اشاره آیت الله آملی به مارمولکهای عمامه به سر: در مقابل روحانیت راستین روحانیت بدلی اختراع شد

در مقابل روحانیت راستین روحانیت بدلی اختراع شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر