ترس از کم و زیاد بودن تعداد سانتریفوژها نیست، از حقوق بشر است!


منطقاً وقتی آن ها تصور کنند با استفاده از فشار، توانسته اند ما را ملزم به عقب نشینی در موضوع هسته ای کنند، همین ابزار فشار را در موضوع موشکی هم به کار خواهند بُرد. کم کم موضوع حقوق بشر را هم پیش می کشند.

علی اکبر ولایتی -مشاور امور بین‌الملل رهبری نظام- با اشاره به مواضع آمریکا در جریان مذاکرات جاری برسر پرونده اتمی گفت: تجربه نشان داده که به‌ محض عقب‌نشینی در یک عرصه، آمریکایی‌ها موضوعات دیگری را مطرح می‌کنند.

به گزارش ایرنا، سئوال پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر خامنه‌ای از علی‌اکبر ولایتی: این خدعه‌ آمریکا در مذاکرات هسته ای که می‌فرمایید چیست؟

ولایتی: خدعه همین تفکیک کلی و جزئی است. می گویند اول شما به آنچه تعهد می کنید عمل کنید، بعد ما ارزیابی می کنیم و اگر شما درست عمل کرده بودید، تحریم ها را به تدریج بر می داریم. قبلاً در اوایل دهه ی هشتاد هم این کار را کرده بودند. گفتند شما فقط برای مدت کوتاهی غنی سازی را متوقف کنید، بعد گفتند که کار یوسی اف را متوقف کنید. دو سال و خرده ای به همین منوال گذشت. ما کاملاً با آن ها همکاری کردیم، ولی دیدیم آن ها قدم به قدم جلوتر می آیند. کم کم گفتند شما موشک های با بُرد بلند برای چه می خواهید؟ بعد موضوع موشک های ما را در بروکسل (مرکز ناتو) مطرح کردند و گفتند شما می خواهید اروپا و اسرائیل را هدف بگیرید و ما با این اقدامات شما مخالفیم. تا آمدیم راجع به مسئله ی موشک ها صحبت کنیم، موضوع حقوق بشر را مطرح کردند. آن ها همواره این سه موضوع را مطرح می کنند و هیچ شکی نداریم اگر ما در قضیه ی هسته ای عقب نشینی کنیم، همان طور که پیش از این یک بار چنین کاری کردیم، آن ها موضوع دیگری را مطرح خواهند کرد. 


برخی از واسطه ها و افرادی که نگاه بی طرفانه داشتند و می خواستند منصفانه به قضیه نگاه کنند، به ما می گفتند که شما برای مدت کوتاهی به خواسته ی آمریکا تن بدهید، اما تجربه نشان داد که به محض عقب نشینی در یک عرصه، آمریکایی ها موضوعات دیگری مطرح می کنند. حالا هم همین طور است. این فقط یک نظریه پردازی نیست، بلکه منطقاً وقتی آن ها تصور کنند با استفاده از فشار، توانسته اند ما را ملزم به عقب نشینی در موضوع هسته ای کنند، همین ابزار فشار را در موضوع موشکی هم به کار خواهند بُرد. کم کم موضوع حقوق بشر را هم پیش می کشند و مثلاً می گویند چرا شما به بهایی ها آزادی نمی دهید؟ آزادی به بهایی ها یعنی اینکه آن ها را آزاد بگذاریم تا بتوانند برای رژیم صهیونیستی جاسوسی کنند. چون ارتباط بهائیت با رژیم صهیونیستی بر کسی پوشیده نیست. اصلا مرکز بهائیت در سرزمین های اشغالی است. یا می گویند در داخل کشور چرا احکام شرعی را اجرا می کنید و امثالهم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر