مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی پلمپ شد


در پی مدیر مددکاری رضا و تفتیش و بازرسی آن محل، ساختمان مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی پملپ شد. 
به گزارش مجذوبان نور، ماموران امنیتی و اطلاعاتی پس از تفتیش و بازرسی منزل شخصی و سپس دفتر مددکاری رضا و ضبط اسناد و مدارک و رایانه‌ها، ساختمانهای مددکاری شامل بخش اداری، آموزش و حتی سرای سالمند ورود نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به منزل شخصی و سپس دفترکار علی اکبر بنکداران را نیز پلمپ کردند.
ماموران در این اقدام که بدون اطلاع قبلی صورت گرفت سالمندان را که عده‌ای از آن‌ها وضعیت جسمی مناسبی نیز برخوردار نبودند از محل نگه داری‌شان آواره کردند.
یادآور می‌شود اشخاص سر‌شناسی چون پروین سلیمانی بازیگر قدیمی تئا‌تر و سینما که از پیروان طریقت و عرفان بودند، سال‌های پایانی عمر را بدون اینکه از سوی نهادی حمایت شوند، در سرای سالمندان مددکاری رضا به پایان رسانده بودند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر