تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌های مجازی اتهام یک درویش گنابادی

پسندیدن و به اشتراک گذاشتن لینک از سایتهای حقوق بشر یکی از دراویش پیرو طریقت گنابادی را به پای میز محاکمه کشاند.
سلمان حسینی بیدختی از دراویش پیرو طریقت نعمت اللهی گنابادی سلطانعلیشاهی بدلیل پسندیدن یک خبر از خبرگزاری حقوق بشری و اشتراک گذاری دو پوستر در صفحه مجازی به اتهام تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی در دادسرای انقلاب گناباد محکوم شد.
بر اساس گزارش پلیس امنیت استان خراسان، آقای سلمان حسینی بیدختی بعد از بار‌ها احضار تلفنی، با صدور برگه احضاریه به دادسرا فراخوانده شد و در ‌‌نهایت با استناد به عضویت ایشان بر روی شبکه اجتماعی فیس بوک ، این درویش گنابادی به گفته مقامات قضایی "در راستای منافع دشمنان و گروه‌های سیاسی بیگانه" متهم شد.
بگفته بازپرس وی آقای امیری، در جریان جلسه بازپرسی آقای حسینی بیدختی حضور ایشان برای ابراز همدردی و همدلی با دراویش در بند تجمع دراویش مقابل دادستانی تهران غیرقانونی و از دیگر موارد اتهامی ایشان برشمرده شده است. 
آقای حسینی بیدختی پس از صدور قرار کفالت تا زمان رسیدگی به پرونده و تعیین تاریخ دادگاه موقتا آزاد است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر