روضه های بیحاصل لاریجانی در ژنو، عربده های وزارت اطلاعات در شهرهای ایران برعلیه دراویش!!


آخوندمحمودعلوی "وزیر تحمیلی اطلاعات به کابینه حسن روحانی "، با برگزار کردن نمایشگاه هایِ زنجیره ای مستهجن، دراویش گنابادی را "فرقه ضاله" نامگذاری میکند!!

حقیقتا افکارعمومی بین المللی برروضه خوانیهای محمدجواداردشیرلاریجانی آملی پوزخند مضحکه آمیز هم نمیزنند! دیگر دروغهای این جماعت از مدیران نالایق و بی کفایت نظام حاکم بر ایران  اسباب خنده هم نمیشود. لاریجانی در جلسه حقوق بشر سازمان ملل سه ساعت وراجی کرد، هدفش از این روده درازیها تخریب اعتبار گزارش احمدشهید درمورد وضعیت نابسامان و فاجعه بار حقوق بشر در ایران بود!! اما او برای دروغهایی که میگفت حتی فاکتهای معکوس هم نداشت تا ارائه بکند. درحالی که همه گزارش احمدشهید بویژه دربخش مربوط به سرکوب مستمر حقوق گروه های عقیدتی - قومی در ایران مبتنی بر فاکتها و مستندات مستحکم و مستند بود! بیچاره لاریجانیها!!
اما به نظر میرسد که نظام از یک طرف لاریجانی را به سازمان ملل میفرستد تا "ننه من غریبم بازی" دربیاورد، و درهمان حال برای تخریب اعتبار لاریجانی در ژنو، در  شهرهایی مانند ملایر و خرم آباد و اخیرا در بندرعباس نمایشگاه "فرق ضاله "میگذارد و برعلیه دراویش به اتهام زنی و توهین روی می آورد!! خنده دار آن است که نمایشگاه تازهء وزارت اطلاعات که چندی قبل  با عنوان «سی سال مجاهدت خاموش» در خرم آباد در استان لرستان برپا شده بود، اینبار در  شهر بندرعباس در استان هرمزگان براه افتاد و طی آن، همان پسترهای توهین آمیز و ناروا برعلیه دراویش گنابادی در یک غرفه اختصاصی ارائه شده و برگزار کنندگان مدعی شدند که مکتب درویشی گنابادی در زمره  فرقه های ضاله و وابسته به بیگانگان به شمار میرود. این نمایشگاه که زیر نظر یکی از آخوندهای تکفیری موسم به سلیمی -مدیر کل وزارت اطلاعات هرمزگان و امام جمعه بندرلنگه - براه افتاده بود، کارناوالی از دروغ و تقلب به شمار میرفت و کارمندان اداره های مختلف برای بازدید از آن در صف قرار میگرفتند، اما به آنان اجازه عکسبرداری یا حتی داشتن تلفن همراه داده نمیشد.
البته ضعف و زبونی و بیچارگی فرقه ضاله تکفیری مسلط شده بر وزارت اطلاعات از برگزاری این قبیل نمایشگاه های بیسروته و به راه انداختن سیرکهایی زیرعنوان دیده بانی جبهه معارض انقلاب اسلامی و به اصطلاح شناخت «مبانی، ابزار‌ها و تاکتیک‌های جنگ نرم» که در اثنای آن کوشش نافرجام میشود تا ازطریق پروپاگاندا مکتب درویشی گنابادی را به قدرتهای سیاسی برونمرزی وابسته جلوه دهند، نشان از هجوم بیسابقه مردم به خصوص جوانان به مکتب تصوف و درویشی دارد! امری که هراس و وحشت مدیران نالایق نهادهای ضدامنیتی- ضد اطلاعاتی نظام را تا حد جنون دامن زده است!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر