چندعکس از تدارکچیهای حیف و میل بیت المال به بهانه راه اندازی همایشی نخ نما

به بهانه تبیین "منشور روحانیت" آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی" ، عده ای از ستیزه جویان و معاندان و مخالفان با فرهنگ و مکتب و مسلک و طریقت "معنویت وعرفان و تصوف اسلامی" و از متخاصمان با جماعت ارادتمندان به مسلک شیخ محیی الدین آندلسی و شیخ صدرالدین شیرازی و شیخ داود قیصری و شیخ شهاب الدین سهروردی و حاج ملاسلطانمحمدگنابادی - گردهمایی مضحکی برپا کردند!!
 در این نشست حامیان و همدستانِ آتش زنندگان حسینیه های صوفیان و دراویش در شهرهای قم و بروجرد و اصفهان شرکت داشتند و در جلسه ای که ترتیب داده اند، ادعا داشتند که میخواهند به گفتگو و رایزنی پیرامون تفکیک و مرزبندی میان اسلام متحجر و اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی و اسلام التقاطی از یک سو، و اسلام انقلابی مورد قبول آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی سعی و تلاش کنند!!
 اما کارنامه اعمال و نیات و افکار آنها نشان میدهد که همه این قبیل جلسات ظاهر قضیه است، هدف واقعی پشت پرده یافتن راهی نوین برای چپاول بیشتر بیت المال- است.

مردم ایران و جهان هرگز فراموش نخواهند کرد که اسلام این ایلغارچیها، همان برای هدم و غارت و چپاول و سرکوب و تجاوز به حقوق انسانهای بیدفاع و زیرپا نهادن حقوق شهروندی کارآیی دارد و با اسلام تکفیری داعشیهای "حکومت اسلامی" ذره ای تفاوت ندارد و کارنامه عملکرد سیاه آنها از سال 1384 تا همین عربده کشیهای اخیرشان -که به صورت مجموعه مقالاتی در سایتهای صوفی ستیز بر علیه صوفیان هند ( یعنی خانواده آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی) انتشار یافته- ، بهترین گواه بر این واقعیت است.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر