خطّ مشیِ دشمنی با عرفان اسلامی در ایران از آخوند خراسانی و ملا محمدمحسن منزوی و... تا خسروپناه


خطّ مشیِ عناد و دشمنی با عرفان اسلامی در ایران از آخوند خراسانی و ملا محمدمحسن منزوی و ... تا عبدالحسین خسروپناه.
پیامی برای عبدالحسین خسروپناه -رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران- شماره ۵

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر