آیت الله خمینی: دل درویش به دست آر، که از سرّ الست - پرده برداشته آگاه ز تقدیرم کرد


سایت تکفیری ضاله بیچاره موسوم به "فرقه نیوز" سند تردیدناپذیر دیگری بر دشمنی بیقید و شرط و آشکار در معاندت و عداوت با آیت الله روح الله خمینی ارائه داد که باید برای آن نزد مسئولان نظام پاسخگو باشد. یادآوری میشود که این سایت فاسد مفسد تکفیری - که هدف از راه اندازی آن ایجاد تفرقه درجامعه و شقّ عصای مسلمانان است-  به جریان مرموز و چپاولگری موسوم به موسسه تکفیری به اصطلاح "رهپویان هدایت" !!! تعلق دارد.
همه میدانند که آیت الله خمینی در دیوان اشعار خود  انتقادهای صریحی از صوفی نمایان بیصفای دروغین، و درویشهای نادرویش و  زاهدان ریایی و متکبر و خودخواه، و عالِمان بی عمل و چپاولگر و کسانی که با خواندن دو سه کتاب عرفانی خود را عارف میشمارند، وارد آورده است. از جمله:
عشق نگار، سرِّ سویدای جان ما است    ما خاکسار کوی تو تا در توان ما است
این باهُشان و عِلم فروشان و صوفیان   می نشنوند، آنچه که وردِ زبانِ ما است

رهرو عشقی اگر، خرقه و سجاده فکن    که بجز عشق تو را رهرو این منزل نیست
اگر از اهل دلی، صوفی و زاهد بگذار    که بجز این طایفه را راه در این محفل نیست
دست من گیر و از این خرقه سالوس رهان   که در این خرقه بجز جایگه جاهل نیست
علم و عرفان به خرابات ندارد راهی   که به منزلگه عشاق، رهِ باطل نیست

 • ماییم و یکی‌ خرقه‌ی‌ تزویر و دگر هیچ
 • در دام ریا، بسته به زنجیر و دگر هیچ
 • خودبینی‌ و، خودخواهی‌ و، خودکامگی‌ نفس
 • جان را چو روان، کرده زمینگیر و دگر هیچ
 • در بارگه دوست، نبردیم و ندیدیم
 • جز نامه‌ی‌ سربسته به تقصیر و دگر هیچ
 • بگزیده خرابات و، گسسته ز همه خلق
 • دل‌بسته به پیش آمدِ تقدیر و دگر هیچ
 • درویش که درویش صفت نیست، گشاید
 • بر خلق خدا دیده‌ی‌ تحقیر و دگر هیچ
 • صوفی‌ که صفاییش نباشد، ننهد سر
 • جز بر در مردِ زر و شمشیر و دگر هیچ
 • عالِم که به اخلاص نیاراسته خود را
 • علمش به حجابی‌ شده تفسیر و دگر هیچ
 • عارف که ز عرفان کتبی‌ چند فراخواند
 • بسته است به الفاظ و تعابیر و دگر هیچ.
آن که دل خواهد، درون کعبه و بتخانه نیست    آنچه جان جوید به دست صوفی بیگانه نیست
گفته های فیلسوف و صوفی و درویش و شیخ    در خور وصف جمال دلبر فرزانه نیست
ساغر از دست تو گر نوشم، بَرَم راهی به دوست     بی نصیب آنکس که او را ره بر این پیمانه نیست
اما در همان حال از صوفیان توحیدی و درویشان یکتاپرست مانند "منصور حلاج" تجلیل نموده است. ازجمله
عشقت از مدرسه و حلقهء صوفی راندم        بندهء حلقه به گوشِ درِ خمّارم کرد
عشق دلدار چنان کرد که "منصور" منش         از دیارم به درآورد و  سرِ دارم کرد
همچنین بیان مینماید:
دست آن شیخ ببوسید که تکفیرم کرد       محتسب را بنوازید که زنجیرم کرد
معتکف گشتم از این پس به در "پیرمغان"     که به یک جرعهء می از دو جهان سیرم کرد
دل درویش به دست آر، که از سرّ الست     پرده برداشته آگاه ز تقدیرم کرد
"پیر میخانه" بنازم که به سرپنجه خویش        فانیم کرده، عدم کرده و تسخیرم کرد
خادم درگه پیرم که ز دلجویی خود            غافل از خویش نمود و زیر و زیرم کرد
آن که دل بگسلد از هردوجهان درویش است   آن که بگذشت زپیدا و نهان درویش است
خرقه و خانقه از مذهب رندان دور است   آن که دوری کند از این و از آن درویش است
طاق ابروی تو، محراب دل و جان من است   من کجا و تو کجا؟ زاهد و محراب کجا؟
ملحد و عارف و درویش و خراباتی و مست    همه در امر تو هستند و تو فرمانفرما
خرقه صوفی و جام می و شمشیر جهاد    قبله گاهی تو و این جمله همه قبله نما
ما همه موج و تو دریای جمالی ای دوست    موج دریاست، عجب آن که نباشد دریا 

با این همه سایت تکفیری ضاله بیچاره موسوم به فرقه نیوز با استناد به دو سه روایت - که سایت نادان و بیسواد فرقه نیوز از آنها به عنوان "حدیث" نام میبرد!!!- مدعی میشود که حضرت رضا علیه السلام  علی الاطلاق فرموده اند که "هرکس صوفیه را انکار نماید گویا این که در راه خدا و درحضور رسولخدا ص با کفار جهاد کرده است".  این روایت چنان ضعیف است که به هیچ وجه قابل استناد نیست. معذلک  سایت تکفیری ضاله بیچاره موسوم به فرقه نیوز از فرط کسادی به آن استناد کرده است! اگرچه در تضاد قوی با اشعار آیت الله خمینی از جمله بیت زیر میباشد:
دردِ دلِ فقیر زماهی به ماه رفت     درویش، ناله اش به دلِ ماه میرسد
این شما و این هم مدرک و مستند بَیّن و انکار ناپذیر در خصوص اهانت سایت تکفیری فرقه نیوز به میراث آیت الله خمینی:

امام رضا (علیه السلام)می فرمایند: هر کس نزد او از صوفیه سخن به میان آید و به زبان و دل انکار ایشان نکند، از ما نیست و هر کس صوفیه را انکار نماید گویا اینکه در راه خدا در حضور رسول خدا (صلی الله علیه وآله) با کفار جهاد کرده است.
فرقه نیوز - بخش صوفیه و دراویش، امروزه بعضی از فرقه‌های صوفیه تبدیل به ابزاری برای ضربه زدن به اسلام ناب محمدی شدند و کشورهای غربی از آن‌ها برای پیش برد اهداف استکباری خود استفاده می‌کنند کمتر کسی پیدا می‌شود که پی به چهره حقیقی آن‌ها نبرده باشد و به همین جهت دیگر صوفیان عارف نما قادر به حفظ پوسته صوفیگری خود نیستند، به همین علت بر آن شدیم به مناسبت شهادت امام رضا (علیه السلام) نظر آن امام همام را در این مورد بیان کنیم و به رویکرد فرقه سیاسی تابنده در قبال مراسم شهادت آن حضرت بپردازیم.
در کتاب منهاج البراعه جلد شش صفحه ۳۰۵ و در کتاب سفینه البحار جلد دوم صفحه ۵۶ آمده است که عده‌ای از صوفیان در خراسان وارد محضر امام رضا (علیه السلام) شدند و بر آن حضرت اعتراض کردند و گفتند امیرالمؤمنین مأمون امامت و ولایت را به تو داد و آن حق کسی است که غذای زبر بخورد و پشم بپوشد و بر خر سوار شود و به عیادت مریض رود ولی شما لباس فاخر پوشیده‌ای؟!. حضرت فرمود: یوسف پیامبربود و قبای دیباج مطلا می‌پوشید و بر مسند آل فرعون تکیه می‌کرد، وای بر شما از امام توقع عدالت و درستی است که راستگو بوده و به عدالت رفتار کند و چون وعده دهد وفا کند، خداوند که لباس و طعام را حرام نکرده است؟! پس حضرت فرمود: قل من حرم زینة الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، بگو چه کسی زینت‌های خدا را که برای بندگان خود آفرید، حرام کرده است و از صرف روزی حلال و پاکیزه منع کرده است.
این تنها یکی از احادیثی است که صوفیان عارف نما پا را فرا‌تر از حد خود گذاشتند و بار دیگر اسلام ساختگی خود را مقابل مکتب اهل بیت علیه السلام قرار دادند.
در حدیث دیگری در کتاب الاثنی عشریه صفحه۳۲ و کتاب حدیقه الشیعه صفحه ۵۶۳ و سفینه البحار جلد دوم صفحه ۵۷ و شرح نهج البلاغه خویی جلد ششم صفحه ۳۰۴ به سند صحیح از امام رضا (علیه السلام) روایت کرده‌اند که هر کس نزد او از صوفیه سخن به میان آید و به زبان و دل انکار ایشان نکند، از ما نیست و هر کس صوفیه را انکار نماید گویا اینکه در راه خدا در حضور رسول خدا (صلی الله علیه وآله) با کفار جهاد کرده است.
در جای دیگر از حضرت رضا (علیه السلام) در مورد حال صوفیه سوال می‌کنند که حضرت در جواب می‌فرمایند: کسی قائل به صوفیه نمی‌شود مگر از روی خدعه و مکر یا جهالت و حماقت ولیکن اگر کسی از روی تقیه خود را صوفی بنامد، تا از شر آنان در امان بماند بر او گناهی نیست به شرط آنکه از عقائد باطلشان چیزی نیاموزد.
برای اثبات ادعای فوق کافی است به سیره عملی فرقه سیاسی تابنده در قبال روز شهادت آن حضرت پرداخت تا مشخص شود‌‌ همان گونه که امامان ما قائل به انحرافی بودن سلوک پوشالی آن‌ها هستند آن‌ها هم فقط درحد حرف، خود را پیرو اهلبیت می‌دانند و در عمل هیچ نشانه‌ای از پیروی این گروه از خاندان عصمت و طهارت وجود ندارد.
بسیاری از هیئات عزاداری شهر و روستاهای مختلف کشور مخصوصا مجاورین این حضرت در استان خراسان رضوی در این ایام عازم مشهد می‌شوند. این در حالیست که فقرای فرقه سیاسی تابنده برای عزاداری شهادت امام رضا (علیه السلام) از شهر بیدختِ شهرستان گناباد واقع در استان خراسان رضوی به تهران سفر می‌کنند.
گفتنی است که اقطاب این فرقه ادعا دارند لقب بیچاره را از امام رضا (علیه السلام) گرفته‌اند و از آن به عنوان مدال افتخار خود استفاده می‌کنند و این در حالیست که در عمل این مدال تقلبی به خاطر ماهیت دروغ آن به دست فراموشی سپرده شده است و دیگر هیچ جایگاهی در این فرقه سیاسی ندارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر