فرقه های تکفیری بیچاره ضاله و هادم الاسلام قصد اخلال نظم در کرج را دارند

یک هیات اغتشاش گر و آشوب طلب به بهانه "عزاداریهای ماه صفر" قصد اخلال در آرامش شهر کرج و اختلال در نظم عمومی دارد
گردانندگان ضدنظم و آنارشیست "عمامه به سر" یا "لباس شخصی" وابسته به یک باند تبهکار  در تلاش هستند تا با برنامه های از پیش تمهید شده برعلیه دراویش و پیروان طریقت تصوف در جنب "حسینیه دراویش گنابادی" به عربده جویی و "هل من مبارز"گویی بپردازند تا با اظهار اقتدار قلابی و پوشالی، پرده برچپاولگریهای اربابان اختلاس گر و ایلغارچی خودشان بکشند. غافل از آن که این فعالیتهای ضد دینی و وحدت شکن ، برگه های مستند جدیدی در سرکوب آزادیهای شهروندی است که با این اعمال قبیح و ضداخلاقی خودشان به نظر مردم جهان و افکار عمومی ارائه مینمایند.
همانگونه که معاویه و ابوسفیان قرآنها را برسرچوب کردند تا با مومنان و مسلمانان مقابله کنند، این جماعت عربده کش آشوبگر متقلب نیز از نام مبارک امام دوم شیعیان و نواده رسولخدا صلی الله علیه و آله هزینه کرده و با جسارتی بیسابقه اسم "هیات شمر کردار" خودشان هیات "حسن جان" گذاشته اند!! اما تا همین اندازه که برروی پوسترهای تبلیغاتی نام آخوند اسلام ستیز "هادم الاسلام مدنی گنابادی" را گذاشته اند معلوم میدارد که دیگشان با چه تنوری داغ میشود.
لازم به یادآوری است که خوشبختانه پیش از وخامت اوضاع و پیاده شدن توطئه های طراحی شده تبهکاران اسلام ستیز تکفیری، ماموران انتظامی و امنیتی دخالت کرده   و پسترهای کذائی آن هیات شورشی و آشوب طلب  را جمع آوری کردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر