راه اندازی مناظره مضحک و مهندسی شده بین باصطلاح طرفداران و مخالفان "حجتیه"!!


سایت تکفیری بیچاره ضال مضل ذلیل موسوم به فرقه نیوز مدعی شد که دومین شب برگزاری کارناوال مضحکِ  موسوم به "همایش ملی تحجر و اسلام آمریکایی"!! با حاشیه های جالبی همراه بود!!!از جمله برگزاری یک "مناظره داغ" بین شخصی - که خودرا به اصطلاح "عضو رسمی انجمن حجتیه" معرفی کرد با یکی از اعضای مرکز موسوم به "موسسه حق پژوهی در خراسان"!! . این به اصطلاح "عضو رسمی خودخوانده انجمن حجتیه"!! در میان مناظره اعلان داشت که انجمن حجتیه هم اکنون برپا و فعال است!!!به گزارش سایت فرقه نیوز در این همایش حجت الاسلام امین نیا مدیر موسسه راهبردی حق پژوهی و حجت الاسلام اکبری آهنگر کارشناس و پژوهشگر حوزه نقد و بررسی جریان انحرافی حجتیه به سخنرانی پرداختند. پس از گذشت سی دقیقه از سخنرانی حجت الاسلام اکبری آهنگر یکی از سران انجمن حجتیه با حضور در سالن همایش، خواستار مناظره با وی شد.
حجت الاسلام اکبری آهنگر پس از کسب اجازه از مسئولین برگزار کننده همایش موافقت خود را برای برگزاری این مناظره اعلام کرد.

در این "مناظره داغ" که دو ساعت به طول انجامید حجت الاسلام اکبری آهنگر با ارائه مستندات قوی، پاسخ شبهات این عضو رسمی انجمن حجتیه را داد.این عضو رسمی انجمن حجتیه که نتوانست پاسخ درست و قابل قبولی در مقابل مستندات ارائه شده بدهد با اتلاف وقت و پراکنده کردن بحث سعی بر تبلیغ این جریان انحرافی و فرار از مناظره داشت.گفتنی است در قسمتی از مناظره، این عضو رسمی انجمن حجتیه در پاسخ به سوال حجت الاسلام اکبری آهنگر که گفت: آیا انجمن حجتیه هم اکنون فعال است یا خیر؟  به صراحت گفت:  بله انجمن حجتیه هم اکنون در حال فعالیت استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر