راهپیمایی گسترده در اعتراض به تحرکات اخیر علیه پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی در ایرانتعدادی از مدافعان حقوق درویشان - عضو انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران - با شرکت در یک راهپیمایی گسترده مراتب اعتراض خود نسبت به تداوم فشار بر پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی در ایران و بستن مرکز سالمندان و بنیاد خیریه رضا در تهران و تعطیلی محل برگزاری مراسم عبادی دراویش در کیش و و ایجاد فشار روانی نسبت به قطب سلسله نعمت اللهی گنابادی را ابراز داشتند.

شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی ضمن گفتگو با رسانه های آزاد،اقدام به دف نوازی کردند.

ایشان با در دست داشتن پوسترهایی در حمایت از درویشان دربند خواستار رفع خشونت سازمان یافته حکومتی علیه عموم شهروندان در ایران بویژه دگراندیشان عقیدتی در ایران شدند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر