استقبال جمعی از دراویش گنابادی در فرودگاه تهران از درویش صالح الدین مرادی

آقای صالح الدین مرادی که روز قبل از سیاهچال دژخیمان جنایت پیشه مستخلص شده بود امروز با هواپیما به تهران وارد شد و مورد استقبال برادران طریق و رفیقان شفیق قرار گرفت
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر