دعوت به مناظره برای پرده برداری از دروغ و نیرنگ علیه عرفان و اسلام حقیقی

دکتر سید مصطفی آزمایش، عبدالحسین خسروپناه ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران را برای شرکت در مناظره علنی از طریق اسکایپ دعوت کرد. 

لینک نسخه کامل تحلیل و بررسی اتهامات و دروغهای عبدالحسین خسروپناه که ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران را بر عهده دارد ، با شواهد و مدرکهای مستدل و قابل دسترسی برای همگان.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر