چرا مواجب بگیران بیت المال به نظریه واهی سفر "دوازده درویش هندی"مرتبط با انگلیس به ایران چسبیده اند؟

سایت تکفیری موسوم به "فرقه ها" به نقل از سایت تکفیری موسوم به " ادیان نت "به موازات سایت تکفیری موسوم به سایت "ادیان نیوز "به نقل از سایت تکفیری موسوم به "فرقه نیوز"به موازات سایت تکفیری"صوفی نت" به نقل از .....      "فرقه ضاله تکفیری منحرف تفرقه افکن مفسد موسوم به موسسه حق پژوهی و اذناب خیره سر آن" با کمال گستاخی و بیحیایی به انتشار مطلبی زیر عنوان "دراویش هندی" که برای انتشار استعمار انگلستان با هزینه انگلستان به ایران فرستاده شدند، زنجیره ای از اتهامات را به صورت حلقه های اهانت در هم تنیده شده ارائه میدهند!
کاملا مشخص است که هدف این سایتهای تکفیری، حمله به صوفیان نعمت  اللهی گنابادی نیست، شخص آیت الله العمظمی روح الله خمینی را هدف قرار داده اند که در اشعارشان خود را "هندی" امضاء میکردند ( زاز عشق تو نگوید "هندی - چه کنم من که ز رنگش پیداست) و برای مقام "درویش" غزل و قطعه میسرودند ( آن که دل بگسلد از هر دو جهان درویش است - آن که بگذشت زپیدا و نهان، درویش است)! و خانواده شان از هندوستان به ایران آمده بود و پدربزرگ جدشان "دین علیشاه هندی" لقب داشت و از بزرگان طریقت عرفان اسلامی درهندوستان بود، و از پدر "دین علیشاه هندی" یعنی جد بزرگ آیت الله العظمی روح الله خمینی کتاب "تحفه العرفان کتابت یافته است.در کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار آمده است: “انگلیس شخصی از افغانستان به عنوان امام زمان عَلَم کرد و با لباس زهد وصورتی آراسته اورا سوار بر هودجی نمود۳۶۰ نفر فدایی اطراف هودج را احاطه کرده و ۵۰ نفر شمشیر زن و مرید هم همراه او بودند؛ به طرف خراسان حرکت کرد. خون‌ها ریخته شد وخرابی‌ها به بار آمد و سرانجام ارتش ایران با کشتن "صوفی اسلام" و تمام فدائیانش آتش فتنه را خاموش کرد.”پس از افول حکومت صفویان زمینه برای نفوذ فرقه‌های انحرافی و رشد آن‌ها در ایران فراهم شد. کشورهای بیگانه با ورود فرقه‌های انحرافی از مناطق مختلف به ایران و تقویت این فرقه‌ها راه را برای تسلط خود هموار کردند.در کتاب حقوق بگیران انگلیس میخوانیم: “وزیر مختار انگلیس در بغداد، از موقوفهٔ (داوود) برای دراویش وجوهی اختصاص داد و ۱۲ نفر از دراویش هندی از راه بلوچستان و خراسان به طرف ایران سرازیر شدند، که از این عده ۷ نفرشان در ایران اقامت گزیدند وهریک به نام ملکی شروع به فعالیت نمودند وبقیه از ایران رفتند! ” ( کتاب حقوق بگیران انگلیس، صفحه ۱۰۷)
در این بین یکی از اقطاب به اصطلاح سلسله نعمت اللهی دو نفر از افراد مورد اعتماد خود را از هند با اختیارات تامّ به ایران می‌فرستد و این دو درویش دوره گرد که خود را صاحب اذن و اجازهٔ ارشاد می‌خواندند به تبلیغ و جذب افراد می‌پردازند تا از قافله عقب نباشند!با افزایش هجرت صوفیه از هند و کشورهای مختلف به ایران نفوذ استعمار بیشتر شد این مسئله تا جایی پیش رفت که تاریخ صراحتا وابستگی سران صوفیه را به استعمار ثبت کرد و این وابستگی در زمان رژیم پهلوی به اوج خود رسید و اقطاب این فرقه با استکبار پیوند برادری بستند.
وابستگی صوفیان عارف نما به استکبار به حدی بود که به خاطر تامین بودن منابع مالی آن‌ها از سوی دشمنان اسلام به کاری مشغول نبودند. در همین ارتباط صاحب کتاب سلسلهٔ صوفیهٔ ایران بیان می‌کند: ” درزمان فتحعلی شاه چند نفر از بزرگان صوفیه از جانب کمپانی هند شرقی انگلستان از هند به ایران آمده با کوشش وتبلیغات فراوان ودامنه دار در گسترش وتجدد تصوف در ایران سعی بلیغی کردند وتا چندی پیش نیز هریک به زیّ صوفیه در می‌آمد و در خانقاه به سر برده وبه کاری اشتغال نداشتند. ”
بدون شک اگر مجاهدت‌های علما و مراجع در آن دوران نبود، صوفیان عارف نما با دست پروری استعمار ضربه‌ای غیر قابل جبران به ایران وارد می‌کردند و اعتقادات اسلام ناب محمدی را از بین می‌بردند.
انگلیس که از آن می توان به عنوان مادر فرقه های انحرافی در ایران نام برد برای اجرای طرح‌های استعماری و گسترش اسلامی ساختگی مورد نظر خود تلاش بسیاری کرد.
در کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار آمده است: “انگلیس شخصی از افغانستان به عنوان امام زمان عَلَم کرد و با لباس زهد وصورتی آراسته اورا سوار بر هودجی نمود۳۶۰ نفر فدایی اطراف هودج را احاطه کرده و ۵۰ نفر شمشیر زن و مرید هم همراه او بودند؛ به طرف خراسان حرکت کرد. خون‌ها ریخته شد وخرابی‌ها به بار آمد و سرانجام ارتش ایران با کشتن صوفی اسلام و تمام فدائیانش آتش فتنه را خاموش کرد.”
/ صوفیه نت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر