فقدان دلایل محکمه پسند علیه بنیانگذار مکتب "طب مکمل یا فراروان درمانی"

سیدمحمودعلیزاده طباطبایی: حکم اعدام آقای دکترمحمدعلی طاهری نقض بلاارجاع شده است

آقای علیزاده تاکیدکرد که آقای دکتر طاهری دوران پنجساله محکومیت خود را سپری کرده و اکنون میخواهد درکنار خانواده خود زندگی کند.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمد علی طاهری بنیانگذار مکتب "طب مکمل یا فراروان درمانی" می‌گوید که دیوان عالی کشور حکم اعدام موکلش را نقض بلاارجاع کرده و در سایر موارد اتهامی نیز نقص در تحقیقات گرفته است.

عبای فرقه تکفیری "ادیان و فرق" لای در گیرکرده و عمامه از سرشان افتاده

چُرتشان پاره شده، چِرت و پرت میلافند و گزافه میبافند. بفرمودهء مولانا جلال الدین :

مه فشاند نور و سگ عوعو کند
 هرکسی بر طینت خود میتند

این دزدان و غارتگران بیت المال و مدرّسان شیاطین جن و انس، در بستر ناهموار دروغبافی، همچنان از "اسلام کذائی ناب و راستینی" دم میزنند که خودشان نمایندگی میکنند! یعنی مکتب غارت و چپاول و دنیاپرستی و کوهخواری و جنگلخواری و دریاخواری و کویر خواری و رودخانه خواری و بیت المال خواری و حق الناس خواری ... و ملاخور کردن همه چیز! وقعی به بی اعتنایی مردم ایران و جهان نسبت به خودشان نمیگذارند و توقعی ندارند که کسی عربده های آنها را چیزی بالاتر از "صوت الحمیر" یعنی "انکرالاصوات" بشمار آورد. اما نفیر میکشند تا وجه ساندویچ و ساندیسِ ماهیانه شان قطع نشود و سیگنالی از "حیات متزلزل و پر از ذلت و ضلالت" خود بدهند.

عربده کشیهایشان در سنگر خمینی ستیزی و خمینی زدایی است، اما برای نعل وارونه زدن از "منشور روحانیت آیت الله سیدروح الله الموسوی الخمینی" که از سال 1368 تاکنون آن را به سردابه فراموشی سپرده اند- نیز گاه و بیگاه- یاد میکنند!!! این خائنان به آرمان آیت الله سیدروح الله خمینی -که در زمان حیات ایشان، ظرف آب ایشان را نجس میشمردند، و در کوران مبارزات دست زمامداران سلسله پهلوی را می لیسیدند- برای طعنه به آیت الله سیدروح الله خمینی و پاره کردن عکس و خاطره ایشان، صوفیان صفاپیشه مورد تایید ایشان را، با بیشرمی پیرو سیاست درباری معرفی میکنند تا سند ننگین دیگری از خیانتکاریها و نمکدان شکنی های خود نسبت به میراث آیت الله سیدروح الله خمینی به ثبت تاریخ برسانند.

اراجیف مالیخولیائیشان ارزش توجه ندارد، اما برای ثبت در سینه تاریخ مکتوب بازنقل میشود.

پیدایش حرکتهای مشکوک و قابل تامل در رابطه با قضیه آفای دکترمحمدعلی طاهری

با صدور رای تفصیلی حجت الاسلام محمدنیازی قاضی یکی از شعبه 33 دادگاه انقلاب در قم دایر بر الغای بلاارجاع حکم اعدام آقای دکتر محمدعلی طاهری که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، تعدادی از شاگردان آقای دکترطاهری به قم رفته و از آقای حجت الاسلام محمدنیازی به دلیل تلاش ایشان در اقامه حق و عدالت بر اساس اصول قانون و شرع در پرونده فوق الذکر قدردانی نمودند. همچنین گروه شاگردان مزبور در قم به دفاتر آقایان مراجع تقلید آیات عظام ناصر مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، و علوی گرگانی نیز مراجعه و کتبا درمورد رفع شبهه درخصوص انتساب فتوای ارتداد به محاضر خویش، تشکر کردند.

از جانب دیگر شاهدیم که بناگهان عده ای اقدام به انتشار پوستری نموده و آن را با فراغ بال در خیابانها و شوارع مختلف شهرهای ایران نصب مینمایند که مخل اصل خشوع به عنوان اصلی ترین خصیصه یک استاد میباشد، و یادآور روابط مبتنی بر کیش شخصیت و فرقه گرایی است، که از سیره و روش شخص آقای طاهری دور است. این نوع پوستر سازی و شخصیت پرستی فقط میتواند آب به آسیاب معاندان و دشمنان آقای طاهری بریزد و به این سبب یاران و دوستداران آقای طاهری از این واقعه ابراز ناراحتی مینمایند.

گفتگوی تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی" با آقای کوروش زعیم - فعال سیاسی

گرگ فرسوده دندان و آبروباخته تکفیری"اداره فرق و ادیان" زوزه میکشد تا سیگنالی از حیات بدهد

دشمنان قسم خورده و ورشکسته آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به "هندی" که در ایام حیات ایشان، ایشان را کافرِ"وحدت وجودی" و ذرویش طریقت عرفان و تصوف میشمردند، بعد از درگذشت ایشان، به زدودن آثار و میراث ایشان اقدام کرده و بیرحمانه توطئه های تحریفی و تحذیفی و تخریبی در بستر خمینی ستیزی و خمینی زدایی طراحی نموده و بمنصّه اجرا درآوردند. اما امروز میبینند که از سرِ ناشیگری بیشمار و بیلیاقتی بسیار همهء رشته هایشان پنبه شده. پس کف برلب می آورند و از سر بیچارگی زوزه میکشند تا سیگنال حیات بدهند!! شاید از جانب مردم صدایی بشنوند که به آنها تشر زنان بگوید: "چخه"!!! آنها به شنیدن همین "چخه" تفریح میکنند وپا میکوبند.
قسمت تازه ای از مجعولات و اراجیف "اتاق ضدفکر" تکفیریهای اداره "فرق و ادیان" - به شرحی که در سایت تکفیری ضاله موسوم به "فرقه نیوز" وابسته به مرکز تکفیری "رهپویان ضلالت و موسسه حق ستیزی" از زیرمجموعه های مرکز تکفیری موسوم به "اداره تکفیری فرق و ادیان" انتشار یافته - به شرح زیر است:

در دشمنی با آیت الله العظمی سیدروح الله خمینی، اداره فِرَق و ادیان همه خطوط قرمز را زیرپاگذاشته است

قلم به مزدان بیهویت فرقه تکفیری ضاله ومنحرف موسوم به "اداره فرق و ادیان" از بیم از دست دادن مزد ماهیانه برای تامین ساندیس و ساندویچشان، نمیتوانند بیکار بنشینند، بلکه در بستر خمینی ستیزی و خمینی زدایی؛ و تحریف میراث آیت الله العظمی سیدروح الله خمینی، ناچارند لگدی به "منشور روحانیت" پرتاب کنند، و شعله ای به زیر حُکمِ حکومتی آیت الله خمینی در رابطه با امان نامه جامع الاطراف برای "جناب رئیس الفقرا آقای سلطانحسین تابنده وفقه الله تعالی لمراضیه و عموم متعلقان ایشان"(یعنی عموم صوفیان و پیروان طریقت عرفان و تصوف اسلامی و مکتب فقر و درویشی) بکشند، تا دود مسموم نیرانِ آن اسباب خرسندی خاطر شیطان را فراهم آورد!!

اینجاست که هربار ،مطلب بیهوده ای را بهانه جسارت ورزی و تعرض قلمی به ساحت مکتب فقر و درویشی و طریقت عرفان و تصوف اسلامی میکنند، غافل از آن که آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به "هندی" هرگونه تعرض به ساحت قطب سلسله جلیله نعمت اللهیه گنابادی و عموم متعلقان و پیروان این طریقه را "حرام شرعی و جرم قانونی و مستوجب مجازات" برشمرده بود! لجن پراکنیهای تازه و بدیع  سایت تکفیری ضاله منحرف بیچاره موسوم به فرقه نیوز ارگان مرکز تکفیری ضاله حق ستیز موسوم به موسسه حق پژوهی در خراسان!! زیر مجموعه  فرقه تکفیری موسوم به اداره "فرق و ادیان" به شرح زیر است:

کاندیداتوری محمودعلیزاده طباطبایی درانتخابات مجلس و آخرین وضعیت پرونده آقای طاهری

نظر نهایی دیوانعالی کشور در مورد نقض بلآرجاع و مستدل و قاطع حکم بدوی اعدام آقای دکترمحمدعلی طاهری


در مصاحبه با تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی" آقای سیدمحمودعلیزاده طباطبایی با اطمینان خاطر کامل اظهار داشت که حکم اعدام آقای دکتر محمدعلی طاهری به طور کامل نقض بلاارجاع شده و قضات محترم دیوانعالی کشور در این مورد با قاطعیت و عطف به قانون نظرداده اند. آقای سیدمحمودعلیزاده طباطبایی همچنین یادآور شد که در مورد برخی از جوانب که پرونده مفتوح و غیرکامل بوده، بجهت رفع نقص به شعبه صادر کننده بازگردانده شده، تا پس از رفع نقص در موردمفتوح که ارتباطی به مقوله مورد اشاره در حکم بدوی اعدام ندارد، حکم نهایی مبتنی بر ختم پایان محکومیت آقای دکترمحمدعلی طاهری صادر گردد.

نقض بلاارجاع حکم بدوی اعدام آقای دکترمحمدعلی طاهری دردیوانعالی کشور


اظهارات بسیار مهم آقای سیدمحمود علیزاده طباطبایی در ارتباط با نظر نهایی دیوانعالی کشور در مورد نقض بلاارجاع و مستدل و قاطع حکم بدوی اعدام آقای دکترمحمدعلی طاهری

اختصاصی در تی وی : آقای سیدمحمودعلیزاده طباطبایی با اطمینان خاطر کامل اظهار داشت که حکم اعدام آقای دکتر محمدعلی طاهری به طور کامل نقض بلاارجاع شده و قضات محترم دیوانعالی کشور در این مورد با قاطعیت و عطف به قانون نظرداده اند. آقای سیدمحمودعلیزاده طباطبایی همچنین یادآور شد که در مورد برخی از جوانب که پرونده مفتوح و غیرکامل بوده، بجهت رفع نقص به شعبه صادر کننده بازگردانده شده، تا پس از رفع نقص در موردمفتوح که ارتباطی به مقوله مورد اشاره در حکم بدوی اعدام ندارد، حکم نهایی مبتنی بر ختم پایان محکومیت آقای دکترمحمدعلی طاهری صادر گردد.

"شعور کیهانی" و "بی شعوری کیهانی ها"..قسمت دوّم


شعور کیهانی" و "بی شعوری کیهانی ها".قسمت دوّم
چگونگی پرونده سازیهای نیروهای امنیتی بر علیه یک "نیوساینتیست ایرانی" که به دلیل به رسمیت شناخته شدن کشف قانونمندی علمی نوین، و اختراع روش فرارواندرمانی جدید و بدیع ، توسط محافل علمی کشورهای دیگر به دریافت جوایز و عناوین علمی مفتخر شده است، اما در کشور خودش توسط یک عده بیسواد خرافه پرست متهم به "بدعت"!! شده است

حاج آقا میکرب کردار، از خطر "ویروسهای فرهنگی" درفضای مجازی آه و ناله میکند!


"گروه‌های‌مجازی"به ویروس‌فرهنگی تبدیل‌شده‌اند/ امان از حضور بدون کنترل در شبکه‌های اجتماعی

تقلب در هویت فردی! فضای مجازی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای جنگ نرم و ناتوی فرهنگی است که اینجانب از آن به عنوان داعش فرهنگی یاد می‌کنم.


در قطعنامه پیشنهادی کانادا نسبت به افزایش اعدام ها در ایران عمیقا ابراز نگرانی شده است

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ای که ۸۱ کشور جهان به آن رای مثبت دادند، در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است.

کانادا از سرکوب و فشارها بر کنشگران یا روزنامه‌نگاران انتقاد کرده است

گزارش ها حاکی است که در نشست ۲۶ آذر ماه مجمع عمومی سازمان ملل ، ۸۱ کشور به قطعنامه رای موافق داده، ۳۷ کشور با آن مخالفت کرده و ۶۷ کشور نیز رای ممتنع داده‌اند.

خبرگزاری فرانسه شمار اعدام‌های سال جاری میلادی در ایران را «۸۰۰ مورد» عنوان کرده است.در عین حال این قطعنامه از تلاش‌های حسن روحانی برای کاهش نابرابری‌ها و افزایش آزادی بیان و عقیده استقبال شده است.


باز هم لاپوشانی در سیاست افشاشده تحریف میراث آیت الله خمینی

حسین شریعتمداری در همایش سراسری مجمع عالی بسیج اظهار داشت:خط تحریف امام شدت یافته است.

شریعتمداری افزود: از مواردی که تحریف خط امام(ره) را به وجود می‌آورد استفاده از نسبت‌ها است؛ اینکه کسی این گفته را مطرح کند که امام(ره) از آن ماست چون در دوران انقلاب با او بوده‌ایم و با او نسبت داریم، گفته‌ای اشتباه است.


جالب است در "درّ تی وی" دائما با وکیل رئیس این فرقه یعنی علیزاده طباطبایی مصاحبه می‌شود

قسمتی از وراجیهای بلاهت آمیزِ "قارقارکِ فرقهء فِرَق وادیانی" موسوم به جوجه آخوندک تکفیری ضالّ و مفتِّن "انهاری" با روزنامه کیهان درباره افشاگریهای تلویزیون بین المللی سایبری "درّ تی وی" :جالب است در "درّ تی وی" دائما با وکیل رئیس این فرقه یعنی علیزاده طباطبایی مصاحبه می‌شود. همین مصاحبه‌ای که در سایت "نجات از حلقه" گذاشتیم. علیزاده طباطبایی با این شبکه‌های بیگانه(!!!) مصاحبه می‌کند و مراجع‌تقلید را زیر سؤال می‌برد.چرا که یکی از راه‌ها، ورود به بحث حقوق بشر و عرصه بین‌الملل بود و با این شب‌نامه‌ها توجه اذهان عمومی را به این مسئله جلب کرد. از طرف دیگر افرادی مثل شهناز نیرومنش، رکسانا حقیقت‌طلب، رجا ریاحی، آناهیتا قناعی و... چند نفری هستند که با شبکه‌های ماهواره‌ای و جاسوسی مصاحبه کردند. چندین ماه است که مطالب عرفان حلقه دائما در بی‌بی‌سی، وی او ای، پارس تی وی، من و تو و "درّ تی وی" که برای گنابادی‌هاست، پخش می‌شود.

به راستی سیاست اینها در این کار چیست؟

تخریب مرجعیت یکی از بحث‌هایی است که در برخی سیاسیون به شدت مطرح است. اینها می‌خواهند وجهه مرجعیت را تخریب کنند، علیزاده طباطبایی در این مصاحبه که ما نقدش را هم به صورت مستند تصویری در کانال آپارات نجات از حلقه گذاشتیم، ادعا می‌کند که مراجع از حکمشان برگشتند. متأسفانه روزنامه اقتصاد ایران، شرق و یک سری سایت‌هایی مثل جماران که سایت مشخصی است و سایت‌های دیگر این را پوشش می‌دهند که مراجع حکم ارتدادشان را پس گرفتند. علیزاده طباطبایی می‌گوید من خدمت آیت‌الله علوی گرگانی رفتم، گفتم اینها که می‌آیند به شما درباره عرفان حلقه می‌گویند، ـ مثلا بنده و دوستانی که منتقد عرفان حلقه هستند ـ اشتباه به عرضتان رساندند. طاهری با مجوز کارهایش را انجام داده. کتاب‌هایش با مجوز ارشاد بوده و آموزه‌های انحرافی که اینها می‌گویند، در هیچ کدام از کتاب‌های اینها نیست. گفتند اگر این‌جوری باشد، ما حکم ارتدادمان را پس می‌گیریم. در صورتی که علیزاده طباطبایی اصلا مراجعه‌ای به بیت آیت‌الله علوی گرگانی و آیت‌الله مکارم شیرازی نکرده است. اینها مطالبی بود که در این کلیپ روشن است و ما بیانیه دفتر معظم له را در کلیپ جوابیه قرار دادیم.

مراجع براساس سؤال، حکم کلی می‌دهند که اگر چنین آموزه‎هایی در عرفان حلقه هست و چنین شخصی این آموزه‌‍‌ها را برگزار می‌کند، این شخص حکمش چیست؟ گفتند اگر اینطور باشد، حکمش ارتداد است. اگر فردی چنین ادعاهایی را داشته باشد و اثبات شود، مرتد است و ما نگفتیم این شخص خاص مرتد است و این حکم کلی است و باید مراجع قضایی این را اثبات کنند که این شخص یعنی محمدعلی طاهری مرتد است یا خیر. دادگاه انقلاب هم با بررسی‌های قانونی به این نتیجه رسید که ایشان مفسد فی الارض است ولی باز سر این مسئله شانتاژ کاری می‌کنند که مراجع حکمشان را پس گرفتند. خیر آقا جان مراجع روی حکمشان هستند و گفته‌اند نشر این آموزه‌ها به صورت علنی و اعتقاد به این موارد فرد را مرتد می‌کند. با این اوصاف سریع آقای علیزاده طباطبایی مصاحبه می‌کند و مراجع را تخریب می‌کند. می‌گوید مراجع اصلا کتاب‌ها را نخوانده‌اند. بیانیه‌ها و نقدهایی از سوی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی منتشر شد که نشانه نقد شخصی ایشان بر عرفان حلقه است و کاملا واقف هستند. متاسفانه اینگونه شانتاژ‌کاری می‌کنند و مسئله مرجعیت را زیر سؤال می‌برند که مراجع بدون تحقیق و مطالعه می‌آیند یک فتوایی را بر شخص صادر می‌کنند و این فرد بی‌گناه می‌خواهد اعدام شود. این واقعا بسیار بحث ناراحت‌کننده‌ای است که ایشان به راحتی دارد به این مسائل پوشش می‌دهد و فرافکنی می‌کند.

آقای طباطبایی به جای اینکه در بحث افساد فی الارض ـ حکمی که دادگاه بر این تأکید دارد ـ کار بکند، می‌آید بحث ارتداد را خبری می‌کند. می‌گوید که مراجع حکمشان را پس گرفتند تا در اذهان عمومی یک تزلزلی ایجاد کند. وی اذهان عمومی را به سمت ارتداد می‌کشاند در صورتی که حکم دادگاه روی افساد فی الارض است. اصلا مقوله افساد فی الارض و ارتداد با هم متفاوت است. ارتداد انکار ضروریات دین است که یک فرد انکار کند و اگر آموزه‌های انحرافی‌اش موجب انکار باشد، این فرد مرتد است مخصوصا که آموزه‌ها را ترویج بدهد، اما بحث افساد این است که این آموزهای انحرافی در کل کشور ترویج داده شده. این همه آسیب‌‎های فردی و اجتماعی گریبان‌گیر افراد است و افسادش را هم دادگاه تأیید کرده است. اصلا روی این موضوع کار نمی‌کند. مصاحبه‌هایش فقط روی ارتداد است و بگوید که مراجع حکمشان را پس گرفتند. اما ایشان اینجوری عنوان می‌کند که چون مراجع اصلا کتاب‌ها را مطالعه نکردند، این فتوا را دادند یعنی عن غیرعلم مراجع دارند فتوا می‌دهند. این یعنی توهین به مرجعیت!

وکیل‌های دیگرش فعلا خیلی مصاحبه نکردند. خلیلی بیشتر در اینستاگرام برای افراد پیام می‌گذارد. ایشان بالاخره یک جور دیگری بحث را پیگیری می‌کند اما مصاحبه‌های آقای علیزاده طباطبایی به شدت توهین و دروغ‌پردازی نسبت به حکم مراجع بود. با ورود علیزاده طباطبایی شب‌نامه‌ها بیشتر شد و این مسئله تأثیر گذاشت بر بحث حقوق بین‌المللی و بحث امنیتی این موضوع.

احمد شهید چطور؟

- پیگیری‌هایی که احمد شهید و آقای علیزاده طباطبایی کرد، وزارت امور خارجه آمریکا بیان کرد که سرکرده عرفان حلقه بی‌گناه است و نباید اعدام شود.


کیهان در ادامه همان سیاست بی دنده و ترمز، در جهت اثبات بیشعوری گردانندگانش، در تقابل با مکتب "شعور کیهانی" دوباره دست به دامان یک 
"قارقارک" تکفیری نادانِ بیسواد موسوم به انهاری 
شده، که عنوان مسئول "انجمن نجات از حلقه"!! را به خود پیچیده است. مطالب نوشته شده در کیهان به عنوان قسمت دوم مصاحبه با
آخوندتکفیری جاهل "انهاری" 
توسط "جماعت کیهانیان" -یا همان
محفل تکفیری و خمینی ستیز و خمینی زدا 
به معرکه گردانی جوانکی موسوم به "پیام فضلی نژاد" تدوین شده و به 
جوجه قارقارک تکفیری 
یعنی همین "انهاری" انتساب یافته. این مطالب بقدری بیسروته است که اصلا ارزش جواب دادن ندارد، اما از جهت ارائه بینه در مورد چگونگی ایلغار بیت المال توسط  
مشتی آخوندک تکفیری "فِرَق و ادیانی" 
کفایت میکند.


انجمن حجتیه تلاش میکرد راه را برسلطه نکبت دجال بازکند، تا شرایطِ

لازم، مشتمل بر فقر و فحشاء و فساد و مفسده و جهل و حمق و بلاهت و کینه و خشونت و دروغگویی جمع شود، و خروج امام زمان ضرورت یابد.

آیت الله دستغیب شیرازی با اشاره به چگونگی به فراموشی سپردن منشور روحانیت پس از درگذشت آیت الله العظمی سیدروح الله خمینی، مینویسد که پروژه نفوذ بزرگ در کلیه ارکان نظام حاکم بر ایران در فردای فوت آیت الله خمینی توسط انجمن حجتیه کلید خورد، و اشغال کلیه ارکان تصمیم سازی و تصمیمگیری تدریجا و بویژه در هشت سال دوران دولت محموداحمدی نژاد اجرائی شد.

گفتگو با محمد نوریزاد، نویسنده منتقد، فیلمساز و نقاش هنرمند آزادیخواه در روزافتتاحیه گالری نقاشی

حمله بی شرمانه عوامل تکفیری "فرق وادیانی" به قبرستان مندائیان در حومه شهر خفاجیه (سوسنگرد)

حمله به قبرستان مندائیان در حومه شهر خفاجیه سوسنگرد، اقدامی در راستای گسترش فرقه گرایی و تشویق تندروی مذهبی و دینی در منطقه و اهانت به هموطنان مندایی و نشانه دیگری از عملیات فرقه گرایانه تکفیری های محفل "فرق و ادیانی"های قم میباشد!

تکفیریهای مفسد فرقه "فرق وادیانی" آبرویی ندارند که از آبروریزی بیم داشته باشند
فرقه ضاله تکفیری "فرق و ادیانی در قم" همراه و همسو با "سازمان تبلیغات ضد اسلامی" در بستر خمینی زدایی و خمینی ستیزی چهارنعله میتازند و ساندویچ و ساندیس به عنوان دستخوش دریافت میدارند.

چرا فرقه ضاله منحرف مفسده "فرق و ادیان در قم و خراسان" همسو و هم جهت با سازمان تبلیغات ضد اسلامی، یک مرکز تکفیری است؟

پاسخ واضح است. زیرا اعضای شیطان پرست و ضالّ و مضلّ وابسته به فرقه تکفیری فرق و ادیانی در قم و خراسان، مسلمانان راستین پیرو اسلام ناب محمدی یعنی صوفیان صفوت نشان صفاکیش و دراویش و منسلکان طریقت عرفان و تصوف اسلامی را با اتکاء به آراء جنایتکاران روسیاه تاریخ امثال "آقامحمدعلی کرمانشاهی سلاخ" و همپالکی هایش از قبیل آخوند خراسانی و نامقدس اردبیلی،...  "جائز اللعن" میشمارند.

و به جنایتهای خود افتخار میکنند. کوس رسوایی این جنایتکاران که با مردم همسایه و هم محله ای خود در داخل کشور چنین میکنند چنان در سطح بین المللی ریخته، که هرروز ائتلاف جدیدی در میان خیل مسلمانان عالم شامل چهل و پنج کشور مسلمان - اعم از شیعه و سنی و شافعی و مالکی و حنفی و حنبلی و زیدی و علوی- بر علیه آنان شکل میگیرد.

سایت تکفیری ضاله موسوم به ادیان نت وابسته به فرقه تکفیری ضاله "فرق و ادیانی در قم" در دفاع از کارنامه خون چکان و مظلوم کش "آقامحمدعلی کرمانشاهی جلاد" مطلب زیررا انتشار داده است:

آیت الله علی اکبرهاشمی رفسنجانی: مخالفان من "کلاغ" اند

کلاغه میگه  قار قار.
قار قار کلاغهای تکفیری فضای ایران را در آستانه انتخابات غرق در پارازیتهای صوتی کرده است.

آیت الله شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی از مخالفان خود -که برای دفاع از حیطه کذائی اقتدار قلابشان- در کار یک انتخابات قانونی و متین سنگ اندازی می کنند به "کلاغ" تعبیر کرد!

هجوم بی امان سایتهای زنجیره ای وابسته به "اطلاعات سپاه-بسیج" به حجت الاسلام و السلمین سیدمحموددعایی


سایتهای تکفیری و پروپاگاندیست در مصبّ خمینی زدایی و خمینی ستیزی زیر سیطره فرقهء فتنه انگیز و تفرقه گرِ دین ستیز اسلام سوز نفوذی در اداره فرق و ادیان قم و سازمان تبلیغات ضد اسلامی اکنون جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آشیخ سیدمحموددعایی را آماج حملات بی امان خودقرار داده اند.
اساس دشمنی آنها با حجت الاسلام سیدمحموددعایی فقط ناشی از  اظهار لطف و محبت ایشان به دراویش و اهل طریقت عرفان و تصوف اسلامی نیست، بلکه بیشتر معلولِ  احساس تند دشمنی با شخص آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی است، و اکنون پس از سالیانی مدید از درگذشت آیت الله سیدروح الله خمینی، یکی از نابترین شاگردان ارادتمند ایشان را مورد هجوم قرار داده اند.

از هامبورگ تا کرمانشاهان ؛ ادامه تظاهراتهای خیابانی برای آزادی زندانیان سیاسی - عقیدتی

فرقه نوظهور تکفیری "اسلام کاذب" محفل فرق و ادیانی ها چگونه توطئه میکنندآشنایی با شیوه های تخریبی محفل تکفیری ضاله خمینی ستیز و خمینی زدای موسوم به "فرق و ادیانی"ها در زیرمجموعه سازمان تبلیغات ضد اسلامی با ادعا های تکفیری توطئه گرانه ء "شیوه های جذب مرید در فرقه های نوظهور" سایت توطئه پرداز تکفیری ضاله منحرف موسوم به فرقه نیوز به نقل از سایت خمینی ستیز خمینی زدای ا موسوم به ادیان نیوز مینویسد:

تکفیری های فرقه موسوم به اداره تکفیری فرق و ادیان با مذبوحانه ترین شیوه از به قتل رساندن اصحاب عرفان

و تصوف اسلامی توسط جنایتکارانی که به تزویر لباس روحانیت برتن پیچیده اند دفاع میکنند.


فرقهء ضالهء تکفیریِ "فِرَق و ادیانی" در قم و خراسان دست به دامن آرشیوهای "کُنت دراکولا" در "سردخانهء کیهان" زده اند.


فرقه تکفیری  موسوم به اداره تکفیری فرق و ادیان در قم در روند خمینی زدایی و دشمنی آشکار با اصحاب عرفان و تصوف اسلامی چندی است دست توسل به دامن  جنایتکار نامدار و صوفی ستیز قرون اخیر یعنی آقا محمدکرمانشاهی تکفیری زده و آشکارا مینویسد که این آخوندتکفیری بارها به صدور فتوای قتل و کشتار پیروان مکتب فقر و درویشی و عرفان و تصوف اسلامی مبادرت جست. این یک دراکولا است که در وسط  اداره فرق و ادیان تکفیری سر از خاک برآورده و  دم و دنبالچه های تکفیری سعید امامی آن را احیاء میکنند!

ادعاهای تفرقه افکن و بحرانساز درروابط داخلی و خارجی کشور توسط فرقه تکفیری "فرق و ادیان"از زبان میرزا حسینعلی نوری همدانی با پریشان گوئی های شگفت انگیزش!!

آخوند نوری همدانی: سعدی صوفی بوده و بیخود گفته "عبادت بجز خدمت خلق نیست"، باید میگفت:"عبادت بجز خدمت به نظام ولایت فقیه نیست!!!"
سایت تکفیری ضاله منحرف اسلام ستیز و خمینی زدا موسوم به "ادیان نیوز" از زیر مجموعه های فرقه تکفیری موسوم به اداره فرق و ادیان در قم در تلاش برای ادامه سیاست شکست خورده و رسوا شده "خمینی زدایی" طلایه دار سپاه "خمینی ستزان" یعنی آخوند نوری همدانی را وارد میدان کرده است وبا انتشار ادعاهای توسعه طلبانه و جنگ افروزانه میکوشد تا بر حریق خانمان برانداز جنگهای جاری در منطقه، بنزین توسعه طلبی بپاشد.

فرقه ضاله تکفیری تفرقه افکن موسوم به "اداره تکفیری فرق و ادیان"

برای اجرای پروژه شیطانی تحریف شخصیت آیت الله سیدروح الله خمینی، میکوشد دست به دامن "آیت الله علامه سیدمحمدحسین طیاطبایی" بشود!!!


اباطیل بیسر و ته و اراجیف سایت تکفیری موسوم به "فرقه نیوز" وابسته به اداره تکفیری فرق و ادیان تحت چتر امنیتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به شرح زیر است.

تکفیریهای انحصار طلب حامی زمین خواران چه چهره از آیت الله خمینی را میپسندند؟

یک عنصر امنیتی موسوم به بهنام خسروی وابسته به "قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران" در روزنامه موسوم به "جوان" وابسته به "اطلاعات بسیج-سپاه" زیر مبحث قلابی "تحريف‌كنندگان كدام چهره از امام را بيشتر مي‌پسندند؟" به فرافکنی محتویات افکار تحریفگرانه و تخریبی امنیتی های انحصار طلب "حق الناس خوار" میپردازد.پروژه تحريف امام خميني (ره) كه به عنوان يك راهبرد اساسي و مشترك از سوي معاندين خارجي و منافقين داخلي در حال پياده‌سازي است روشن شدن بيشتر ابعاد و شناخت منشئات اين پروژه را بيش از پيش ضروري مي‌سازد.

گفتگوی تلویزیون دُرّتی وی با آقای نعمتی یکی از معترضین بازداشتی پس از استخلاص از زندان اوین

گفتگوی تلویزیون دُرّتی وی با آقای زرتشت پس از استخلاص از زندان اوین

مجلس فهرست کسانی را که از تصدی "مشاغل حساس" در جمهوری اسلامی محروم هستند تصویب کرد

بنا به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورا موسوم به "خانه ملت": براساس مصوبه روز سه‌شنبه مجلس، ۱۷ آذر (۸ دسامبر)، کسانی که از تصدی مشاغل حساس منع شده‌اند عبارتند از:

آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای و وبگاه‌های اینرنتی ضد اسلام !! و ضد انقلاب!!

وابستگان تشکیلاتی به "احزاب"، سازمان‌ها، "گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی" و اعضای "فرقه ضاله" و مروّجان "افکار انحرافی" و "عرفان‌های کاذب"

دارندگان تابعیت دوگانه

مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً ارتباط با آنها را نهی کرده اند (احتمالا مثل دکتر احمدشهید!!)


پرده برداری از چهره آخوندجنایتکار تکفیری درویش ستیز محمدعلی کرمانشاهی در سایت تکفیری


معرفی چهره های شاخص تکفیری در سایتهای تکفیری فرقه فرق و ادیان در قم

فرقه تکفیری ضاله نفوذی در اداره تکفیری فرق و ادیان در قم و مسلط برآن، در کمال وقاحت از روی فساد و افساد جبلّی، اقدام به چهره نمایی از یکی از زشت روترین چهره های جنایتکار تکفیری قرن گذشته نموده است.

آخوند تکفیری محمدعلی کرمانشاهی الگو ناجوانمردی و سفاکی و نامردمی و دیوسیرتی بود. وی جناب سیدعبدالحمیددکنی "هندی" مشهور به معصومعلیشاه نعمت اللهی را به کرمانشاه دعوت کرد، و سپس با کمال بیرحمی فتوای تکفیری کافرانه شیطانی به شهادت رساندن ایشان به حیوانی ترین شیوه را به ایادی و مزدوران قسیّ القلب خود صادر کرد.


به نظر میرسد که چنین اهریمن سفاک دیوکرداری که خود را ملبس به لباس "ملایی" کرده بود الگویی برای جیره خواران و مزدوران سفاک فرقه تکفیری فاسد مُفسد فرق و ادیان در قم است، که هوس معرفی او به سرشان زده است.فرقه تکفیری ضاله موسوم به اداره فرق و ادیان در قم در سایت تکفیری موسوم به "ادیان نت. پایگاه جامع ادیان و فرق" چنین سطور تکفیری فرقه گرایانه ای را رقم زده است.

عربده کشی تکفیریهای دین فروش و دنیاخوار برعلیه حجت الاسلام دکترسیدمحمدخاتمی

فرقه فاسد مفسد تکفیری ضاله منحرف فتنه انگیز و کانون دم و دنبالچه های سعید امامی در سایت تکفیری موسوم به دیده بان جبهه معارض انقلاب اسلامی!!! به عربده کشی های تکفیری خود طول و عرض جدیدی میبخشد تا به خیال خود راه را بر اصلاحات و اعتدال سدکرده، و بقایای مملکت را "ملاخور" نماید.


سایت تکفیری دیده بان وابسته به فرقه تکفیری نفوذی در اداره تکفیری فرق و ادیان با کمال وقاحت مینویسد: قابل توجه دادستان كل كشور


اقدام قابل پيگيري روزنامه اطلاعات در تبليغ سران فتنه

حسین شریعتمداری: برخی مدعیان اصلاحات شاخه پشت میزنشین تکفیری‌ها هستند

حسین شریعتمداری هم وارد شد تا به اصلاح طلبها برچسب تکفیری بزند

بازی با واژه تکفیری، برای لوث کردن مفهوم آن! تاکتیک جدید "کیهانی ها"!

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۱

شواهدی در دست است که نشان می‌دهد برخی از مدعیان اصلاحات چه آگاهانه و چه ناخودآگاه شاخه پشت میزنشین تکفیری‌ها هستند و به اتفاق تکفیری‌ها دو لبه و دو تیغه یک قیچی را تشکیل می‌دهند که در دست آمریکاست.

مصطفی تاجزاده از زندان: حمله به تجمع های قانونی، یعنی عصبانیت "تکفیری ها" از باخت مسلم

وقتی تکفیر رنگ میبازد، تکفیریها دست به قمه و شمشیر میبرند!

تکفیریها بازنده انتخابتند، اما برای "ملاخور کردن انتخابات" تجمعات قانونی را با عربده کشی و هیاهو بهم میریزند!


دکترمصطفی تاج زاده یکی از چهره های شاخص اصلاح طلبی که سالهاست در حبس وبند به سرمیبرد، باانتشار تحلیلی در فیس بوک همسرش نوشت:

رجانیوز: یک سال است که بحث "تحریف امام خمینی" به راه افتاده و شدت گرفته

آنقدر که بناچار رهبر نظام هم وارد شده و نسبت به اوج گیری این بحث و عواقب آن هشدارهای جدی داده است

سایت رجانیوز وابسته به مصباح یزدی آخوندخشونت گستر و تئوریسین نظریه خشونت دینی و رئیس موسسه موسوم به "پژوهش آثار امام خمینی" خانواده آیت الله سیدروح الله خمینی و موسسه "نشرآثار امام خمینی" را مورد حمله شدید قرار داده تا موجب تخریب چهره آیت الله سیدحسن خمینی شود و سنگی برسر راه کاندیداتوری ایشان برای مجلس خبرگان- که از 28 آذرماه جاری آغاز میشود- بیندازد. سایت رجانیوز که پایگاه نظریه پردازی گروه های تندافراطی امثال جبهه پایداری و به اصطلاح حزب اللهی و دلواپسان است به آیت الله موسوی تبریزی و آیت الله سیدحسن خمینی حمله کرده که چرا ایشان بااستناد به سیره آیت الله سیدروح الله خمینی معتقد است که "متهم به افساد فی الارض" را نباید اعدام کرد!گروه تاریخ انقلاب - رجانیوز: بحث تحریف سیره امام طی یک‌سال گذشته آنقدر شدت گرفت که رهبرمعظم انقلاب در سخنرانی سالگرد رحلت امام، آن را مطرح کرده و نسبت به آن هشدار دادند.به گزارش رجانیوز روند تحریف آنچه رهبری «اصول وبینات و محکمات» امام خوانده‌اند همچنان توسط جریان رسانه‌ای منتسب به برخی جناحهای سیاسی ادامه دارد. بخشی از این جریان که از قضا از رانت حاکمیت خود بر موسسه تنظیم ونشر آثار امام و نزدیکی نَسَبی با ایشان نیز بهره‌مند است، بخشی از تحریفات خود را پشت نقاب «تفسیرِ سیره امام» پنهان می‌کند و با فرار روبه جلو سعی در تخطئه مخالفان خود با القابی مثل «افراطی، تندرو، فرصت‌طلب و متحجر» دارد.

وزارتخارجه در پی ایجاد پل ارتباطی با دکتراحمدشهید برای مذاکره درباره حقوق بشر در ایران است


 گفتگو با منصوره شریفی مسئول حوزه زنان و حقوق بشر وزارتخارجه محمدجوادظریف


گفت‌وگویی كه ملاحظات و حساسیت‌های ویژه خود را داشت و از تقاضای مصاحبه تا رایزنی‌ها و انجام مصاحبه، شش ماهی طول كشید. این گفت‌وگو بیشتر بر موضوع حقوق‌بشر متمركز است.

منصوره شریفی، مسئولیت دو حوزه حساس حقوق‌بشر و زنان را در وزارت ‌خارجه برعهده دارد و مسئول هماهنگی و ایجاد ارتباط بین وزارت ‌خارجه و نهادهای مرتبط با ارگان‌های بین‌المللی است. 

اظهار لحیه هتاکانهء بیسوادهای ضاله منحرف جمع شده در اداره تکفیری فرق و ادیان


توله آخوندک های تکفیری داعش کردار که در ایجاد تفرقه و تشعب در ایران فعالیتهای زیادی دارند و با نفوذ در اداره فرق و ادیان و تسخیر  این مرکز از حاشیه امن برخوردارند، با نوشتن هرروزه اراجیف برگهای نوینی به کارنامه سیاه خود میفزایند.


دستپخت آخرشان نوشته هتاکانه و اهانت آمیز این باندتکفیری و نفهم است که مرغ پخته را در دیگ غذا به خنده میندازد. واقعا باید به این محفل حمقاء مدال افتخار بلاهت تقدیم کرد !

گفتگوی"دُرّ تی وی" با جناب آقای دکترمحمدملکی بنیانگذار کمپین لگام و رئیس سابق دانشگاه تهران


لویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی" تقدیم میکند: گفتگو با جناب آقای دکترمحمدملکی بنیانگذار کمپین لغو گام به گام اعدام و رئیس سابق دانشگاه تهران
دکتر محمدملکی در گفتگو با تلویزیون بین المللی سایبری درتی وی اظهارداشت که به نظر او دلیل دستگیرهای بیش از حد و بزن و ببندهای نیروهای اطلاعاتی -امنیتی، ترس حکومت از پتانسیل اعتراضی جامعه و تلاش برای به سکوت کشاندن مردم از راه برچسب زدن و اتهام بستن و شایعه پراکندن است، وگرنه دزدان و آدمکشان امثال سعید مرتضوی علیرغم شکایتهای متعدد برعلیه شان همچنان آزاد هستند و درخارج وداخل کشور با فراغ خاطر رفت و آمد دارند
دکترمحمدملکی همچنین اضافه کرد که تا زمانی که صدا- سیما امکانی برای قراردادن تریبون دراختیار آزادیخواهان منتقد، تسامح و سهل انگاری کند، مردم شکایات و درددلهای خود را در شبکه های ماهواره ای منعکس خواهند کرد

اعتراف ناگزیر فرقه ضاله تکفیری "اداره فرق و ادیان" به خصومت آیت الله سیدروح الله خمینی

با "روحانی های احمق که از سر حماقت" کج کج راه میروند تا مُتدیّنتر به حساب بیایند!!

سایت تکفیری ضاله موسوم به "فرقه نیوز" وابسته به مرکز تکفیری ضاله فرقه گرای حق ستیز موسوم به "پایگاه حق پژوهی !! درخراسان" وابسته به فرقه تکفیری ضاله موسوم به "اداره فرق و ادیان" زیرمجموعهء"سازمان تبلیغات ضداسلامی" اقرار و اعتراف ناگزیر و رسواکننده ای به نفع تثبیت جایگاه منیع پیروان مکتب عرفان و تصوف اسلامی و تایید طریقت فقر و درویشی - یعنی جوهر اسلام ناب محمدی- از زبان و بیان آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی نموده، و مینویسد:
"باتوجه به شخصیت عرفانی امام خمینی (ره) تمام فرقه‌های صوفیه فعال داخلی سعی در تایید  خود توسط امام خمینی (ره) دارند ... امام فرمود: «در شروع مبارزات اسلامی اگر می‌خواستی بگویی شاه خائن است، بلافاصله جواب می‌شنیدی که شاه شیعه است! … خون‌ دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر (یعنی اجداد نفوذیهای فرقه گرا در "فرقه تکفیری اداره فرق و ادیان") خورده است هرگز از فشار‌ها و سختی‌های دیگران نخورده است.  حماقتِ روحانی (یعنی اجدادِ همین عمامه بسرهایِ جیره خوار فرقهء تکفیری "اداره فرق و ادیان")در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعض افراد، روحانیت  (یعنی همین اجدادِ همین آخوندهای قلابی فرقه تکفیری اداره فرق و ادیان) زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد و الّا عالم سیّاس و روحانی کاردان و زیرک، کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه داشت.  و این از مسائل رایج حوزه‌ها بود که هر کس کج راه می‌رفت متدین‌تر بود … از همه شکننده‌تر، شعار گمراه‏‌کننده حکومت قبل از ظهور امام زمان (علیه السلام) باطل است (یعنی همین شعاری که "منتظرالظهوری ها راه انداخته اند و نوار و لوح فشرده آن در دولت نهم و دهم دست به دست میگشت و بیست و چهارساعته بطرزی مضحک و تهوع آور در صدا و سیما نمایش داده میشد) و هزاران «إن قُلت» دیگر، مشکلات بزرگ و جان‌فرسایی بودند که نمی‌شد با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلوی آن‌ها را گرفت.» صحیفه امام خمینی، جلد‏۲۱، صفحه ۲۸۲

حالا به این فرقه گراهای تکفیری ضاله اداره "فرق و ادیان"، باید گفت و میگوئیم: همه این حرفها درست، اما به پیروان مکتب عرفان و تصوف اسلامی و طریقت فقر و درویشی چه ارتباطی دارد؟ آیت الله سیدروح الله خمینی وقتی راجع به حماقت روحانی متحجر انتقاد میکند، برروی کاغذ سرتیتردار دادستانی انقلاب اسلامی مرکز دستور صدور حکم حکومتی - خطاب به کلیه وابستگان به نیروهای امنیتی و انتظامی و کارکنان قوه مجریه و قضائیه- میدهد که براساس آن  بطور خلاصه قریب به چنین مضمونی اندراج می یابد: " جناب رئیس الفقرا آقای سلطانحسین تابنده و عموم پیروان ایشان در سراسر ایران تحت حمایت کامل نظام اسلامی هستند و هرگونه تعرض به حریم ایشان بلحاظ شرعی حرام و بلحاظ قانونی جرم به شمار میرود و مستوجب اشد مجازات است."

گفتگو با آقای سیدمحمودعلیزاده طباطبایی در رابطه با وضعیت کنونی پروندهء موکلِ ایشان آقای طاهریدر گفتگو با خبرنگار تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی" آقای سیدمحمودعلیزاده طباطبایی قاطعانه اظهار داشت که تردیدی نیست که در صورت اجرای موازین قانونی در رسیدگی به پرونده آقای دکترمحمدعلی طاهری، نتیجهء اجتناب ناپذیر، صدور حکم برائت از اتهامات وارده و نقض بلاارجاع احکام قبلی میباشد

تظاهرات برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی - عقیدتی و آقای طاهری - برلینروز شنبه بعدازظهر حلقهء جدیدی از زنجیرهء عظیم و جهانی "تظاهرات خیابانی در شهرهای بزرگ دنیا" - برای بیداری افکار عمومی بین المللی- در شهر برلین برگزار شد و در اثنای آن اعلام شد که هواداران حقوق بشر و حامیان حقوق زندانیان عقیدتی و سیاسی به حرکتهای اعتراضی خود تا خلاصی عموم عزیزان در بند ادامه خواهد داد، و درصورت ضرورت به تحصن و اعتصاب غذا در مقابل اماکن دولتی روی خواهند آورد. خانم سهیلا هادی پور و آقای هلموت قابل از اعضای مکتب "شعور کیهانی" و "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" و همچنین هواداران "انجمن کرامت" در گفتگو با خبرنگار تلویزیون اینترنتی سایبری "دُرّ تی وی" از خواسته ها و اهداف برگزاری و شرکت در این تظاهرات مطالبی اظهار داشتند

وقتی شیاطین اهریمن پرست تکفیری اداره ادیان و فرق با روش نعل وارونه زدن

میکوشند تا مکتب "شعور کیهانی" را متهم به شیطان پرستی بنمایند
شیطان‌پرستی کاهنان  اهریمن پرست معبد تکفیری اداره فرق و ادیان و معاندان «حلقه کیهانی»
کاهنانِ معبدِ شیطان پرستیِ گرد آمده در اداره تکفیری ضاله منحرف فرق و ادیان - که نهاد شیطانی و اسلام ستیز و تکفیریشان بر همه آشکار شده- به بافتن یاوه های جدید روی آورده اند تا خاطر محزون و شکسته خورده خود را تسلی دهند
سایت تکفیری و ضاله و فرقه گرای موسوم به فرقه نیوز، وابسته به فرقه حق ستیز تکفیری موسوم به موسسه حق پژوهی در خراسان زیر مجموعه فرقه تکفیری ضاله مسلط بر اداره تکفیری فرق و ادیان در قم زیر مجموعه سازمان تبلیغات ضد اسلامی  در مقاله آکنده از اراجیف پوشالی و مملو از اباطیل توخالی/ مورخ- ۱۳۹۴ شنبه ۷ آذر   / مدعی شد :