حاج سیدحسن خمینی: بزرگترین منکر، فساد و رشوه است

حاج آقا سیدحسن خمینی نوه آیت الله روح الله خمینی وجود رسانه های آزادی و آزادی احزاب را لوازم امر به معروف و نهی از منکر برای مبارزه با فساد نهادینه شده در جامعه مدعی اسلامیت دانست!
فروافکندن مردم تهیدست به قعرورطه بی پایان فقر و دست درازی در بیت المال هموطنان به منظور چپاول و تارج آن، اتَمِّ مصادیق فساد و افساد و منکر است، اما چپاولگران چشم ها را بر این واقعیت تلخ بسته میخواهند و ذهن جامعه را برای ایلغار خود معطوف به اموری از قبیل طول و عرض حجاب اجباری مینمایند! آزادی رسانه های تضمینی برای افشاگری فضاحتهای دزدان بیت المال است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر