تلاشهای موذیانه قوه قضائیه برای ملعبه ساختن احمدشهید

قوه قضائیه در گستره برنامه ریزی خارجی برای به بازی گرفتن "آقای دکتر احمدشهید"، و متصل ساختن او به قافله "لابیِ خاموشان" و تقلیل جایگاه او از "گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درامور حقوق بشر ایران" به یک فرد مودب و بیسر و صدا و دست آموز!!، دست به برگزاری سمینارهایی با چراغ خاموش در انگلستان و آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی زده است. در این به اصطلاح سمینارها، که بگونه ای بسیار پیچیده و زیرکانه طراحی شده و مهندسی میگردد، بسیاری از شرکت کنندگان بدون این که خود واقف باشند در زمینی وارد میشوند که زمینه را برای ماله کشی بر "معضلِ نقض مستمر حقوق بشر در ایران" فراهم می آورد.
در این قبیل سمینارهای بسیار خطرناک که معمولا با دعوت فریبکارانه از "سازمان عفو بین الملل" نیز همراه است، عده ای به نمایندگی از اقلیتهای دینی در داخل ایران شرکت داده میشوند تا با سکوت کامل گرد میزی با حضور دکتر احمدشهید بنشینند، و اگر وقتی برای صحبت کردن به آنها داده شود، مانند "عروسک های کوکی" به صورت کاملاً مصنوعی راجع به "وجود آزادیهای دینی" در ایران !! برای "پیروان ادیان زرتشتی، یهودی، مسیحی، آسوری" گواهی بدهند!!! و با ژستها یا سخنان خود - که بیان معیوبِ فقط نیمی از واقعیت است- مصوبات جدید مجلس آخوندها بر علیه گروه های قومی- اعتقادی ایرانی امثال دراویش، یارسان، اهل حق، بهائیان، ... را -که نشانه بارز قانونی شدن "فاشیسم دینی" است- لاپوشانی نمایند.

بااشاره به همین ترفندهای مکارانه برای فریب دادن دکتراحمد شهید - که اورا نیز به چنین تماشاخانه های موذیانه ای دعوت میکنند- سایت تکفیری بیچاره موسوم به فرقه نیوز مبادرت به انتشاره کاریکاتور فوق کرده تا خط حاکم بر سیاست فریبکارانه قوه قضائیه رژیم آخوندها را به صورت کامل متعین و متبلور نماید!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر