آیت الله موسوی بجنوردی "مارمولکهای خزیده در عبا وعمامه" را خطرناکترین فتنه ضداسلامی میداند

متحجرین همان "مارمولکهای عنکبوت کردار" هستند که برای تخریب اسلام از درون، عمامه بر فرق کله گذاشته و عبا بر دوش انداخته و به نام دین، مردم را در عمق چاه خرافات سرنگون میکنند

متحجرین همان طایفه هستند که از باور اعتقادی مردم برای گسترش جهل و خرافات استفاده میکنند، و با سلاح تزویر و زور و زر، راه را بر فرهنگ و معنویت میبندند، و بنای اخلاق را فرو میریزند و به بهانه مقاومت در سنگر "جنگ روانی" بازار تهمت و دروغ و دشنام و اتهام و توهین و فضاحت را در یک نظام مدعی دینسالاری و به اسم دین برقرار میکنند. کودتاهای رنگارنگ به راه میندازند و هرروز برچسب تازه ای اختراع میکنند تا به بهانه فتنه و ضدانقلاب و منافق جدید و قدیم و با بصیرت و بی بصیرت و چپ و راست و کج و اصولگرا و اصلاح طلب و فتنه گر و ... خاک در چشم وجدان بیدار جامعه بپاشند، و در پشت پرده غلیظ دود استتار، دست چپاول در اموال عمومی دراز کرده، بیت المال هموطنان را با جیب و کیسه شخصی خود یکی بگیرند و استضعاف بر استضعاف بیفزایند
اما این متحجرین تکفیری ضد دین، غافلند که امروز، روزی است که وجدان جامعه آن قدر بیدار شده، که به بهانه های  کذایی دیروزین دیگر  نمیتوان بر سر مردم شیره مالید و به نام دین آنها را در باورهای خرافی فروغلطاند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر