دست و پا زدن برای جایگزین کردن عبدالرحیم بیرانوند بجای عبدالحسین خسرو پناه

تعارض و اختلاف در میان عبدالرحیم بیرانوند بروجردی و عبدالحسین خسروپناه بر سر تصاحب کرسی ریاست قلابی بر به اصطلاح"انجمن پژوهشی حکمت و فلسفه" بالا گرفته است.


ماجرا از این قرار است که در یک سخنرانی در برابر دوربین فیلمبرداری که از طریق سایت تکفیری بیچاره موسوم به "فرقه نیوز" انتشار یافت آخوندی موسوم به "عبدالحسین خسروپناه"- که بناحق و علیرغم تُنُک مایگی و بیسوادی برکرسی انجمن به اصطلاح "پژوهشی حکمت و فلسفه" کاشته شده بود- مدعی شد که آیت الله روح الله خمینی اشتباها تفسیر بیان السعاده را به حاج ملاسلطانعلی گنابادی نسبت داده است. در همین کلیپ صوتی-تصویری انتشار یافته توسط سایت تکفیری بیچاره موسوم به "فرقه نیوز" عبدالحسین خسروپناه برای مدلل کردن نظرخود دائر بر رد نظریه آیت الله خمینی، به رأی ملامحسن منزوی ملقب به "آقا بزرگ تهرانی" و کتاب او - آکنده از غلطهای عمدی و خطای و سهو و اشتباه و غیر قابل اعتنا- موسوم به "الذریعه" متوسل شد و به آن استناد کرد!

درهمین رابطه دکتر سیدمصطفی آزمایش مسئول روابط عمومی "انجمن بین المللی پاسداشت حقوق بشر در ایران" با رد نظریه پردازی نامربوط و غیرتاریخی عبدالحسین خسروپناه، او را به مناظره "اسکایپی" در یک "میزگرد آزاداندیشی" در "فضای سایبری "تلویزیون اینترنتی "أُرّ تی وی" فراخواند. اما عبدالحسین خسرو پناه به دلیل بیسوادی و خالی بودن دستش از هرنوع استدلال و دلیل، از این مناظره سرباز زد و میدان را خالی کرد.
در این اثنا، یک هوچی عربده کش فرصت طلب و اپورتونیست، با سابقه کیفری "شرارت و محکومیت در دادگاه ویژه روحانیت" عرصه را خالی دیده و به میدان پرید و مدعی شد که آماده جایگزینی عبدالحسین خسرو پناه برای مناظره تلویزیونی است!


یعنی وسط معرکهء "کی بود کی بود" خودش را جای عبدالحسین خسروپناه گذاشت. البته کارش چندان هم بیمناسبت نیست. زیرا در بیسوادی، هیچکدامشان به هم نانی قرض نمیدهند،!با این تفاوت که عبدالرحیم بیرانوند در طول سالهای گذشته همیشه در ایجاد بلوا و بهم زدن نظم اجتماعی بسیار فعال عمل کرده و تقریبا هیچ کنسولگری یا سفارتخانه خارجی مورد حمله قرارگرفته ای در تهران نیست که این فرد از دیوار آن با عبا و عمامه بالا نرفته باشد!!

از جانب دیگر ملاحظه میشود که سایتهای تکفیری بیچارهء قد و نیمقد هم برای عقب نماندن از قافله اپورتونیسم و آنارشیسم ، آب در آسیاب عبدالرحیم بیرانوند میریزند، و ضمن بی التفاتی عمدی و اهانت آمیز به عبدالحسین خسرو پناه، به شخصیت سازی از عبدالرحیم بیرانوند دست زده و او را به عنوان کارشناس ارشد ادیان و فرق و مذاهب و مدرس حوزه و دانشگاه معرفی میکنند. اینجاست که یاد آن جمله معروف می افتیم که فرموده اند: العجب، ثم العجب. بین الجمادی و الرجب!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر