رایانه ها و اسناد و ساختمانهای "مددکاری رضا"شامل بخش اداری، آموزش و حتی سرای سالمندان را پلمپ کردند


زمین خواران ناجوانمرد، در تهران،  انجمن های خیریه غیر انتفاعی و سرای مددکاری سالمندان را مصادره کردند چون محل خدمت جوانمردا ن درویش به خلق خدا بود!
ماموران ضدامنیتی در این اقدام قانون شکنانه سالمندان ناتوان و از پاافتاده  را که زیر پرستاری و مراقبت بودند، با شقاوت مثال زدنی به خیابانها ریختند و آنها را از محل نگه داری‌شان آواره کردند.


با دخالت ماموران لباس شخصی وابسته به اداره فرق وادیان نهادهای ضدامنیتی سپاه- بسیج و وزارت اطلاعات با ورود به منزل شخصی آقای علی اکبر بنکدار از دراویش گنابادی و مدیر مرکزغیرانتفاعی مشهور به «مددکاری رضا»، تمامی وسایل شخصی وی مورد بازرسی قرار گرفته و سپس  به همراه اعضای خانواده، به دفتر "مددکاری رضا" انتقال یافته و مورد بازجوئی قرار داده شدند. ماموران مزبور همچنین اقدام به  بازرسی اسناد و مدارک موجود در دفتر مددکاری رضا نموده و عموم مدارک و اسناد و کامپیوترها و وسایل متعلق به دفتر را توقیف و ضبط و مصادره و منتقل نمودند.
 آقای علی اکبر بنکدار چند روز پیش قصد انجام مسافرت کوتاهی به خارج از کشور را داشت، اما با صدور جواز سفر ایشان مخالفت شده و او را بطور غیرقانونی و بنا بر تصمیم خودسرانه و قانون شکنانه اتخاذ شده از سوی نهاد های ضد امنیتی ممنوع الخروج نمودند.
مددکاری رضا با همکاری جمعی از دراویش گنابادی بیش از ۲۰ سال است که به طور تخصصی در حوزه‌های مختلف مددکاری اجتماعی از جمله ،آموزش، درمان، کاریابی، سالمندان و... به ارائه خدمات مشغول بوده است.ساختمان مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی پلمپ و مهر و موم شد.ساختمانهای مددکاری شامل بخش اداری، آموزش و حتی سرای سالمندان را نیز پلمپ کردند.

درِ میخانه ببستند، خدا را مپسند    که درِ خانه تزویر و ریا بگشایند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر