انعکاس بین المللی خبرحمله به خانه سالمندان و بیخانمان کردن مستضعفان بجرم وابستگی به درویشان

اخبار مربوط به سرکوب سالمندان و مستضعفان به "جرم" برخورداری از نعمت پرستاری توسط بنیادمددکاری خیرغیرانتفاعی رضا در تهران انعکاس وسیعی در سطح افکار عمومی بین المللی یافته است.


ادامه عربده کشیهای اراذل و اوباش تکفیری از بوقهای سایتهای پوششی ضدامنیتی

برای این که مردم تصور نکنند که سرکوبگران ضعیف شده اند!!! تکفیری های اداره فرق و ادیان اطلاعات دست تطاول بر سالمندان و مستمندان و محرومان و مستضعفان و ناتوانان دراز میکنند! عجب اقتداری؟!

پس از بیرون ریختن مستمندان و مستضعفان تحت سرپرستی خانه سالمندان بنیاد خیریه غیرانتفاعی مددکاری رضا در تهران و پلمب محل برگزاری دراویش گنابادی در جزیره کیش توسط ماموران ضدامنیتی وابسته به اداره ادیان و فرق اطلاعات و آواره کردن آنها در خیابان، حالا دیگر گزمه های سرکوبگر خودرا خیلی قلدر به حساب می آورند.

در آبهای خلیج فارس هم هرروز مزاحم کشتیهای بیدفاع تجاری میشوند و مطابق رویه دزدهای دریایی کشتیهای تجاری و نفتکش را میدزدند! اما در مقابل ناوشکنهای و رزمناوهای کشورهای منطقه کم می آورند! همه دنیا مشاهده میکنند که تهدیدهای عناصر افراطی دارای حاشیه امن در آب دریا و زمین و هوا همه جا علیه مردم مستضعف ایران، و تاجران و مسافران بین المللی صورت میگیرد. اینها همه نتیجه اقتدارنماییهای قلابی است!!!

گویی پلمب کردن خانه سالمندان و به خیابان ریختن مستضعفان و پیرزنان و پیرمردان فتح الفتوح است که هرروز نفیر آن را دریک بوق تکفیری بیچاره وابسته به اداره فرق و ادیان اطلاعات میدمند. غافل از آن که ان انکر الاصوات لصوت الحمیر.

قلدرنماها، هرجا زورشان نمیرسد، به درویشها حمله ور میشوند!ننگ ازاین بالاتر که گزمه های "اسلام ستیز" بدون هیچ جواز قانونی محل برگزاری مجلس شب‌های جمعه درویشان گنابادی در جزیره کیش را پلمب و لاک و مهر میکنند؟ 

نشخوار اراجیف سایت تکفیری فرقه نیوز توسط سایت تکفیری ادیان نیوز!


مردم میگویند این ضدانقلابی های اسلام ستیز ددمنش تکفیری، هرجا مستضعف و محرومی میبینند، به لگدمال کردن حقوقش میپردازند تا در عمل، طینت ناجوانمرد خود را در عرصه قضاوت بین المللی آشکارتر نمایند!

زوزه های عجزآلود داس و چکشی های تکفیری وابسته به محافل ضدامنیتی حاشیهء اداره ادیان و فرق اطلاعات، پس از شکست خفتبار عملیات تهاجمی شان برعلیه مرکز مستمندان و سالمندان و از پا افتادگان، و پس از محکومیت عظیم در آئینه وجدان افکار عمومی بین المللی از حرکت شنیع به عمل آورده نسبت به آواره کردن مستضعفان مرکز خیریه مددکاری رضا در تهران! اراجیفی به شرح زیر را از سایتهای یکدیگر نشخوار میکنند!


مردی نبوَد فُتاده راپای زدن - گر دست فُتاده را بگیری مردی!

نامردهای داس و چکشی تکفیری، هرجا کم می آورند، به لگدمال کردن حقوق مستضعفان و ناتوانان و سالمندان و آوارگان و تهیدستان و محرومان روی می آورند تا به خیال خودشان قدرت نمایی کرده!!! و اقتداری از خودشان در کنند و ادای گردن کلفتها را در بیاورند!!! اما مردم کوچه و خیابان این تشبثات مذبوحانه و قدرت نماییهای پوچ و پوشالی کاذب را از علامتهای ضعف و زبونی و عجز و ناتوانی و درماندگی و بیچارگی و نکبت زدگی این جماعت اسلام ستیز ددمنش میشمارند.


سایت تکفیری بیچاره موسوم به فرقه نیوز وابسته به داس و چکشی های اداره ادیان و فرق اطلاعات!!! در یک فرار زبونانه رو به جلوی برای وصله پینه کردن فضاحت عظیمی که در آئینه وجدان بیدار افکار عمومی بین المللی در سرکوب ناتوان ترین و مستمندترین لایه های جامعه به وجود آورده، به بهانه جوئیهای ابلهانه مبادرت ورزیده و در مقاله ای زیر عنوان"مظلوم نمایی دراویش پس از پلمپ یک مرکز متخلف وابسته به این فرقه "!!! چنین نوشته است:

مردم میگویند: «چرا وقتی جلویِ بیگانگان دچار ضعف میشوید، با مستضعفان ادای گردن کلفتها را در می آورید؟»


فَتَرَبِّصوا! اِنّی مَعَکُم لَمِنَ المُتِرَبِّصین

اراجیف بافی مرجِفین باند تکفیری وابسته به "اداره ادیان و فرق اطلاعات" پس از فضاحت سرکوب ناجوانمردانه بیماران و مستمندان و سالمندان و مستضعفان بنیاد خیریه "مددکاری رضا" در تهران!

مردی نبوَد فُتاده را پای زدن گر دست فُتاده را بگیری مردی

سایت موسوم به "مشرق نیوز" وابسته به حلقه پیرامونی سایتهای پوششی وابسته به محافل ضدامنیتی - اطلاعاتی، در کمال بی آبرویی و برای فراربه جلو نسبت به عملیات ِزورگویانه نسبت به مستضعفان - که از بارزترین اعمال ضد اسلامی و ضد انسانی است- در مقاله ای زیرعنوان "پلمب موسسه غیرقانونی !!!! دراویش" در نهایت فضاحت و استیصال و بیچارگی مطالبی به شرح زیر درج کرده است:

پلمب مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی در گفتگو با دکترسیدمصطفی آزمایش
ماموران امنيتی و اطلاعاتی بعدازظهر سه شنبه، هشتم اردیبهشت ماه، به مرکز مددکاری رضا وابسته به سلسله دراويش گنابادی در تهران حمله کرده و بلافاصله اين مرکز نيکوکاری را مهروموم و بستند.

اين نهاد نيکوکاری با همکاری جمعی از درويشان گنابادی بيش از ۲۰ سال است که در نگهداری از سالمندان فعالیت داشته است. 

مصطفی آزمايش،از فعالان حقوق دراویش و از مسئولان انجمن پاسداشت حقوق بشر در ايران، در مورد تعطيلی اين مرکز نيکوکاری با راديو فردا گفتگو کرده است.

رادیو فردا - شهـــرام میـــــریـــان

رایانه ها و اسناد و ساختمانهای "مددکاری رضا"شامل بخش اداری، آموزش و حتی سرای سالمندان را پلمپ کردند


زمین خواران ناجوانمرد، در تهران،  انجمن های خیریه غیر انتفاعی و سرای مددکاری سالمندان را مصادره کردند چون محل خدمت جوانمردا ن درویش به خلق خدا بود!
ماموران ضدامنیتی در این اقدام قانون شکنانه سالمندان ناتوان و از پاافتاده  را که زیر پرستاری و مراقبت بودند، با شقاوت مثال زدنی به خیابانها ریختند و آنها را از محل نگه داری‌شان آواره کردند.


با دخالت ماموران لباس شخصی وابسته به اداره فرق وادیان نهادهای ضدامنیتی سپاه- بسیج و وزارت اطلاعات با ورود به منزل شخصی آقای علی اکبر بنکدار از دراویش گنابادی و مدیر مرکزغیرانتفاعی مشهور به «مددکاری رضا»، تمامی وسایل شخصی وی مورد بازرسی قرار گرفته و سپس  به همراه اعضای خانواده، به دفتر "مددکاری رضا" انتقال یافته و مورد بازجوئی قرار داده شدند. ماموران مزبور همچنین اقدام به  بازرسی اسناد و مدارک موجود در دفتر مددکاری رضا نموده و عموم مدارک و اسناد و کامپیوترها و وسایل متعلق به دفتر را توقیف و ضبط و مصادره و منتقل نمودند.
 آقای علی اکبر بنکدار چند روز پیش قصد انجام مسافرت کوتاهی به خارج از کشور را داشت، اما با صدور جواز سفر ایشان مخالفت شده و او را بطور غیرقانونی و بنا بر تصمیم خودسرانه و قانون شکنانه اتخاذ شده از سوی نهاد های ضد امنیتی ممنوع الخروج نمودند.
مددکاری رضا با همکاری جمعی از دراویش گنابادی بیش از ۲۰ سال است که به طور تخصصی در حوزه‌های مختلف مددکاری اجتماعی از جمله ،آموزش، درمان، کاریابی، سالمندان و... به ارائه خدمات مشغول بوده است.ساختمان مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی پلمپ و مهر و موم شد.ساختمانهای مددکاری شامل بخش اداری، آموزش و حتی سرای سالمندان را نیز پلمپ کردند.

درِ میخانه ببستند، خدا را مپسند    که درِ خانه تزویر و ریا بگشایند

مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی پلمپ شد


در پی مدیر مددکاری رضا و تفتیش و بازرسی آن محل، ساختمان مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی پملپ شد. 
به گزارش مجذوبان نور، ماموران امنیتی و اطلاعاتی پس از تفتیش و بازرسی منزل شخصی و سپس دفتر مددکاری رضا و ضبط اسناد و مدارک و رایانه‌ها، ساختمانهای مددکاری شامل بخش اداری، آموزش و حتی سرای سالمند ورود نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به منزل شخصی و سپس دفترکار علی اکبر بنکداران را نیز پلمپ کردند.
ماموران در این اقدام که بدون اطلاع قبلی صورت گرفت سالمندان را که عده‌ای از آن‌ها وضعیت جسمی مناسبی نیز برخوردار نبودند از محل نگه داری‌شان آواره کردند.
یادآور می‌شود اشخاص سر‌شناسی چون پروین سلیمانی بازیگر قدیمی تئا‌تر و سینما که از پیروان طریقت و عرفان بودند، سال‌های پایانی عمر را بدون اینکه از سوی نهادی حمایت شوند، در سرای سالمندان مددکاری رضا به پایان رسانده بودند.

خط ونشان کشی باندهای فاشیستی برعلیه علامه عالیقدر حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی

طلاق طلاب به خاطر تلویزیون یک شایعه نیست، واقعیت دارد!به علت وحشت از میزان نفوذ مباحث مطروحه توسط برنامه های فرهنگی در برخی از ماهواره ها در روح و روان افردا روشن ضمیر و بیدار دل، بنا به دستور مستقیم ستاد بسیج، مقرر شده که خانواده های بسیجیان نه تنها محروم از داشتن حق "دیش- رسیور ماهواره" باشند، بلکه حتی داشتن تلویزیون در منازلشان نیز برآنها ممنوع شده است. امری که به اعتراض خانواده های بسیجی انجامیده و منجر به ظهور و بروز بحران های خانوادگی میان افراد و عناصر بسیج باهمسران و فرزندان و اعضای خانواده خودشان شده، و در برخی موارد کار به جدای و طلاق کشیده شده است. بعضی از سایتهای منعکس کننده اخبار ایران به زبان فارسی - در داخل و خارج کشور- به این خبر واقعی پوشش داده اند. همین امر خشم هادیان سیاسی بسیج را برانگیخته و آنان را واداشته تا از روی غیظ و غضب به حرمت شکنی خانواده آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به "هندی" روی آورند! که چرا به این خبر در سایت جماران پوشش داده و حاضر به سانسور اتوماتیک آن نشده!! از جمله فرد بیسواد و ورشکسته به تقصیر و معلوم الاحوال و تکفیری بیچاره موسوم به جواد محرابی -که مدتهاست از عهده داری مسئولیت مرکز تکفیری و توطئه چین و تفرقه افکن موسوم به "فرق و ادیان و مذاهب" کنار نشانده شده- فرصت را مغتنم شمرده و به زبان درازی در این مورد پرداخته است، که خبر آن در سایت تکفیری بیچاره موسوم به فرقه نیوز به مدیریت یک آخوندک تکفیری دیگر موسوم به مرتضی امین نیا !!! انعکاس داده شده است. 

درعین حال سایت متعلق به انصار الله با صدور بیانیه ای به تهدید علامه عالیقدر حجت الاسلام و المسلمین آقای سیدحسن خمینی پرداخته و با زبان چاروادای، وعده کرده که اگر این علامه بزرگوار و دانشمند برای سخنرانی پا به محدوده استان گلستان بنهد، بسیجی ها، گلشن استان گلستان را بر ایشان تبدیل به گلخن خواهند کرد! البته علامه عالیقدر سیدحسن آقا خمینی هم جواب بجا و دندان شکنی به آنها داده است.

خبر سایت تکفیری فرقه نیوز به قرار زیر است :

تا زمانی که "دنبالچه های تکفیری سعید امامی از "اداره فرق و ادیان" تصفیه نشوند، تغییری واقع نمیشود

اینطور نیست که تصور شود که اراذل و اوباش تکفیری جمع شده در اداره فرق و ادیان و مذاهب وزارت اطلاعات، و جوجه نوچه های بی بال و پر مکتب "سعید امامی" خود را به نفهمی میزنند! نه... اصلاً اینطور نیست. این بدبختها واقعاً نمیفهمند! یعنی ظرفیت درک و فهمشان صفر است! ناقص الخلقه به دنیا آمده اند! و به همین دلیل هم از میان بیماران روانی، کودنترین هایشان به عنوان "افسر جنگ نرم"!!! در مرکز به اصطلاح موسوم به "اداره فرق و ادیان و مذاهب" وزارت کذائی اطلاعات استخدام شده اند، تا فقط در قبال یک سرپناه و ساندیس و ساندویچ ناچیز، عمق خِنگی جِبِلّی  و بیخردی فطری را از قعر نکبت و إدبار  روان قیرگونِ خود را برعلیه پیروان اسلام راستین و مکتب معارف موحدان صوفی - بخصوص شخص آبت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به "هندی" -  بیرون بریزند!
اما آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی در ابتدای سوره "حمد" به تصریح و با بانگ بلند و در برابر دوربین صدا و سیما و میکروفن رادیوی سراسری فرمودند که "تفسیر قرآن، کارِ امثال ما نیست!" و سپس به معرفی ارباب معارف و تفاسیر ارزشمند آنها ارجاع داده و از تفسیر شیخ محی الدین صوفی آندلسی در آثارش، و شیخ عبدالرزاق صوفی کاشانی در تاویلاتش و حاج سلطان محمد صوفی الملقب به سلطانعلیشاه گنابادی در تفسیر بیان السعاده یاد کردند.
البته "شاگردان مکتب تکفیری سعید امامی ضدانقلاب بیچاره سلطنت طلب نفوذی" از دُرُر  معانی و جواهر معارف اهل تصوف و عرفان و اسلام ناب محمدی چیزی نمیفمهند، بلکه  مانند خفاشان شب پرست از انوار و اضواء شمس الشموس میگریزند و در کنج زوایای ظلمانی جهل و جاهلیت میخزند
شب پره گر وصل آفتاب نخواهد     رونق بازار آفتاب نکاهد
توجه داشته باشید که در این بیت واژه "شب پره" تعبیر دیگری از همان "مارمولکهای بیدین تکفیری " و "عنکبوتهای دنیاپرست دین ستیز ضد اسلام" است که تمام عمر خودشان و آباء و اجدادشان به صدور نظریات تکفیری نسبت به شخص آیت الله سیدروح الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به "هندی" گذشت و ایشان و همه پیروان اسلام ناب محمدی مبتنی بر جهان بینی "وحدت وجودی" را کافر و مشرک و مرتد و منحرف و ضال و ملحد خواندند و خود ایشان و خانواده ایشان حتی فرزندان خردسال ایشان را از فرط حماقت"نجس" شمردند!

پادوهای حقیر کلان چپاولگران بیت المال، نقش بوق بدصدا را در اداره فرق و ادیان ایفا مینمایند

بوقچی های تکفیری نفوذی در وزارت اطلاعات - که از دوره سعید امامی در اداره ادیان و فرق و مذاهب این وزارتخانه، و کلیه دستگاه های ریزو درشت اطلاعات موازی رخنه و نفوذ کرده اند-، در همدستی با نهادهای تکفیری تزویر و تفرقه مانند موسسه به اصطلاح پژوهشی! ضد باقر العلوم، افراد بیسر و پا از زمرهء الغافلون لایشعرون را به بردگی کشانده و برسرشان عمامه میگذارند و برتنشان عبا میکشند، تا به عنوان بوق پروپاگاندا آنها را مورد استعمال قرار دهند. گاهگاهی بادی ناهنجار در این بوقها میاندازند و نفیری ناخوش سرمیدهند که ان انکر الصوات لصوت الحمیر، اما این کار اصلی آنها نیست. بیشتر اوقاتشان صرف جنگل خواری، کوه خواری، دریاخواری، حق الناس خواری، بیت المال خواری، و چپاول میلیارد میلیارد سرمایه های ملی و یکجا قورت دادن و ملاخور کردن هفتصد میلیارددلار ثروت کشور میشود! مورد استفاده واقعی بوقهایی که در آن باد در میکنند، نعل وارونه زدن است. مردم محروم و مستضعف را به قعر چاهسار فقر کشانده و خود در بالای بام برجهای رفیع برسر کوهای بلند در پنت هاوس ها ، استخر و سونا میگیرند، و چربی شکم پرورش میدهند!

چهره های زشت و شیطانیشان گواه بر ماهیت تکفیری بیچاره آنهاست. یعرف المومجرمون بسیماهم فیوءخذ بالنواصی و الاقدام. فبای آلاء ربکما تکذبان؟!

در زیر اظهار لحیه یکی از بوقهای بیحیای تکفیری را میتوان نظاره کرد!

سایتهای تکفیری دلیل اصلی دشمنی خودرا با آیت الله العظمی خمینی بر دایره میریزندخانواده آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به "هندی" ساکن کشمیر بودند و در دوران سلسله قاجار، از هندوستان راهی ایران شده و در سرزمین ایلات بختیاری، در ناحیه خمین سکنی جستند. پدر آیت الله خمینی که سیدمصطفی هندی نام داشت به روش خانوادگی مانند پدر و اجدادش مشرب عرفانی و صوفیانه داشت و آیت الله خمینی درکنار برادرانش زیر نظر مادرش تربیت شد و تلمذکرد و این در شرایطی بود که پدر او در درگیری هایی که در خمین رخ داد- و ضمن قشون کشیهای یک یاغی به نام "زَلّقَی" با حمایت قزاق های روس و در اثنایِ حوادث و وقایع دیگر -ترور شده و چشم از جهان فروبسته بود.

اسلام غریب است، اسلام را نشناخته اند، حتی اسلامشناسهای ما هم اسلام را نشناخته اند


آخوندی موسوم به حسین نوری همدانی- که خبرگزاری حکومتی رسانیوز از او به عنوان به اصطلاح "یکی از مراجع تقلید" نامبرده !!!!! - ظهر امروز در دیدار مسؤولان برگزاری اعتکاف سراسر کشور به نسبت دادن برخی مطالب به حضرت امام(ره) واکنش نشان داد.وی با تأکید بر این که باید موضع گیری ها، سخنان و وصیت نامه امام(ره) را از منابع اصلی مطالعه کرد، مدعی شد نباید این مطالب دست نا اهلان بیفتد، بلکه باید دست کسانی باشد که قدر این انقلاب را می دانند!!!

تشبثاتِ عجز آلود اراذل و اوباش تکفیری اداره فرق و ادیان وزارت اطلاعات برای مصادره آیت الله خمینی!!!

اراذل و اوباش مسلط بر اداره فرق و ادیان وزارت اطلاعات و دستگاه های موازی اطلاعاتی در تنگنای قافیه گیر افتاده اند و بر اساس شریفه "إنّ انکرَ الاصوات لصوت الحمیر" عربده های زجرآلود میکشند! اکنون بازهم به همان تکرار شناعت آمیز مکررات روی اورده اند. اما چون ظرفیت ندارند و کم اورده اند همه این سروصداها را بدین دلیل از خود در میکنند که حقایق غیرقابل انکار زیر را دور بزنند:
الف- آیت الله العظمی سید روح الله الموسوی المصطفوی الخمینی، خود را مفتخر به "کشکول فقر" خواند. ضمن آن آنکه با آخوندهای متحجر و مرتجع و منتظرالظهوریها  و پیروان اسلام انحرافی و آمریکایی و تشیع انگلیسی مرزبندی سرخ نمود؛ و درهمانحال نیز از سوی دیگر با درویشهای قلابی و صوفی نماهای عرفان خراب کن مرزبندی سرخ نمود! 
ب- جهان بینی آیت الله خمینی متشخص به سه شاخص اساسی مشتمل بر اصل "وحدت وجود" و " اصل انسان کامل" و اصل " حرکت جوهری" بود، و براین اساس آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به "هندی" اسلام مبتنی بر این سه رکن را "اسلام راستین" و غیر آن را "اسلام" انحرافی، متحجر، مرتجع، آمریکایی، انگلیسی، روسی، حجتیه ای، ولایتیه ای، و غیره..."  به شمار می آورد و تصریح داشت که "حتی اسلام شناسهای ما هم اسلام را نشناخته اند".
ج- آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به "هندی" خود را درویش و صوفی و فقیر صاحب کشکول به شمار می آورد و به آن افتخار میکرد و برنکبت آدم نمایان دیوسیرت و عنکبوتان "داس و چکشی" و مارمولکهای دغلکار و متظاهر حسرت میخورد.
د- آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی حضرت آقای سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه را "رئیس الفقراء" میخواند و هرگونه هتک حرمت ایشان و پیروان و متعلقان ایشان را حرام شرعی و مستوجب مجازات قانونی میدانست.
ه - آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی از ابتدای امر با آخوندهای متحجر در افتاد و آنهارا از میدان روحانیت طرد کرد و هرنوع جریان قلابی عبا و عمامه ای را افشاء نمود و در منشور روحانیت صادره در سوم اسفند هزاروسیصد و شصت و هفت نیز به خطرهایی که درکمین انقلاب و نظام و اسلام است و از عبا و عمامه آخوندهای مارمولک کردار عنکبوت صفت برمیخیزد هشدار داد، اما هرگز در توقیر و تجلیل دراویش صفوت نشان نعمت اللهی گنابادی و حفظ حرمت آنها تا پایان عمر کم نگذاشت.
و- اما با درگذشت بنیانگذار انقلاب اسلامی ضد سلطنتی همهء آن خطرهایی که آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی به آن هشدار داده بود واقع شد و عده ای "داس و چکشی" اسلام ستیز تکفیری بیخدا و ضد اسلام، با تلبس به کسوت روحانی و پوشیدن عبا و عمامه به قلع و قمع اسلام روی آورده، و گام اول را در تخریب اسلام ناب و صوفیانه، و میراث آیت الله العظمی خمینی برداشته و به امحاء معارف صوفیانه و عرفان اسلامی با بیشرمی خاص خودشان مبادرت کردند.
رد یک بهتان بزرگ
این مطالب که ذکرش به مان آمد یکی از هزار و مشتی به نمونه خروار است که باقید اسناد و مستندات در دسترس عموم است و از آنها گریز و گزیری نیست. اما این که حضرت آقای رضاعلیشاه پیروان خود را دردوران جنگ هشت ساله از شرکت در دفاع از آب و خاک منع کرده، بهتان بزرگی است که فقط از حوزه آخوندهای "داس و چکشی" و پیروان اسلام دروغین تکفیری جمع شده در اداره ادیان و فرق و فرقه نوظهور چاه پرست میتواند تراوش کند. دلیل بر بی پایه بودن این دروغ آن است که هرگز آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی تا آخرین نفس حیات از مشی ومرام خود در حمایت از دراویش صفوت نشان سلسله نعمت اللهی گنابادی دست نکشیدند و آنهارا در زیر چتر قانون مورد حمایت کامل داشته وهرگونه بیحرمتی به آنها را حرام شرعی و مستوجب مجازات قانونی دانستند.
اما اگر مسند نشینانی از قبیل آقای عبدالحسین خسروپناه مرد میدان گفت و شنود دمکراتیک هستند که فضای اسکایپی و میدان سایبری برای مناظره فراهم است. بیایند و ادعاهای خود را بیان دارند و خیل بسیجی ها هم بنشینند و قضاوت کنند. متکلم وحده بودن و رطب و یابس به هم بافتن نه شرط جوانمردی است و نه علامت با سوادی. معارف و مَعالم پیشکششان!

در قم برگزارشد: گفتگوی بین الادیانی با پژوهندگان آمریکایی

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشست گفتگوی دینی با اندیشمندان مدرسه عالی دینی هارتفورد آمریکا با عنوان «نقش مؤمنان برای مقابله با افراط‌گرایی» امروز سه‌شنبه 25 فروردین، آغاز شد.

پاسخ هموطنان آزاده به اراجیف تکراری اراذل "اداره ادیان و فرق"

اراذال و اوباش تکفیری بیچاره وبیسواد و شیاد "اداره فرق و ادیان " دستگاه های جورواجور اطلاعاتی، پیرو مکتب و مذهب و مسلک نوظهوری به نام "واس ماس"هستند! کارشان بالاکشیدن بیت المال و هزینه کردن حق الناس برای چپاول حقوق مردم مستضعف و محروم از راه جنگلخواری و کوه خواری و زمین خواری و دریاخواری و خلاصه ملاخور کردن ایران و جهان است! برای پیشبرد این هدف شیطانی هم راهکاری جز پرونده سازیهای تکفیری و برچسب زنیهای تکفیری و پروپاگانداهای تکفیریندارند. اما بقدری رسوا شده اند که طشت بی آبرویی شان از پشت هفت فلک به زمین خورده و بانگ واویلای آن گوش نُه آسمان را کر  کرده. اینجاست که دربرابر شیادیهای پوشالی و نیرنگهای توخالی اراذل و اوباش بیچاره فلک زدهء تکفیری جمع شده در به اصطلاح "اداره ادیان و فرق" وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های موازی اطلاعاتی- که همه از سر تا قدم دشمن تصوف و عرفان صوفیانهء آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به "هندی" هستند- مسلمانان چهار گوشه جهان پوزخندمیزنند.
البته وقتی نوچه های تکفیری بیچاره بیسواد و مغزشویی شده " اداره ادیان و فرق" وزارت اطلاعات و دستگاه های موازی اطلاعاتی  درمکتب دامپزشکهایی !! مثل حسین فریدونی ها "درس ایدئولوژیک" خوانده و کلاسهای" سیاسی - عقیدتی" گذرانده باشند، نتیجه ای بهتر از این که هست عاید "اداره ادیان و فرق" ورشکسته وزارت اطلاعات نمیشود! اینجاست که هموطنانمان به گردانندگان بیخرد و نکبت زده و تکفیری "اداره ادیان و فرق" وزارت اطلاعات و محفلهای بدنام اطلاعاتی - از قول "جمشید بسم الله"!!! میگویند: "هو تو تو! مالیدی به دوری"!
اراجیف سایتهای تکفیری در ضدیت با پایه های جهان بینی آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی -به بهانه معارضه با صوفیه و دراویش- درسطور زیر منعکس شده. ازخوانندگان محترم تقاضا میشود که به فایل صوتی ضمیمه شده توسط سایتهای تکفیری فرقه نیوز و ادیان نیوز حتما گوش بدهند تا ماهیت تکفیری گردانندگان وعوامل اداره فرق و ادیان وزارت اطلاعات و دستگاه های اطلاعاتی موازی بیشتر آشکار گردد!

كنفرانس بین المللی امام خمینی(ره)، منادی اعتدال و وحدت

کنفرانس بین‌المللی امام خمینی(ره) منادی اعتدال و وحدت با حضور هاشمی رفسنجانی، سیدحسن خمینی، محمد‌جواد ظریف و جمعی از مسئولین كشوری و ائمه جمعه در سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی برگزار شد.

مهمترین راهکار برای جلوگیری از فعالیت های انحرافی تخصیص امکانات و اعتبارات ویژه مالی استمبارزه با فعالیت فرقه های انحرافی بهانه بزرگ عناصر تکفیری بیکار برای چپاول بیت المال شده است.

تکفیری های بیسوادی که بیکار و بیعار میگردند، راحت ترین روش را برای چپاول بیت المال و ایلغار آن بهانه ای به نام مبارزه جویی با "فرقه های انحرافی" تشخیص میدهد، چرا که مشاهده میکنند که برای این کار احتیاج به هیچ دانش و بینش و سواد و معلوماتی ندارند، فقط کافی است با بیحیایی استفادهء روزمره از چند ده فقره فحش و اتهام و ناروا را سرلوحه کار قرار دهند. والسلام

در ماجرای حمله به علی مطهری، مهاجمان آزادند، ولی راننده تاکسی حامل مطهری احضار شده است

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان فارس، هماهنگ با شورای تامین استان فارس عامل اصلی بحرانزایی در این استان مرکزی است.

آنچه برسر علی مطهری نماینده مجلس آمد، در ادامه حمایت های علی مطهری از دادخواهی دراویش است. پیش از این در دفتر کار علی مطهری دستگاه های شنود کارگذاشتند و مدعی شدند که این عمل جاسوسی از نماینده مجلس لازم است چون دراویش گنابادی در دفتر کار او رفت و آمد دارند!!. مسئول اصلی این شنود گذاری عوامل کافر و بیکفایت محفل تکفیری اداره ادیان و فرق وزارت اطلاعات و نهادهای موازی اطلاعاتی بودند. امام جمعه شیراز بجای پوزشخواهی از رای دهندگان به علی مطهری با وقاحت تمام میگوید وقتی باد میکارید طوفان درو میکنید!

امروز مشخص است که جنایت اتفاق افتاده در کوار و در سروستان و سرکوب سنگین دراویش در استان فارس توسط شورای تامین استان فارس برنامه چینی میشود!

اوباش تکفیری بیچاره، شیران دست بسته را به زندان میندازند و سبیلشان را میتراشند


ظهور اوج حقارت ماموران ناتوان تکفیری که کمر به کین دراویش بسته اند.

ماموران امنیتى قضایی زندان عادل آباد شیراز، با تراشیدن اجبارى سبیل صالح الدین مرادى، از فعالان حقوق دراویش گنابادى، وى را با وضعیتى تحقیرآمیز به بند ۴ آن زندان منتقل کردند.

این برخورد کینه توزانه و غیرانسانى که هدفى جز استخفاف و تحقیر این درویش گنابادى را دنبال نمى کند، در حالى صورت گرفته است که پرونده قضایی وی نیز در حالت بلاتکلیفی قرار دارد به طوری که پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از بازداشت وی همچنان تاریخی برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی تعیین نشده است.

آقاى مرادى برای بار دوم، در اسفند ماه سال گذشته از سوى اداره اطلاعات شیراز بازداشت و به بازداشتگاه پلاک ١٠٠ شیراز منتقل شد.

حکم تبعید ۴ تن از دراویش کوار در دیدار دکترسیدمصطفی آزمایش با نماینده حقوق بشر آلمان

گفتگوی شهرام میریان با دکتر آزمایش را در ادامه می شنوید :دکترسیدمصطفی آزمایش : ما در مورد ادامه نقض مستمر حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق گروههای قومی - دینی در ایران که به بهانه های واهی مختلف مداوما زیر سرکوب شدید قرار دارند ، گفتگو کردیم. صحبت ما بر سر این بود که مجموع این سیاستهای خصمانه توسط یک مرکزی وابسته به نهادهای اطلاعاتی صورت می گیرد بنام «مرکز ادیان و فرق و مذاهب» که هیچگونه حقی را برای داشتن اعتقاد و دین برای شهروندان برسمیت نمی شمارد و می خواهد یکدست سازی و پاکسازی اعتقادی در ایران انجام دهد.
شهرام میریان (رادیو فردا) : آقای آزمایش؛ حکم تبعید ۴ تن از دراویش گنابادی ساکن کوار در استان فارس در هفدهم فروردین ماه سالجاری به مرحله اجرا در آمد؛ آیا در دیدار با آقای کریستف استرسر نماینده ویژه دولت آلمان در امورحقوق بشر در اینباره هم صحبتی شد؟
دکترسیدمصطفی آزمایش : دقیقا دراین مورد صحبت کردیم و دلیلش هم این است که تهدید میکند حقوق شهروندی عموم هموطنان را به این معنی که درویش را بواسطه درویشی متهم به محاربه بکنند و به همین دلیل وقتی دادگاه انقلاب شیراز در این مورد تصمیم گیری کرد این مسئله مورد پژوهش و فرجام خواهی قرار گرفت برای اینکه آن تصمیمش پایه حقوقی و قانونی نداشت و کسانی را که شاکی بودند در جایگاه متهم نشاندند و در مورد این مسئله بطور مشخص با آقای کریستف استرسر نماینده ویژه دولت آلمان در امورحقوق بشر صحبت کردیم و ایشان کاملا این مسئله را مورد توجه قرار داد تا در این مورد اقدامات لازم را بعمل بیاورد.
شهرام میریان (رادیو فردا) : در با نماینده ویژه دولت آلمان در امور حقوق بشر درباره درویشان زندانی هم سخنی بمیان آمد؟
دکتر سیدمصطفی آزمایش : بله؛ بطور مشخص سئوال کردند در مورد اینکه چند نفر از دراویش در زندان هستند و در کدام یک از شهرهای ایران و به چه دلایلی هنوز در زندان هستند که من به اطلاع ایشان رساندم این نکته را که بعد از آنکه چهار تن از دراویش بدلیل اتهامات واهی چند سال در زندان بودند از زندان آزاد شدند بلافاصله دادگاه انقلاب شیراز و قوه قضاییه آقای صالح الدین مرادی را در استان فارس احضار کرد و به زندان فرستاد و در حال حاضر ما در استان فارس آقای کسری نوری و آقای صالح الدین مرادی را داریم که در زندان بسر می برند و در تهران چهارتن از دراویش همچنان در زندان هستند و شرایط جسمانی بسیار وخیمی دارند و تمام این موارد با قید اسناد و مدارک به عرض نماینده ویژه آلمان در امور مربوط به حقوق بشر رسید.

رمزگشایی از تسخیر و تصرف اداره ادیان و فِرَق وزارت اطلاعات توسط اراذل و اوباش تکفیری

بیرق سرخ "آخوندهای داس و چکشی" بر  سر درِ "اداره ادیان و فرق" وزارت اطلاعات به اهتزاز در آمده است.


اراذل و اوباش تکفیری که دم و دنبالچه های سعید امامی قاتل و ضدانقلاب هستند، برای تخریب پایه های اساسی همدلی ملت و حکومت از هیچ توطئه فروگذار نمیکنند.اراذل و اوباش تکفیری بیسر و پا و بیسواد که ازطریق سعید امامی و هم محفلیهای او از دهه هفتاد در وزارت اطلاعات نفوذ کرده و با قُرُق کردن دایره ادیان و فِرَق  وزارت اطلاعات، امکانات این وزارتخانه را به تسخیر و تصرف خود درآورده اند، شبکه های خود را در نهادهای موازی اطلاعاتی در سپاه و بسیج و قوه قضائیه و سایر دستگاه امنیتی- مطبوعاتی - اطلاعاتی نیز گسترش بخشیده اند.اراذل و اوباش تکفیری بیچاره و تبهکار که نه از شریعت چیزی میشناسند و نه از طریقت بهره ای برده اند، در تلاش شبانروزی برایمخدوش کردن حقیقت، به دروغگویی و بهتان پراکنی بر علیه تصوف و درویشی ادامه میدهند تا آبروی نظام حاکم بر ایران را در انظار بین المللی و افکار مردم جهان بیش از پیش بریزند.اراذل و اوباش تکفیری و ضدانقلاب که کوس چپاولگری و افساد آنها گوش فلک را کر کرده، پس از به ثمر نشستن مذاکرات ژنو و لوزان به دست و پا زدن افتاده اند تا با شدت بخشیدن به سرکوب دراویش و گروه های گسترده قومی - مذهبی در موزائیک ایران بزرگ، مانع تحکیم مبانی وحدت ملی گردند.در همین رابطه نشخوار فضولات سایت تکفیری منحرف و تبهکار موسوم به فرقه نیوز و ابسته به دم و دنبالچه های سعید امامی در اداره ادیان و فرق وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی سپاه- بسیج، توسط آخوندهای داس و چکشی تکفیری بیسر و پای فعال در زیر بیرق سرخ سایت تکفیری و اسلام ستیز موسوم به "ادیان نیوز" به شرح زیر است:

ملاقات نماینده ویژه دولت آلمان با مسئول روابط بین المللی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران


در پی ابلاغ حکم ظالمانه و غیر قانونی و ضد شرعی تبعید چهارتن از دراویش گنابادی از شهرستان کوار به نقاط مختلف ایران- به اتهام جعلی "محاربه"!!-، آقای کریستوف اشتراسر نماینده ویژه دولت آلمان در امور مربوط به حقوق بشر همراه با مشاوران خود با هیاتی از اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر درایران به سرپرستی دکتر سیدمصطفی آزمایش مسئول روابط بین المللی این انجمن ، در محل پارلمان آلمان دیدار و مذاکرهکردند. در این ملاقات گفتگوهای مفصلی پیرامون موارد متعدد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی گروه های گوناگون دینی و قومی در ایران صورت گرفت. مشروح گزارش به زودی به اطلاع مردم ایران خواهد رسید.

تحرک اوباش تکفیری برعلیه وحدت دراویش نعمت اللهی گنابادی

اوباش تکفیری بیچاره فارغ التحصیل از "پژوهشکده ضدباقرالعلوم" پس از تعطیلات نوروزی به تحرک مجدد درآمده و اراجیفی به هم بافته اند که نهاد پلشت "داعشی" آنهارا برملا میسازد. به گزارش فرقه نیوز، پس از لغو تعدادی از جلسات نورعلی تابنده و کمرنگ شدن حضور این قطب سیاسی در بین فقرا حرکت چراغ خاموش طرفداران یوسف مردانی به صورت برنامه ریزی شده و منظم با انتشار بی‌سابقه سخنان شیخ کرج در بین فقرا آغاز شد. شنیده‌ها حاکی از آن است این حرکت طرفداران شیخ کرج اولین اقدام برای کم رنگ کردن سخنان قطب حاشیه ساز صوفیه با پر رنگ کردن شخصیت یوسف مردانی در بین فقراست.گفتنی است طبق آداب و سنت قدیمی این فرقه سیاسی، تا زمان زنده بودن قطب هیچکدام از شیوخ و بزرگان این فرقه اجازه پخش سخنان خود در بین مریدان و فقرای فرقه را ندارند.

ترس از کم و زیاد بودن تعداد سانتریفوژها نیست، از حقوق بشر است!


منطقاً وقتی آن ها تصور کنند با استفاده از فشار، توانسته اند ما را ملزم به عقب نشینی در موضوع هسته ای کنند، همین ابزار فشار را در موضوع موشکی هم به کار خواهند بُرد. کم کم موضوع حقوق بشر را هم پیش می کشند.

علی اکبر ولایتی -مشاور امور بین‌الملل رهبری نظام- با اشاره به مواضع آمریکا در جریان مذاکرات جاری برسر پرونده اتمی گفت: تجربه نشان داده که به‌ محض عقب‌نشینی در یک عرصه، آمریکایی‌ها موضوعات دیگری را مطرح می‌کنند.

به گزارش ایرنا، سئوال پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر خامنه‌ای از علی‌اکبر ولایتی: این خدعه‌ آمریکا در مذاکرات هسته ای که می‌فرمایید چیست؟

رضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:جنبش قومی در ایران جنبشی خفته است!

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی یونسی درمصاحبه با سالنامه روزنامه شرق اظهار داشت: توجه دولت به اقوام و مذاهب ایران اسلامی، ناشی از نیت انتخاباتی نیست!

بنا بنوشته خبرگزاری فارس در سال گذشته رضا صالحی امیری، -رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران- در نشست ماهانه" بنیاد باران" - وابسته به حجت الاسلام و المسلمین دکترسیدمحمدخاتمی رئیس جمهور اسبق- طی سخنانی گفته بود:‌ جنبش قومی در ایران جنبشی خفته است!