پیروان "خط سعید امامی" در خط "خمینی زدائی" با سرعت مافوق صوت سیر میکنند!


سلوک قهقرائی "پیروان خط سعید امامی" به قعرِ هاویه. و ما ادریک ما هیه نارحامیه
دشمنان آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی یعنی همان پیروان تکفیری بیچاره و آبروباختهء خطِّ "سعید امامی" مثل همیشه کینه و غیظ و دشمنی و نفرت و عناد و معاندت و عداوت خود را با خط مشی آیت الله خمینی، از طریق حمله به مکتب تصوف و عرفان اسلامی و درویشی آشکار مینمایند. برای انجام این مقصود شیطانی و ضد اسلامی نیز به شنیع ترین اعمال ضد انسانی و ضد اخلاقی مبادرت میورزند. از جمله آن که اخیرا در شهر کرج بر سر یک فرد معتاد و بیخانمان بنزین ریختند و اورا در روز روشن به آتش کشیدند. جنایتی که یادآور تجاوز ماموران وزارت اطلاعات به دختری در کردستان بود که بیانگر اوج سبعیت ماموران بدنامی است که دارای حاشیه مطمئن امنیتی هستند. عناصر تکفیری و مزدور محفل شیطان پرست وابسته به اداره ادیان و فرق وزارت کذائی اطلاعات پس از آدم سوزی در شهر کرج، اقدام به اتهام پراکنی بسیار ناشیانه و خنده آور برعلیه دراویش نمودند!! این عمل با انزجار شدید مردم صاحب وجدان روبرو شده و سبب ریزش مضاعف نیروهای ارزشی از بدنه سیستم دروغ پرداز و پروپاگاندیست اداره ادیان وفرق وزارت کذائی اطلاعات شد. درسطور زیر نمونه ای از این دنائت ضداسلامی -ضدانسانی- ضداخلاقی عناصر تکفیری اداره ادیان و فرق وزارت کذائی اطلاعات را که در چنگال پیروان خط سعید امامی به تسخیر درآمده ملاحظه نمائید:به گزارش فرقه نیوز، به دنبال انتشار خبر خودسوزی یک درویش در شهر کرج و در مجلس یوسف مردانی ( شیخ صوفیه شهر کرج ) رسانه های وابسته به دراویش با سکوت عجیبی از کنار این خبر بسیار مهم گذشتند.پس از گذشت چند روز و سکوت رسانه های وابسته به دراویش، این اقدام (س ک) که از دراویش شهرکرد است با اظهارات متفاوت و برداشت های مختلفی همراه شد.از این اتفاق، دراویش مدعی شدند فرد مذکور با ورود به جلسه یوسف مردانی پس از رسیدن به مرحله ای خاص از عرفان از خود بی خود شده و اقدام به خودسوزی کرده است!نکته قابل توجه این است که در تمام دنیا، افرادی که اقدام به خودسوزی می کنند با هدف نشان دادن اعتراض به موضوعی خاص، این اقدام ناپسند را انجام می دهند.گفتنی است علت دقیق این عمل در دست بررسی توسط کارشناسان مربوطه است و بعد از حصول اطلاعات دقیق در همین رسانه منتشر خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر