انعکاس بین المللی خبرحمله به خانه سالمندان و بیخانمان کردن مستضعفان بجرم وابستگی به درویشان

اخبار مربوط به سرکوب سالمندان و مستضعفان به "جرم" برخورداری از نعمت پرستاری توسط بنیادمددکاری خیرغیرانتفاعی رضا در تهران انعکاس وسیعی در سطح افکار عمومی بین المللی یافته است.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر