طراحان کودتای خزنده، گام به گام خاطره انقلاب را زدوده و تقلب و چپاول را ترویج کرده اند


اگر امروز آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی زنده بود، جناح موسوم به "اصولگرا"!!!  او را متهم به براندازی نظام میکرد. همچنان که مهندس میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی را متهم به طراحی برای براندازی نظام نموده و آنها را پنج سال بدون محاکمه در حبس و حصر نگاه داشته است.

جناح چپاولگر و اختلاگرا و فاسد و مفسد که از بیت المال میدزد و بین نمایندگان رشوه گیر، رشوه توزیع میکند. این محفل مستضعف پرور،  با گسترش فاصله طبقاتی در جامعه،  قشر محروم را گسترش و لایه های کارتن خواب را متزاید مینماید. عمال و مزدوران این باند غارتگر همانها هستند که  امروز یاران آیت الله خمینی را در حصر قرار داده اند، و دیروز نیز-در دوران پیش از انقلاب-  اسلافشان در حوزه های علمیه  با شاه زد و بند کرده و از یک طرف خود آیت الله خمینی را به تبعید چهارده ساله فرستادند و از سوی دیگر یاران و شگردان راستین او را همانند مرحومان آیت الله منتظری و آیت الله سیدمحمود طالقانی به حبس افکنده بودند!
سی و شش سال گذشت و از هر چه بود حتی غبار خاطره ای نیز برجا نمانده. طراحان کودتای خمینی زدایی ماهرانه و قدم به قدم پیش آمده و خاطره انقلاب را پس زده اند. درست کردن "امام مقوایی" و مقوایی کردن سمبل انقلاب در سال گذشته، با امحاء نام خیابان "نوفل شاتو "در سال جدید تکمیل شد. اینها به قول خودشان از آیت الله خمینی عبور کرده اند، تا "مکتب اخباری گری" و روایت باوری و "خرافه گستری" و "چاه پرستی" را به جای "فلسفه و عرفان و سلوک و صفا" گسترش دهند. این یک سیرمعکوس قهقرایی است. آن اشخاصی که پیش از انقلاب پشت آیت الله خمینی را خالی کردند و او را در حوزه در برابر شاه تنها گذاردند و دست شاه را برای تبعید چهارده ساله او از حوزه ها باز گذاشتند، همان ها که فلسفه و عرفان و تصوف را کفر و شرک و ارتداد میشمردند و قبول نظریه وحدت وجود شیخ محیی الدین عربی را کفر و ارتداد و بت پرستی به شمار می آوردند، همان عمامه به سرهایی که آیت الله خمینی را به دلیل تدریس عرفان و فلسفه و باور به نظریه وحدت وجود کافر و نجس میشمردند، حالا یکه تاز چپاول مملکت شده و گام به گام آیت الله خمینی را محو و ناپدید مینمایند. خانواده و همرزمان او را در ضیق مضیقه قرار میدهند و نخست وزیر آیت الله خمینی در هشت سال دوران جنگ را سرکرده "نیروی برانداز" میشمرند و او را متهم به طراحی برای براندازی نظام میکنند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر