نشخوار اراجیف سایت تکفیری فرقه نیوز توسط سایت تکفیری ادیان نیوز!


مردم میگویند این ضدانقلابی های اسلام ستیز ددمنش تکفیری، هرجا مستضعف و محرومی میبینند، به لگدمال کردن حقوقش میپردازند تا در عمل، طینت ناجوانمرد خود را در عرصه قضاوت بین المللی آشکارتر نمایند!

زوزه های عجزآلود داس و چکشی های تکفیری وابسته به محافل ضدامنیتی حاشیهء اداره ادیان و فرق اطلاعات، پس از شکست خفتبار عملیات تهاجمی شان برعلیه مرکز مستمندان و سالمندان و از پا افتادگان، و پس از محکومیت عظیم در آئینه وجدان افکار عمومی بین المللی از حرکت شنیع به عمل آورده نسبت به آواره کردن مستضعفان مرکز خیریه مددکاری رضا در تهران! اراجیفی به شرح زیر را از سایتهای یکدیگر نشخوار میکنند!


مظلوم نمایی دراویش پس از پلمپ یک مرکز متخلف وابسته به این فرقه

به دنبال پلمپ این موسسه به ظاهر مددکاری رسانه های وابسته به دراویش با استفاده از تاکتیک رسانه ای ضد انقلاب به مظلوم نمایی و تحریف واقعیت پرداختند.

به گزارش ادیان نیوز،/منبع: فرقه نیوز / فرقه سیاسی دراویش در سال 1375 با ساخت یک موسسه به ظاهر مددکاری و خیریه، به صورت چراغ خاموش فعالیت تبلیغی خود را در غالب فعالیت های پزشکی، خانه سالمندان، مشاوره و ... آغاز کرد.

در سال های اخیر اتاق فکر این فرقه سیاسی برای جذب افراد، فعالیت سیاسی تبلیغی خود را در غالب این موسسه به ظاهر خیریه تشدید کرد.

این موسسه به ظاهر مددکاری بارها از طرف اداره نظارت بر اماکن عمومی و سازمان بهزیستی کشور به علت نقض قوانین، عدم رعایت بهداشت و ... اخطار دریافت کرده بود که به علت عدم توجه به اخطارهای مربوطه و وجود شاکی خصوصی پلمپ شد.

گفتنی است پس از بازجویی های به عمل آمده از این موسسه مددکاری، هیچ مددجویی که تخصص مددکاری و پرستاری داشته باشد وجود نداشت! که این خود نشان دهنده فعالیت مخفیانه این فرقه سیاسی در غالب موسسه مددکاری است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر