توصیه عرفانی آیت الله سیدروح الله خمینی


به گزارش جهان به نقل از نکته، آیت الله سیدروح الله خمینی سال ۱۳۵۸ در جمع ورزشکاران ورزش باستانی قم در ارتباط با تقویت نیروی جسمی و روحی نکاتی را بیان داشتند که در ادامه آورده شده است:

«از اینکه این جوانها از دست شما رفته است و مصیبت واقع شده است من متأثرم لکن برای اسلام و برای قرآن کریم ارزش دارد که همه از بین برویم. ما همه زنده ‏ایم برای احیای سنت پیغمبر اسلام و احیای قرآن کریم؛ و باید دین خودمان را به اسلام ادا کنیم. من وقتی که شما جوانها را می‌‏بینم، ماشاءاللّه‏ جوانهای برومند و پهلوان، خیلی خوشم می‏ آید و افتخار می‏ کنم به اینکه این جوانها علاوه بر برومندی بدنی، توجه به دیانت و اسلام دارند و همان طوری که ورزش کردند برای تقویت بدن، ان‏شاءاللّه‏ ورزش برای تقویت روح هم کرده ‏اند و می‏ کنند. وقتی این دو تا قوه با هم شد ـ قوۀ جسمانی و قوۀ روحانی ـ این ارزش خیلی پیدا می‏کند.

قوۀ جسمانی برای خدمت و قوۀ روحانی هم برای هدایت. با قوۀ روحانی انسان هدایت کند خودش را و با قوۀ جسمانی خدمت کند. این دو قوه وقتی که مجتمع شد، یک انسان ـ به تمام معنا ـ انسان می‌‏شود. همان طور که در یک جامعه یک قوای فعاله و یک قوای هادیه می‏خواهد، یک «جامعه را هدایت کن» لازم است، و جامعه هم باید به آن هدایت عمل بکند، وقتی هدایت هدایتِ صحیح باشد و عمل عمل صحیح باشد، یک جامعه را راه می‌‏اندازد و یک جامعه را معتدل می‏ کند، صحیح بار می‌‏آورد، در شخص هم همین طور است.

شخص هم مثل یک جامعه می‏ ماند: یک قوۀ هادی می‏ خواهد هدایت کند، و یک قوۀ عامله می‏خواهد که عمل بکند، یک عقل فعال می‌خواهد، یک عقل نظری می‌‏خواهد، و یک عقل عملی می‏ خواهد[که]ادراک کند به آن عقل نظری مطالب را، و هدایت کند همین انسانْ خودش را به اینکه در راه آن مقصدی که دارد عمل بکند. همان طور که جامعه با این دو قوه اصلاح می‌‏شود، انسان هم با این دو قوه اصلاح می‏ شود. و من امیدوارم که همین طوری که شما قوۀ جسمی‏تان بحمداللّه‏ سالم و خوب است قوای روحی‏تان همین طور، باشد؛ و با این دو قوه به اسلام خدمت بکنید».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر