فضاحت سرکوب مستمر دراویش بیدفاع در شهرهای دور و نزدیک ایران، عالَمگیر شده است

امروزه، همهء دنیا با نفرت و انزجار از فضاحتِ گندکاریهای محفل تکفیری بیچارهء نفوذی در "اداره ادیان و فرق" وزارت کذائی اطلاعات و "نهادهای ضدِ امنیتی"وابسته به اطلاعاتِ "بسیج- سپاه" صحبت میکنند.
ظلمِ "ملا" نه حدیثی است که پنهان مانَد   -  داستانی است که بر هر سرِ بازاری هست


ضرب و شتم دراویش توسط ماموران در شهریار
دبى – العربيه.نت فارسى   روز جمعه 12 ژوئن 25 شعبان 1436هـ - شماری از ماموران شهرداری و انتظامی شهریار به قصد آنچه اجرای حکم تخریب ساختمان در حال احداث خیریه سرای سالمندان دراویش در شهریار عنوان کردند، در مقابل ساختمان حضور پیدا کردند.
به گزارش سایت مجذوبان نور، این اقدام ماموران، با مقاومت دراویش حاضر در محل رو به رو شد.در پی مقاومت دراویش حاضر در ساختمان درحال احداث سرای سالمندان دراویش، ماموران تخریب با دراویش درگیر شده و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ماموران همچنین پس از شکستن شیشه های ساختمان، محل را موقتا ترک کردند.طی هفته های گذشته نیز بارها ماموران زیر پوشش شهرداری، از ساختمان بازبینی کرده و از بخش های آن فیلمبرداری کرده اند.این دومین ساختمان از خیریه های دراویش گنابادی است که در یک ماه گذشته مورد حمله قرار می گیرد. ماه گذشته مددکاری دراویش در تهران موسوم به مددکاری رضا نیز توسط ماموران اطلاعات پلمپ شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر