تفو بر تو ای چرخ گردون! تفو

درحاشیه صدور حکم قضائیه دائر بر اعدام آقای پرفسورمحمدعلی طاهری


محفل تکفیریهای گرداننده خبرگزاری موسوم به تسنیم - شاخه مطبوعاتی "اطلاعات سپاه پاسداران" از قول به اصطلاح "یک منبع قضائی موهوم" - و بدون ذکر مشخصات این "منبع قضائی مجهول" که "آگاه" هم هست!! - مدعی شد که رسیدگی به پرونده آقای پرفسور محمدعلی طاهری موسس "عرفان حلقه" هنوز نهائی نشده و قاضی پرونده واردمرحله صدور حکم نشده!! و در نتیجه خبر منتشرشده توسط مطبوعات حکومتی ناظر بر صدور قطعی حکم اعدام آقای پرفسور محمدعلی طاهری- دکترمتخصص در سایمنتولوژی و فرادرمانی روحی- صحت ندارد!

با انتشار این خبر، فقط میتوان گفت که "اطلاعات سپاه پاسداران" و تکفیریهای اداره ادیان و فرق وزارت کذائی اطلاعات دارند به ریش محمدصادق لاریجانی آملی میخندند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر