دادار کردگار را شکر و سپاس بیقیاس، که معاندان اسلام را اززمره ابلهان قرار داده است!

سایت مهمل پرداز و یاوه باف تکفیری بیچاره موسوم به فرقه نیوز - که به سیاهترین لایه های "مطبوعاتی-امنیتی- اطلاعاتی" وابسته میباشد و گردانندگانش از اکابرِ اراذل و لُشوشِ قدّاره بندِ بیسوادِ معرفت گریز و اسلام ستیز است- در آخرین اختراع وهمی اش مدعی شده که تصوف به رویه "پولس مسیحی" شباهت دارد !!!! و دلیلش نیز آن است که: "پولس از یاران و پیروان خود برای مسائل شخصی و سیاسی استفاده ابزاری کرد و همین امر در تصوف به وضوح مشاهده شد و کار به جایی رسید که امروزه "فرقه سیاسی تابنده" به نام "عرفان" تبدیل به یکی از "پیاده نظام‌های غرب" شده است و در مواقع حساس، از فقرا استفاده ابزاری می‌شود". (!!!!) آِیا نمونه ای اقوی و اتَمّ  از مفاد این متن در باب بلاهت میتوان پیداکرد؟ این فرومایگان به سبب "هنرِ بیسوادی و بلاهت" مزد میگیرند. اما درمورد سرکردگانشان باید گفت هیهات هیهات ممایوعدون!

سایتها و وبلاگهای تکفیری در افشای ماهیت تبهکارشان باهم "کورس"گذاشته اند!

بازهم و بازهم ... بانگ فریاد عربده کشهای ضدانقلاب به آسمان بلند است، از بوق هر سایت تکفیری بیچاره مُفسِد
باند اشرار که مدتی سفره چپاول بیت المال هموطنان ما را جلوی خودشان پهن کرده و به دست درازی در آن زیر عنوان ابداعی و ادعایی تقلبیِ "انقلابیگری" ، با توحشی بیسابقه سرگرم بودند، از آشکارشدن ترفندهای شیطانیشان مثل مارِ زخم خورده از فرط غیظ و غضب برخود می پیچند. قرآن در پاسخ به این اشرار فاسد مُفسد میفرماید"موتوا بغیظکم"
اکنون کارخانه نعل وارونه زدنهای باند ضدانقلابی تکفیری بیچاره با استیصال تمام میچرخد تا به همه سایتهای زنجیره ای دین ستیز ضدانقلابی خوراک متعفن تقلب بدهد! اما دستِ مصادره کنندگان انقلاب رو شده است. اینها زیرعنوان ستیزه گری با تصوف و صوفیه، اصل عرفان اسلامی و اصل اسلام را از ریشه هدف گرفته بودند. همانند "صوفیان دجال فعل ملحد شکل" که میخواستند با"اهل راز" به کار شعبده بازی بپردازند، اما سرانجام کار و فرجام ترفندشان بی آبرویی بود،  بخصوص وقتی که تخم مرغ در کلاهشان شکست و زرده و سفیده آن، عِرض نداشته شان را دستخوش طوفان عدم کرد! به فرموده "صوفی صومعه عالم غیب" خواجه شیخ شمس الدین حافظ شیرازی لسان الغیب،  درباره این ملحدان قلابی:
"صوفی" نهاد دام و سر حقه باز کرد- بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد!
بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه - زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد
سایت تکفیری بیچاره ادیان نت با انتشار  اباطیل دین ستیزان ضدانقلابی تکفیری بیچاره  مانند فرقه نیوز و ادیان نیوز و صوفی نت و رجانیوز و عماریون و فرقه ها و حزب الله گناباد و کلبه دراویش فتنه گر و ... سایتها و وبلاگهای ضدانقلابی مصادره چی چپاولگر نوشته است:

سیل بنیان کنی که سد خرافه های خرافه گستران را ازجا میکند و به باتلاق سرازیر مینماید

شبکه های گسترده چپاولگران بیت المال باهراس و وحشت به تکرار اباطیل نشخوارشده روی می آورند!
وبلاگ تکفیری بیچاره موسوم به"کلبه دراویش فتنه گر"!! نوشته است: "... اخیراً گروهک چند نفره آزمایش در فرانسه، که اعضای آن از انگشتان دو دست نیز کمتر می‌باشد با پناه بردن به شخصیت حضرت امام (ره) و با هدف أخذ مشروعیت برای گروهکشان، دست به تحریف آرا و شخصیت حضرت امام خمینی رحمه الله علیه بزنند. و در این زمینه با هر شکلِ ممکن تلاش می‌کنند تا معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران را به خود نزدیک جلوه دهند!"
در این مورد باید بازهم یادآوری نمائیم که پس از آن که در کانالهای تلویزیونی اینترنتی و ماهواره ای "دُرّ تی وی"برنامه های تحلیلی دقیقی در تشریح کُنه نظریات آیت الله روح الله خمینی در خصوص عرفان اسلامی و "فلسفه و حکمت خالده"  ارائه شد و چشم بصیرت بسیاری را با مطالب مطروحه، مفتوح ساخت، عده ای از عمامه به سرهای تکفیری و عبا به دوشهای بیچاره که به باندهای تبهکار ضاله مضله تفرقه انگیز و فتنه گر منافق تعلق دارند و با برخورداری از حاشیه امن در فضای "امنیتی- مطبوعاتی- اطلاعاتی" فضای سایبری را به لوث نجاست خویش متنجّس کرده اند، یعنی همان عربده کش ها و اراذلی که در ستیزه با اصل دین و وهن اسلام هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیستند  و سالهای مدید است که با دروغ و تزویر به اسم انقلابیگری سفره بیت المال را جلوی خود پهن کرده و به لفت و لیس مشغولند به وحشت و هراس زائدالوصف دچار شده و هرروز به افشای ماهیت تبهکار و مصادره گر و متقلب و پلیدخود بیشتر مبادرت میورزند. اینها مانند مارزخم خورده به خود میپیچند و سروش عالم غیب آیه شریفه قرآن را درگوششان تکرار میکند که موتوا بغیظکم. اما بهتر آن است که بجای بادکردن در بوقهای از صدا افتاده، عبدالحسین خسروپناه قبول دعوت به شرکت در میزگرد اسکایپی نماید تا عموم بسیجیان و اعضای وابسته به "حلقه های موسوم به صالحین" و "هادیان سیاسی سپاه و بسیج" به رای العین ببینند تا حق و حقیقت در کدام جانب قراردارد! عبدالحسین خسروپناه، با پناه گرفتن درپشتِ عبای یک شرور سابقه دار تکفیری بیچاره با پرونده کیفری در دادگاه ویژه روحانیت فقط درجهت "خودتخریبی" و "خودتحقیری" گام میزند و لاغیر!

خطّ مشیِ دشمنی با عرفان اسلامی در ایران از آخوند خراسانی و ملا محمدمحسن منزوی و... تا خسروپناه


خطّ مشیِ عناد و دشمنی با عرفان اسلامی در ایران از آخوند خراسانی و ملا محمدمحسن منزوی و ... تا عبدالحسین خسروپناه.
پیامی برای عبدالحسین خسروپناه -رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران- شماره ۵

آب در خوابگه مورچگان!

پس از آن که در کانالهای تلویزیونی اینترنتی و ماهواره ای "دُرّ تی وی"برنامه های تحلیلی دقیقی در تشریح کُنه نظریات آیت الله روح الله خمینی در خصوص عرفان اسلامی و "فلسفه و حکمت خالده" ارائه شد و چشم بصیرت بسیاری را با مطالب مطروحه، مفتوح ساخت، عده ای از عمامه به سرهای تکفیری و عبا به دوشهای بیچاره که به باندهای تبهکار ضاله مضله تفرقه انگیز و فتنه گر منافق تعلق دارند و با برخورداری از حاشیه امن در فضای "امنیتی- مطبوعاتی- اطلاعاتی" فضای سایبری را به لوث نجاست خویش متنجّس کرده اند، یعنی همان عربده کش ها و اراذلی که در ستیزه با اصل دین و وهن اسلام هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیستند و سالهای مدید است که با دروغ و تزویر به اسم انقلابیگری سفره بیت المال را جلوی خود پهن کرده و به لفت و لیس مشغولند به وحشت و هراس زائدالوصف دچار شده و هرروز به افشای ماهیت تبهکار و مصادره گر و متقلب و پلیدخود بیشتر مبادرت میورزند. اینها مانند مارزخم خورده به خود میپیچند و سروش عالم غیب آیه شریفه قرآن را درگوششان تکرار میکند که موتوا بغیظکم. اما بهتر آن است که بجای بادکردن در بوقهای از صدا افتاده، عبدالحسین خسروپناه قبول دعوت به شرکت در میزگرد اسکایپی نماید تا عموم بسیجیان و اعضای وابسته به "حلقه های موسوم به صالحین" و "هادیان سیاسی سپاه و بسیج" به رای العین ببینند تا حق و حقیقت در کدام جانب قراردارد! عبدالحسین خسروپناه، با پناه گرفتن درپشتِ عبای یک شرور سابقه دار تکفیری بیچاره با پرونده کیفری در دادگاه ویژه روحانیت فقط درجهت "خودتخریبی" و "خودتحقیری" گام میزند و لاغیر!

ابراز خشم مصادره چیهای ایلغارگر از لو رفتن ترفندهای چندین و چندساله شان!

سایت تکفیری بیچارهء موسوم به "فرقه ها" - به عنوان یکی از حلقه های  زنجیر سایتهای تکفیری بیچاره ضاله مضله فتنه انگیز میان شیعه و سنی و تفرقه افکن در میان هموطنان ایرانی از نحله های قومی اعتقادی گوناگون  و مخل نظم اجتماعی، و زیر مجوعه سایت تزویری موسوم به "رجا نیوز" با نقل از رجانیوز در مقاله ای باعنوان "مصادره امام خمینی به نفع مقاصد تشکیلاتی" سیل اتهامات کذب را روانه "مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" نموده و به طور مضحکی مدعی میشود: “مصطفی آزمایش” طرد شدۀ دراویش گنابادی و پناهنده به سرویس‌های جاسوسی غرب" است!!!  در قسمت دیگری از این متن چنین ادعاهای بیسروتهی مطرح شده است: "مصطفی آزمایش"... که حتی در میان دراویش گنابادی جایگاهی ندارد با جعل عناوینی مانند: سخنگوی دراویش گنابادی در فرانسه! همیشه در تلاش است تا با القاء خوش خدمتی و خود شیرینی برای کرسی نشینان خانقاه و اربابان غربیش، جایی برای خود در این دنیای فانی دست و پا کند! اخیراً گروهک چند نفره آزمایش در فرانسه، که اعضای آن از انگشتان دو دست نیز کمتر می‌باشد با پناه بردن به شخصیت حضرت امام (ره) و با هدف أخذ مشروعیت برای گروهکشان، دست به تحریف آرا و شخصیت حضرت امام خمینی رحمه الله علیه بزنند. و در این زمینه با هر شکلِ ممکن تلاش می‌کنند تا معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران را به خود نزدیک جلوه دهند!"
لازم به ذکراست که دکترسیدمصطفی آزمایش در پنج برنامه صوتی - تصویری از کانالهای تلویزیونی اینترنتی و ماهواره ای "دُّر تی وی" و"پارس تی وی" بیش از یک ماه و نیم است که مکرر برای مخاطبان علاقمند تحقیق معرفت و معنویت در داخل کشور، فردی عبا-عمامه ای موسوم به عبدالحسین خسرو پناه -رئیس به اصطلاح موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه را به مناظره اسکایپی در فضای سایبری دعوت به مناظره کرده است. اما عبدالحسین خسروپناه به علت بیسوادی و عدم قابلیت و فقدانِ لیاقت  قادر به دفاعِ از نظریاتِ ابراز شدهء توسط خودش نیست. مواضع خسروپناه  در گفتگو با به اصطلاح "مستندسازان !!! تکفیری" وابسته به "سایت تکفیری بیچاره موسوم به "فرقه نیوز" وابسته به موسسه تکفیری بیچاره موسوم به "مرکز حق پژوهی" و "موسسه ره پویان هدایت!!!!" به صورت صوتی-تصویری انتشار یافت و قابل کتمان نیست! حالا این عبدالحسین خسروپناه بیچاره از سر استیصال و اضطرار و ناتوانی، درپشت عبا-عمامه یک شرورتکفیری بیچاره فتنه گر موسوم به ع- ب سنگرگرفته تا گریبان خودش را از پاسخگویی به ادعاهای نادرست و متناقض خودش برهاند! "ع- ب" هم دست و پا میزند تا در این آب گل آلود برای خودش ماهی بگیرد، و در پوشش دفاع از عبدالحسین خسروپناه، او را از کرسی ریاست "انجمن پژوهشی حکمت و فلسفه" ساقط کند و خودش بر اریکه او بنشیند!
این جماعت مصادره چی که به نام انقلابیگری، سفره بیت المال هموطنان را طعمه بیدریغ چپاولهای تاراجگرانه و ایلغارهای مغولوار قرار داده اند، از رو شدن دستشان وحشت زده شده و با هراس به یکدیگر پناه میبرند. اینها مانند مارزخم خورده بخود میچیند و سروش عالم غیب درگوششان ترنم میکند که "موتوا بغیظکم"!

ابراز وحشت زبونانه مصادره چیها از روشدن دستشان در تحریف نظریات آیت الله خمینی

آب در خوابگه مورچگان!
پس از آن که در کانالهای تلویزیونی اینترنتی و ماهواره ای "دُرّ تی وی"برنامه های تحلیلی دقیقی در تشریح کُنه نظریات آیت الله روح الله خمینی در خصوص عرفان اسلامی و "فلسفه و حکمت خالده"  ارائه شد و چشم بصیرت بسیاری را با مطالب مطروحه، مفتوح ساخت، عده ای از عمامه به سرهای تکفیری و عبا به دوشهای بیچاره که به باندهای تبهکار ضاله مضله تفرقه انگیز و فتنه گر منافق تعلق دارند و با برخورداری از حاشیه امن در فضای "امنیتی- مطبوعاتی- اطلاعاتی" فضای سایبری را به لوث نجاست خویش متنجّس کرده اند، یعنی همان عربده کش ها و اراذلی که در ستیزه با اصل دین و وهن اسلام هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیستند  و سالهای مدید است که با دروغ و تزویر به اسم انقلابیگری سفره بیت المال را جلوی خود پهن کرده و به لفت و لیس مشغولند به وحشت و هراس زائدالوصف دچار شده و هرروز به افشای ماهیت تبهکار و مصادره گر و متقلب و پلیدخود بیشتر مبادرت میورزند. اینها مانند مارزخم خورده به خود میپیچند و سروش عالم غیب آیه شریفه قرآن را درگوششان تکرار میکند که موتوا بغیظکم.
اما بهتر آن است که بجای بادکردن در بوقهای از صدا افتاده، عبدالحسین خسروپناه قبول دعوت به شرکت در میزگرد اسکایپی نماید تا عموم بسیجیان و اعضای وابسته به "حلقه های موسوم به صالحین" و "هادیان سیاسی سپاه و بسیج" به رای العین ببینند تا حق و حقیقت در کدام جانب قراردارد! عبدالحسین خسروپناه، با پناه گرفتن درپشتِ عبای یک شرور سابقه دار تکفیری بیچاره با پرونده کیفری در دادگاه ویژه روحانیت فقط درجهت "خودتخریبی" و "خودتحقیری" گام میزند و لاغیر!

ضدانقلاب تکفیری بیچاره از روشدن ترفندهایش مثل مارزخم خورده بخودش میپیچد!

بانگ فریاد عربده کشهای ضدانقلاب به آسمان بلند است، از بوق هر سایت تکفیری بیچاره مُفسِد
باند اشرار که مدتی سفره چپاول بیت المال هموطنان ما را جلوی خودشان پهن کرده و به دست درازی در آن زیر عنوان ابداعی و ادعایی تقلبیِ "انقلابیگری" ، با توحشی بیسابقه سرگرم بودند، از آشکارشدن ترفندهای شیطانیشان مثل مارِ زخم خورده از فرط غیظ و غضب برخود می پیچند. قرآن در پاسخ به این اشرار فاسد مُفسد میفرماید"موتوا بغیظکم"
اکنون کارخانه نعل وارونه زدنهای باند ضدانقلابی تکفیری بیچاره با استیصال تمام میچرخد تا به همه سایتهای زنجیره ای دین ستیز ضدانقلابی خوراک متعفن تقلب بدهد! اما دستِ مصادره کنندگان انقلاب رو شده است. اینها زیرعنوان ستیزه گری با تصوف و صوفیه، اصل عرفان اسلامی و اصل اسلام را از ریشه هدف گرفته بودند. همانند "صوفیان دجال فعل ملحد شکل" که میخواستند با"اهل راز" به کار شعبده بازی بپردازند، اما سرانجام کار و فرجام ترفندشان بی آبرویی بود،  بخصوص وقتی که تخم مرغ در کلاهشان شکست و زرده و سفیده آن، عِرض نداشته شان را دستخوش طوفان عدم کرد! به فرموده "صوفی صومعه عالم غیب" خواجه شیخ شمس الدین حافظ شیرازی لسان الغیب،  درباره این ملحدان قلابی:
"صوفی" نهاد دام و سر حقه باز کرد- بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد!
بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه - زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد
سایت تکفیری بیچاره ادیان نیوز با انتشار  اباطیل دین ستیزان ضدانقلابی تکفیری بیچاره نوشته است:

دست خالی باند عبدالحسین خسروپناه هرروز بیشتر از روز پیش باز میشود!

گروهک های جورواجور تکفیری بیچاره که چندسالی است که با شیادی و حقه بازی میکوشیدند تا با مصادره انقلاب و با مصادره اسم و رسم آیت الله روح الله خمینی، انحرافات فکری و ضلالت اعتقادی و تفرقه انگیزیهای اجتماعی و توطئه گریهای مافیایی خودشان را پشت واژه های انقلاب و اسلام و آیت الله خمینی لاپوشانی کنند و با این ترفند بیت المال هموطنان را چپاول کرده و باغوغاسالاری فساد و افسادفی الارض خودرا از دیده ها مخفی نمایند، الحال از  سر وحشت زائدالوصف و ترس وبیمِ  لو رفتن ترفندها و روشدن دستهایشان ، به جاروجنجال افتاده هرروز صدائی از سریکی از بوقهای ازصدا افتاده و رسوا بلند میکنند غافل از آن که إنَّ أنکَرَالاصوات لَصَوت الحمیر

ابراز وحشت هواداران عبدالحسین خسروپناه در سرنایِ رجانیوز

سایت حکومتی رجانیوز به انتشار فراخوان آخوند تکفیری بیچاره موسوم به عبدالرحیم بیرانوند با سابقه کیفری در دادگاه ویژه روحانیت پرداخته و با تذبذب و خوف از زبان او  در مقاله ای زیرعنوان "مصادره شخصیت امام توسط فرقه سیاسی تابنده" نوشته است: "در چنین شرایطی می‌بایست برای جلوگیری از تحریف، در مقام پاسخ‌گویی برآمد و جایگاه با عظمت حضرت امام (ره) و سیرۀ عملی و الهی ایشان را به صورت درست در جامعه و به خصوص برای نسل سوم انقلاب تبیین نمود." 
خوانندگان این سایتهای بیسروته که بیت المال مسلمین را بدون حساب حیف و میل میکنند میگویند " آیا از این بیشتر هم میشد ابراز ترس و وحشت از دعوت عبدالحسین خسروپناه به یک مناظره اسکایپی نمود؟! ای بیچاره ها"!!!

همههء هراس آلود گروهکهای بیچاره تکفیری در خوف از دعوت عبدالحسین خسروپناه به مناظره بالا می گیرد

بعد از آن که عبدالحسین خسروپناه به یک مناظره اسکایپی در فضای سایبری دعوت شد، هرروز بوقهای از صدا افتاده قیل و قالی به راه میندازند، و اشراری که دارای سابقه کیفری و صدور قرارمحکومیت قطعی از دادگاه های ویژه روحانیت هستند، به معرکه فرستاده میشوند تا در میان گردوخاک، ناتوانی به اصطلاح رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه !!! را بپوشانند. اهل بصیرت در پاسخ به همه این جاروجنجالها میگویند دعوت عبدالحسین خسروپناه به مناظره اسکایپی سرجای خودش هست، ساده ترین راه برای خروج از این بن بستِ گریبانگیر همان است که خود عبدالحسین خسرو پناه ترس و واهمه را کنار بگذارد و برای گفتگو به میدان بیاید تا "اصحاب بسیجی حلقه های صالحین" ببینند که افرادی که زیر عناوینی از قبیل "هادیان سیاسی سپاه - بسیج" میخواهند نقش لیدری آنها را ایفا نمایند نه تنها چیزی در چنته ندارند، بلکه مسیر اعتقادات و باورهایشان در ضدیت با آیت الله روح الله خمینی است. اغلب این " صاحب منصبان قلابی" فقط میکوشند با غوغاسالاری ماهیت واقعی خودشان را بپوشانند! هیهات هیهات ممایوعدون

سایت بیچاره تکفیری موسوم به فرقه نیوز با اشاره به یک شرور سابقه دار نوشته است: "حجت الاسلام بیرانوند (!!!!) در پایان خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی می‌بایست برای جلوگیری از تحریف، در مقام پاسخ‌گویی برآمد و جایگاه با عظمت حضرت امام (ره) و سیرۀ عملی و الهی ایشان را به صورت درست در جامعه و به خصوص برای نسل سوم انقلاب تبیین نمود."

حسن خمینی: ضرورت رجوع به نسل اول انقلاب، برای اجتهاد در دیدگاه آیت الله خمینی


یادگار آیت الله خمینی گفت: اگر از نسل اول انقلاب که در صحنه بودند و هنوز موجودند، استفاده نشود دست ما از یکی از منابع مهم اجتهاد در دیدگاه‌های امام خالی می‌شود.

آفتاب: حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار با مدیران مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به سیر تأسیس این مرکز اظهار داشت: تأسیس مرکز امام و انقلاب اسلامی به هیچ وجه بر مدار احساس و عاطفه نبوده است؛ گرچه عاطفه در آن دخیل بوده است. همچنین بنا نبوده که این اقدام فقط ادای دین به امام باشد و نیز قصد بر این نبوده است که چون بنده عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد هستم کاری برای پدربزرگم انجام داده باشم.

وی افزود: از آغازین روزهایی که بحث این مرکز مطرح شد، این موضوع از عاطفه و احساس جدا بود، زیرا عشق به امام رشته دانشگاهی نمی خواهد و در ذره ذره وجود همگان این عشق می تواند باشد. برای ادای دین به امام هم هرکس در هر جایی که خوب کار می کند می تواند این کار را انجام دهد.

کنگره قم در مورد "اسلام تکفیری" به ریاست آخوندمکارم برگزار شد!
هنوز باد پروپاگاندا در بوقهای آنتی صوفی عرفان ستیز دمیده میشود، اما از سرگشاد بوق!!

آقای عبدالحسین خسروپناه کماکان بعد از هفته های مداوم کنار نشسته و حاضر به قبول مناظره اسکایپی نیست! هر چندروز یکبار هم یکی از سایتهای اطلاعاتی- امنیتی- مطبوعاتی مطلبی برای لاپوشانی عقب نشینی و صمت و سکوت عبدالحسین خسروپناه مینویسند که به مزاح و مطایبه شباهت دارد

گفتگو پیرامون 'برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران'

گزارش تصویری - روز جمعه برابربا بیست و یکم نوامبر دوهزار و چهارده میلادی یک گردهمایی عظیم بین المللی با عنوان" برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران" برگزار شد.

در این نشست که به همت "انجمن پژوهشگران ایران" و با همکاری"سازمان عفو بین الملل " در لندن ترتیب یافته بود، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امورحقوق بشر آقای دکتراحمد شهید حضور یافته و سخنران اصلی به شمار میرفت. هیاتی نیز از سوی "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" از سوی برگزار کنندگان برای شرکت و سخنرانی در این گردهمایی دعوت شده بود.

گزارش کامل این نشست در مقاله های بعدی بطور کامل به استحضار خوانندگان عزیز خواهد رسید.

موزه و مقبره «مولانا» در جایگاه سومین جاذبه گردشگری ترکیه قرار گرفت

موزه و مقبره مولانا در قونیه ترکیه، در جایگاه سومین جاذبه گردشگری این کشور قرار گرفت.

بر اساس آخرین آمار وزارت گردشگری و آثار تاریخی ترکیه، موزه و مقبره مولانا، شاعر و عارف پارسی‌گوی در شهر تاریخی قونیه این کشور که به تازگی عملیات بازسازی آن پایان یافته، به جاذبه سوم گردشگری ترکیه تبدیل شده است. 

آئینی مرکب از عقاید ادیان قدیم و تصوف اسلامی

پیروان فرقه «ایزدیه» چگونه می اندیشند؟ آیا ایزدیان موحدند و به معاد اعتقاد دارند؟

با حمله داعش به کردستان عراق و تصرف شهرهای موصل و سنجار، فرقه یزیدیه به عنوان یکی از قربانیان این تهاجم مطرح شده است. یزیدیان به عنوان یکی از جوامع کوچک بشری در طول تاریخ آن طور که باید مورد شناسایی قرار نگرفته اند. لذا شناخت این قوم و عقاید آنان حداقل در این زمان مورد توجه است.

گروه بین الملل جهان نیوز ـتاریخ انتشار : جمعه ۳۰ آبان روح الله مهدوی: تاریخچه و عقاید یزیدیه زمان پیداش این قوم را به قرن ششم هجری و دوران شیخ عدی بن مسافر نسبت می دهند و این در حالی است که بررسی های دقیق تر عمری طولانی تر با زمینه اعتقادی قدیمی تر را نشان می دهد. لذا ریشه هایی پیش زرتشتی را هم می توان در این آئین دید. مبانی اصلی عقیدتی این قوم از تعالیم زرتشت گرفته شده اما نمودهایی از یهودیت، مسیحیت، مانویت، صائبین و تصوف اسلامی را در باورهای دینی و مظاهر فرهنگی آنان می توان مشاهده کرد. آنچه در مورد وجه تسمیه این فرقه می توان گفت این است که یزیدیه از واژه ایزدیه به معنای پیروان پروردگار و ایزد اخذ شده است و الف ابتدای ان به مرور افتاده است.

همههء هراس آلود حامیان عبدالحسین خسروپناه از ناتوانی در قبول مناظره در فضای سایبری گسترش مییابد

سایتهای ریز و درشت افراطی، عقب نشینی ذلت بار عبدالحسین خسروپناه را از قبول دعوت به یک مناظره اسکایپی در فضای دمکراتیک سایبری در برابر چشم نیروهای بسیج و حلقه های صالحین با فرار به جلو استتار میکنند!!

بعد از سایتهای امثال عماریون، بولتن نیوز و غیره ... اکنون نوبت به سایتهایی نظیر رجانیوز و غیره برای ایجاد پرده دود رسیده تا صمت و سکوت عبدالحسین خسروپناه رئیس به اصطلاح موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه از نظرها پوشانده گردد!! هیهات هیهات ممایوعدون

درپی بولتن نیوز، سایت عماریون نیز به معرکه گیری برعلیه دعوت به یک مناظره اسکایپی پرداخت!

سایتهای زنجیره ای وابسته به محافل سرکوبگر سایه نشین "مطبوعاتی- امنیتی- اطلاعاتی" یکی یکی به داخل گود میپرند تا کباده بکشند و هل من مبارز بگویند!  تنها به این دلیل که عبدالحسین خسروپناه رئیس تحمیلی بر موسسه پژوهشی حکت و فلسفخ به یک مناظره اسکایپی در فضای دمکراتیک سایبری دعوت شده است.
نکته جالب آن که خود عبدالحسین خسروپناه در سنگر سکوت به صمت و حخاموشی مامور شده و گردوخاکها را هیاهو طلبان برپا میکنند، و سایتهای زنجیره ای آن را بطور موازی و همزمان پوشش میدهند. در زیر گزارش وارونه و مجعول و عاری از حقیقت را در سایت موسوم به پایگاه تحلیلی- اطلاعرسانی به اصطلاح"عماریون"  به تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ملاحظه بفرمائید:

گرد وخاک یک طلبه- بسیجی فرصت طلب برای تصاحب ریاست انجمن پژوهشی حکمت و فلسفه

به دنبال فرار کردن و روی پنهان نمودن آخوند عبدالحسین خسروپناه از مناظره اسکایپی درفضای سایبری برای دفاع از نظریه غلطی که در رد نظریه آیت الله روح الله خمینی ابراز کرده بود - و الحال در دفاع از این نظریه ناتوان و بیچاره و درمانده شده است-  مشاهده میشود که یک "طلبه-بسیجی بیسواد "وابسته به سایت تکفیری بیچاره تفرقه افکن موسوم به "فرقه نیوز"!!! - با داشتن سابقه کیفری شرارت دردادگاه ویژه روحانیت بروجرد- فرصت طلبانه به معرکه گیری پرداخته، تا به بهانه آمادگی برای مناظره اسکایپی، عدم قابلیت عبدالحسین خسروپناه  را برای ادامه تصدی برکرسی ریاست صدا و سیما مورد تردید قرار دهد و خودش را به عنوان "کاندیدای اصلح" جانشین و جایگزین او نماید.
اصل دعوت به مناظره از "عبدالحسین خسروپناه" - که  صراحتاً در برابر دوربین تلویزیونی "فرقه نیوز" درضمن یک مصاحبه تصوریری به نفی کننده نظریات آیت الله خمینی و به دفاع از نظریات آخوند منزوی ملقب به آقابزرگ تهرانی پدر "علینقی منزوی " پابرجاست و هروقت که این آخوند اعلام قبول مناظره نماید، شرایط برای انجام آن در برابر چشم همه اعضای "حلقه های صالحین "و "بسیجیها "فراهم است. قایم شدن پشت عبا و قبای هوچیهای شرور، دردی از آقای عبدالحسین خسروپناه دوا نمیکند!
سایت تکفیری بیچاره  موسوم به فرقه نیوز مینویسد:

حجت الاسلام حسن خمینی: عرفان، رسیدن به خداوند را بزرگترین سعادت میداند

سیدحسن خمینی: پیام امام(ره) بازگشت اخلاق و معنویت به زندگی است

نوه آیت الله خمینی با اشاره به سیره آیت الله خمینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد: پیام انقلاب اسلامی پیام بازگشت به خدا و معنویت بود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۴ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی شب گذشته در جمع میهمانان خارجی همایش نیم قرن بیداری در پرتو مکتب نبوی، به مناسبت پنجاهمین سالگرد نهضت امام خمینی(ره) که در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب بزرگ ملت ایران و انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)، یک انقلاب بر مدار اخلاق اسلامی بود.

تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌های مجازی اتهام یک درویش گنابادی

پسندیدن و به اشتراک گذاشتن لینک از سایتهای حقوق بشر یکی از دراویش پیرو طریقت گنابادی را به پای میز محاکمه کشاند.
سلمان حسینی بیدختی از دراویش پیرو طریقت نعمت اللهی گنابادی سلطانعلیشاهی بدلیل پسندیدن یک خبر از خبرگزاری حقوق بشری و اشتراک گذاری دو پوستر در صفحه مجازی به اتهام تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی در دادسرای انقلاب گناباد محکوم شد.
بر اساس گزارش پلیس امنیت استان خراسان، آقای سلمان حسینی بیدختی بعد از بار‌ها احضار تلفنی، با صدور برگه احضاریه به دادسرا فراخوانده شد و در ‌‌نهایت با استناد به عضویت ایشان بر روی شبکه اجتماعی فیس بوک ، این درویش گنابادی به گفته مقامات قضایی "در راستای منافع دشمنان و گروه‌های سیاسی بیگانه" متهم شد.
بگفته بازپرس وی آقای امیری، در جریان جلسه بازپرسی آقای حسینی بیدختی حضور ایشان برای ابراز همدردی و همدلی با دراویش در بند تجمع دراویش مقابل دادستانی تهران غیرقانونی و از دیگر موارد اتهامی ایشان برشمرده شده است. 
آقای حسینی بیدختی پس از صدور قرار کفالت تا زمان رسیدگی به پرونده و تعیین تاریخ دادگاه موقتا آزاد است.

دست و پا زدن برای جایگزین کردن عبدالرحیم بیرانوند بجای عبدالحسین خسرو پناه

تعارض و اختلاف در میان عبدالرحیم بیرانوند بروجردی و عبدالحسین خسروپناه بر سر تصاحب کرسی ریاست قلابی بر به اصطلاح"انجمن پژوهشی حکمت و فلسفه" بالا گرفته است.


ماجرا از این قرار است که در یک سخنرانی در برابر دوربین فیلمبرداری که از طریق سایت تکفیری بیچاره موسوم به "فرقه نیوز" انتشار یافت آخوندی موسوم به "عبدالحسین خسروپناه"- که بناحق و علیرغم تُنُک مایگی و بیسوادی برکرسی انجمن به اصطلاح "پژوهشی حکمت و فلسفه" کاشته شده بود- مدعی شد که آیت الله روح الله خمینی اشتباها تفسیر بیان السعاده را به حاج ملاسلطانعلی گنابادی نسبت داده است. در همین کلیپ صوتی-تصویری انتشار یافته توسط سایت تکفیری بیچاره موسوم به "فرقه نیوز" عبدالحسین خسروپناه برای مدلل کردن نظرخود دائر بر رد نظریه آیت الله خمینی، به رأی ملامحسن منزوی ملقب به "آقا بزرگ تهرانی" و کتاب او - آکنده از غلطهای عمدی و خطای و سهو و اشتباه و غیر قابل اعتنا- موسوم به "الذریعه" متوسل شد و به آن استناد کرد!

به نظرمیرسد قرار است عبدالرحیم بیرانوند بجای عبدالحسین خسروپناه رئیس "انجمن حکمت و فلسفه" بشود!

سایتهای امنیتی - اطلاعاتی- مطبوعاتی ریز و درشت وابسته به محافل سایه نشین بیچاره تکفیری تفرقه افکن ضالّهء مُضِلّه یکایک با حربه های فرسوده و زنگ زدهء توهین و اتهام و اهانت برعلیه معنویت گرایی و خردورزی وارد کارزار میشوند. چرا ؟ چون آقای عبدالحسین خسروپناه - "به اصطلاح رئیس انجمن پژوهشی حکمت و فلسفه"!!! - ناتوان از قبول شرکت در یک مناظره و میزگرد گفتگوی دمکراتیک از طریق اسکایپ در فضای سایبری میباشد! همین و بس!

اخیراً آقای دکتر مصطفی آزمایش مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران از آقای دکتر عبدالحسین خسرو پناه دعوت به شرکت در میزگرد آزاد اندیشی برای گفتگوی دمکراتیک در برابر چشم توده های بسیجی و علاقمندان دیگر نمود تا آقای خسروپناه توضیح دهند که چرا نظریه آیت الله روح الله خمینی را مردود میشمارند، و نظر فردی موسوم به ملامحسن منزوی ملقب به آقابزرگ تهرانی را بر نظریه آیت الله خمینی ارجحیت میدهند! از آن روز که این دعوت صورت گرفت- تا به امروز که قریب به بیش از یک ماه و اندی از آن میگذرد- پیشنهاد به شرکت در یک میزگرد دمکراتیک درفضای سایبری مکرراً از کانال تلویزیونی "دُرّ تی وی" تکرار شده، با این حال در میان حیرت و شگفتی همگانی، آقای عبدالحسین خسروپناه از انظار غیبت اختیار کرده و مُهر سکوت و صمت برلب زده است. اما از روز بیست و پنج آبان به ناگهان ورق برگشته و اتفاق جدیدی بوقوع پیوسته که بررسی حواشی آن چنین مینمایاند که گوئی آقای عبدالحسین خسروپناه پشت عبا و قبای فردی - با سابقه کیفری در دادگاه ویژه روحانیت بروجرد به دلیل شرارت- موسوم به "عبدالرحیم بیرانوند بروجردی" پنهان شده است!!! آیا این قضیه باورکردنی است؟!

جالب آنجاست که سایتهای اطلاعاتی با ناشیگری مثال زدنی، این " شرور سابقه دار" را - که در فضای حوزه علمیه قم به عربده کشی و غوغاسالاری شهره عام و خاص است- پیش انداخته اند و در همه بوقهای پروپاگاندای تکفیری بیچاره خود امثال ادیان نیوز و فرقه نیوز و ... اخیراً بولتن نیوز و ... اعلام کرده اند که عبدالرحیم بیرانوند به عنوان کارشناس ادیان و فرق و مذاهب !! آمادگی شرکت در مناظره با دکتر مصطفی آزمایش را دارد!

درجواب این بیچاره های تکفیری فقط باید گفت: "آیا بهتر نمیبینید که آقای عبدالحسین خسروپناه را که ظرفیت شرکت دریک گفتگوی دمکراتیک و میزگرد آزاداندیشی را ندارد -و درنتیجه بناحق درجایگاه ریاست "انجمن پژوهشی حکمت و فلسفه " نشانده شده، از مقام خود عزل فرمائید، و به جای ایشان یکی از همین کارشناسان به اصطلاح ارشد "اداره ادیان و فرق و مذاهب " بسیجی- اطلاعاتی - امثال عبدالرحیم بیرانوند- را جایگزین نمائید؟

از این همه تُنُک مایگی و کم ظرفیتی که دارید، آیا خودتان خنده تان نمیگیرد؟

این حوزهء علمیه قم که توسط حاج شیخ عبدالکریم حائری پایه گذاری شد محل تدریس بزرگانی همانند حضرت آیت الله العظمی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان و بنیانگذار "اصول و روش فلسفه رئالیسم" بوده، و دریغ است که به جای چنان بزرگوارانی - که دانشمندان و اجلّه فرهنگ و معرفت از سراسر دنیا - همانند هانری کربن فرانسوی- برای تلمذ به محضرشان میرفتند - امروز عربده کشان و غوغاسالاران به عنوان "کارشناسان ارشد"، جلسات تدریش و کارگاه های به اصطلاح آموزشی - کارشناسی !!! بگذارند.

آیا هرگز حاج عبدالکریم حائری یزدی چنین ایام انحطاطی را برای حوزه علمیه قم تجسم میفرمود؟ هیهات هیهات مماتوعدون

گزارش رادیو فردا از تجمع همبستگی با ''دراویش گنابادی'' در شهر کلن آلماندر ادامه یک سلسله تظاهرات زنجیره ای برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بعد از ظهر شنبه حرکتی از سوی جمعی از دراویش گنابادی ساکن آلمان و بلژیک در برابر کلیسای قدیمی شهر کلن برگزار شد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان از محل برگزاری این تجمع گزارش می دهد.

شهرام میریان : پس از برپایی چند تظاهرات در برابر سفارت های جمهوری اسلامی ایران در چند پایتخت اروپایی این حرکتها از این هفته به داخل شهرهای اروپا راه یافته و بعداز ظهر شنبه شماری از درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی سلطانعلیشاهی در برابر کلیسای معروف کلن قدیمی ترین وبزرگترین کلیسای شهر کلن گردهم آمدند. در اطلاعیه هایی که به دو زبان انگلیسی و المانی در این حرکت به رهگذران داده میشود از جمهوری اسلامی آزادی همه زندانیان سیاسی – عقیدتی خواسته شده.در حالیکه این تظاهرات ادامه دارد. گفتگویی انجام شده با آقای افشین ساجدی که اخیرا همراه با آقای مصطفی ازمایش سخنگوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران با برخی از مقامات پارلمان اروپا در شهر بروکسل دیداری داشته اند ، می پرسم ، الان وضع جسمانی بویژه دراویش بیمار در زندان اوین چگونه است؟

بوقهای "آنتی صوفی" از رطب و یابس بافی، به هذیان گویی دچار شده اند!

مسّلَم آن است که سایتهای تکفیری بیچاره که به دست عده ای بیسواد شیاد دین ستیز خرافه گستر گردانده میشوند، سیاست هذیان گویی را پیگیری کرده و سعی میکنند در هر مطلب جدیدی که مینویسند، به مدار بالاتری از دروغگویی و یاوه نویسی و برچسب زنی ، در فضای سراسر خرافات "عروج"!!! نمایند! آنها دریافته اند که بر سر سفره ساندیس و ساندویچ، لقمه های چربتر از آن کسانی است که جایزه اول دروغپراکنی را از آن خود کنند و سایر رقبا را در میدان نفاق و تفرقه پشت سر نهند!

اخیراً " اکبر ترکان" از کادرهای وابسته به" دولت حسن روحانی" اذعان کرد که تنها آن قسمت از تولیدات درونمرزی، که هنوز واقعا حرفی برای گفتن دارد، همان بخشی است که دخیل در کار پختن قیمه و قورمه و آبگوشت است. اما دو سه روز بعد فردی موسوم به صادق زیباکلام، کلام اکبر ترکان را اصلاح کرد و گفت در همین رشتهء قورمه پختن و دیزی بارگذاشتن هم دیگر حرفی برای گفتن نداریم و کشورهای دیگر از ما پیش افتاده اند. اینجا خاطر این آقایان را باید به این نکته جلب کرد که آنچه در ایران در حال رونق گرفتن است صنعت شیادی و دروغگویی و خرافه گستری و اتهام زدن و بهتان چسباندن و تقلب کردن و کلاهبرداری نمودن و علی الخصوص یافتن راه های بدیع و "قانونی" با حفظ ظواهر شرع در زیر "کلاه شرعی" برای چپاولهای نجومی بیت المال است. نمونه ای از کشف روشهای نوین دروغپردازی را در سایت تکفیری بیچاره فتنه انگیز موسوم به فرقه نیوز ملاحظه کنید. 

چرا رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه از شرکت در یک میز گرد و حضور در یک مناظره تحلیلی می گریزد؟

امام جمعه چالوس: باید بتوانیم پاسخ های محکم و قاطعی به شبهه افکنی های پیروان این فرقه ها ارایه کنیم

ملائی موسوم به "محمدمهدی راشدی نوری" با اذعان به گسترش هرچه بیشتر میزان علاقه جوانان به تصوف و عرفان، و انتشار نسیم صلح آمیز و آرامش بخش عرفان اسلامی در فضای خانواده ها مدعی شد که "برنامه ریزی دقیق و گسترده برای مقابله با فرقه های انحرافی ضروری است"!!! این ملا در کسوت "اما جمعه چالوس" همچنین ادعا کرد : "فرهنگیان، فعالان فرهنگی و مدیران باید برنامه ریزی دقیقی برای مقابله با این فرقه های انحرافی داشته باشند. زیرا فرقه های انحرافی ذهن جوانان و خانواده هارا مخدوش میکنند"!

ادعاهای تاسف بار الهام امین زاده در چین

الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور در سفر به چین با تأکید بر اینکه روحیه حاکم بر ایران روحیه مبارزه با افراط گری و خشونت است، مدعی شد "در ایران حقوق همه ادیان محترم شمرده می‌شود"!!! الهام امین زاده بدون اشاره به مصوبه اخیر مجلس درمورد امر به معروف و نهی از منکر، و مصوبه قبلی مجلس در مورد ضرورت برخورد با شهروندان زیر اتهام شیطان پرستی!!! یا داشتن اعتقاد به عرفانهای کاذب !!! در اظهارات شگفت انگیزی مدعی شد که در موضوع حقوق بشر حاکمیت استانداردهای دوگانه برتری در جهان موجب اتهام نقض حقوق بشر به بسیاری کشورها می‌شود، الهام امین زاده همچنین دعوی نمود که در صورتی که به حقوق ملت‌ها احترام گذاشته شود، هیچگاه این اتهام‌ها مطرح نخواهد شد !!! حال آن که بحث طرح اتهام نیست، محکوم کردن جنایت های گسترده زیر پوشش قانون است، جنایتهایی شامل اعدامهای روزمره جوانان و نقض مستمر آزادی گروه های قومی و دینی در ایران و موارد بسیار زیاد مشابه دیگر در ایران

خصومت محمدمحسن منزوی و ملامحمدکاظم خراسانی با صاحب تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده

آیت الله خمینی در مقدمه تفسیر سوره حمد چند تفسیر را نام برده که از آنها یکی "تفسیر بیان السعادة ملا سلطان علی" است.

ولی ملایی به اسم عبدالحسین خسروپناه ضمن رد صریح نظریه آیت الله روح الله خمینی درباره انتساب تفسیر "بیان السعاده" به مرحوم آ قای سلطانمحمد گنابادی ملقب به لقب فقری"سلطانعلیشاه" - قطب سلسله نعمت اللهی وجانشین مرحوم "محمدکاظم تنباکوفروش اصفهانی سعادتعلیشاه"- این تفسیر را بنا به نظر فردی موسوم به "آقا بزرگ تهرانی" صاحب کتاب"الذریعه" متعلق به فرد دیگری میداند. 
البته "آقا بزرگ تهرانی " در الذریعة مدعی شده است: "تفسیر بیان السعاده از ملا سلطان نیست بلکه این تفسیر از "شیخ مختوم علی بهائمی کوکنی" است (!) بعد آقا بزرگ تهرانی میفزاید: " سید غلامعلی آزاد "برخی از الفاظ آن را در کتاب "سبحة المرجان" آورده است (!) ازطرف دیگر فرد ی به نام "رفیعی قزوینی" ادعا میکند که : إعراب اول کتاب با خود کتاب فرق می کند.علاوه بر این دو نفر، فرد ثالثی نیز موسوم به "شیخ محمد باقر گازری" در کتاب موسوم به "کفاه المکائد و اصلاح المفاسد" مدعی است که این کتاب از "حاج ملا سلطانعلی" نیست!

باید دانست که این شبهه از طرف کسانی وارد شده که صرفنظر از خصومت شخصی و حسادت زیاد با مرحوم حاج آقا ملا سلطانعلیشاه، با اصل تصوف و عرفان اسلامی و طریقت درویشی مخالفت داشته اند و چنین بهتانهایی زده اند. اما پاسخ بر این شبهه چیست؟

ملاهای "تکفیری بیچاره" به کمک یکدیگر روانه صحنه میشوند

به دنبال برنامه های مستند و تحلیلی تلویزیون اینترنتی "دُرّ تی وی" - که در آن فرد بیسوادی موسوم به "ملا عبدالحسین خسروپناه" به دلیل ادعاهای باطلی که در جهت رد مواضع آیت الله روح الله خمینی بیان کرده بود، به چالش کشیده شده بود- موج وسیعی در حوزه های علمیه و بخصوص در بین طلاب واقعی و جستجوگران "فارق" و "ممیز" میان نظریات حق و باطل، به راه افتاد که در همین شمارهء سایت "دو دست" به آن اشاره شده است. ظریفی در یک پیام فیس بوکی نوشته است : "مملکتی که به ادعای گردانندگانش پر از فیلسوف و ملا و طلبه و "اهل علم" است، چطور یک نفر پیدا نمیشود تا دو دقیقه در یک بحث منطقی و دمکراتیک با دکتر مصطفی آزمایش شرکت کند"؟
از آنجا پس از یک ماه و نیم دعوت به مناظره،  برهمه ثابت شده که  ملای بیسواد عبدالحسین خسروپناه -که به ناحق بر کرسی ریاست "موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه" نشانده شده- کاملا بلحاظ علمی چنته اش خالی است و قادر به اثبات ادعاهای نادرستی که طرح کرده بود نمیباشد، و از آنجا که موج این شکست تمام حوزه های علمیه را به لرزه درآورده  و توجه طلاب را عموما بخود معطوف نموده است، درنتیجه محمود علوی وزیر تحمیلی اطلاعات در نشستی با محمدحسین نقدی - رئیس سازمان بسیج- و حسین طائب - رئیس اطلاعات بسیج و سپاه- و مهدی طائب - رئیس به اصطلاح قرارگاه عماریون- و سرکردگان مرکز موسوم به "موسسه دکترینال بدون مرز "به ریاست حسن عباسی برای خالی نگذاشتن میدان، یک ملای بسیجی بیسواد و هوچی، با سابقه ءکیفریِ" شرارت" در دادگاه ویژه روحانیت بروجرد  موسوم به " ملا عبدالرحیم بیرانوند" را پیش انداخته اند تا لبیک گوی دعوت به مناظره،  بجای عبدالحسین خسروپناه باشد!  هیهات از این همه بی آبرویی
به گزارش زیر از سایت تکفیری بیچاره موسوم به "فرقه نیوز" وابسته به مرکزتکفیری بیچاره موسوم به  "موسسه حق ستیزی " و  مرکز تکفیری بیچاره موسوم به "انجمن رهپویان ضلالت در خراسان" توجه بفرمائید:

اگر معاونان تهذیب معنویت، ادب و اخلاق را رعایت نکنند چگونه انتظار تأثیرپذیری طلاب را دارند؟

آخوندی به اسم مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در اظهاراتی در نشست هم اندیشی معاونان تبلیغ و تهذیب حوزه های علمیه استان آذربایجان غربی - به ارائه راهکار و رهنمود پرداخت و گفت: معاونان تهذیب در حوزه های علمیه به طلاب جوان در خصوص "عرفانهای نوظهور" هشدار بدهند، و با ارائه یک برنامه فکری و معنوی به آنها گوشزد کنند که دنباله رو سخنان هر شخصی نباشند!!

اظهارات این ملای حکومتی، نشان از عمق نفوذ عرفان و تصوف به جهان بینی طلبه های معنویت گرا و جستجوگر معرفت میدهد، امری که هراس مدیران حوزه ها را نسبت به حفظ سلطه خود بر افکار و عقاید طلاب برانگیخته است.

پاسدار بسیجی: ما همیشه امربه معروف و نهی از منکر میکردیم، حتی وقتی قانون وجودنداشت!

یک پاسدار- بسیجی تکفیری  به عنوان فرمانده سپاه استان البرز مدعی شد که مهمترین معضل استان البرز وجود درویشها و شیطان پرستها در این استان است.

"شوالیه های شیطان" و "لشگر دجال" در نبرد با اسلام و عرفان

لشگرِ دجال، در قالبِ به اصطلاح " مستندهای دیداری- شنیداری"، در تدارک برنامه سازی برعلیه اسلام و عرفان اسلام و طریقت تصوف و درویشی - برجوشیده از سرچشمه معارف قرآن مجید- هستند. لشگر دجال با براه اندازی پایگاه های بیچارهء تکفیری در فضای سایبری و به خدمت گرفتن خیانت پیشگان دنیاپرست دین فروش خرافه گستر ضد اسلام که خود را در عبا و عمامه پنهان کرده اند، به شیوه بیچاره ها و عَجَزه میکوشند پنجه در پنجه خداجویان بیندازند و با هزار ترفند فرسوده، ماهیت سیاه اهریمنی خود را از چشم جهانیان بپوشانند. اما کارنامهء سیاهِ دو دهه شیطنت در زیرنورخورشید حقیقت افکار عمومی بین المللی را سخت متاثر و حساس ساخته است. این گونه "مستند سازیها" اگرچه بهانه ای برای به اصطلاح محافل اسلام ستیز مافیایی برای چپاول بیت المال مسلمانان است، اما اسناد متعین قابل ارائه در آئینهء افکار عمومی بین المللی برای محکوم کردن سازندگان این به اصطلاح "مستندهای دیداری-شنیداری" و حامیان و آمران و عاملان و مباشران آن در تمامیت وکلیت خود، نیز میباشد. مسلمانان نیز با مشاهده این قبیل به اصطلاح مستندها، سپاهیان دجال یعنی سازندگان و سناریونویسهای این به اصطلاح مستندها را خواهند شناخت، و چون "امر به معروف و نهی از منکر" این ناجوانمردان آب در هاون کوفتن است، از آنان برائت میجویند و به اصل "تبری و تولی" رجوع میکنند. هیهات هیهات مماتوعدون
اما اقرار به عجزِ عَجَزه هایِ  تکفیری بیچاره یعنی همان سپاهیان دجال جلاد جمع آمده در  سرداب سیاه موسوم به "مرکز حق ستیزی" وابسته به محفل مافیایی موسوم به "رهپویان ضلالت" که در فضای سایبری  زیر برچسب من درآوردی موسوم به "فتنه نیوز " مانند ماهی برخاک افتاده  دست و پا میزنند، به نقل از سایت تکفیری بیچاره موسوم به "فرقه نیوز" قرار زیر است:

تلاشهای مذبوحانه برای ایجاد تفرقه در جامعه ایران توسط لشگر تکفیریان دجال

سایت تکفیری بیچاره شیطان پرست موسوم به "فرقه ها" که توسط محفلی از تبهکاران وابسته به لشگر دجال گردانده میشود، برای یافتن بهانه ای جهت مزدوری و مواجب بگیری از بیت المال مسلمانان گاهگاهی طعنه ای به اسلام و قرآن و معارف عرفان اسلامی و تصوف و طریقت درویشی و سلوک میزند. اما چون خودش ظرفیت اختراع مجعولات را ندارد، بازخورده های سایتهای بیچاره تکفیری دیگر از قبیل فرقه نیوز را نشخوار میکند. نمونه ای از این نمودها و نمادهای اهریمن پرستی لشگریان دجال را در مقاله زیر مشاهده میکنیم:

قیل و قال برعلیه معارف عرفانی اسلام و تصوف، این بار از دهان یک آخوندقلابی در مجلس!!

یک آخوند قلابی  از طایفه تکفیری های بیچاره اسلام ستیز موسوم به "نصرالله پژمان فر" (!!!) که با ملبس شدن به عبا و عمامه برای ایجاد تفرقه و گمراهی و ضلالت و در همدستی با سایتهای تکفیری بیچاره ضد اسلام و قرآن ستیز عربده کشی میکند و اکنون با غصب کرسی نمایندگی مردم مشهد و کلات به درون مجلس هم نفوذکرده و در به اصطلاح "کمیسیون فرهنگی مجلس" عضویت یافته است به یقه درانی برعلیه تصوف و عرفان و معارف قرآنی- زیر برچسب رنگ باخته موسوم به مقوله "عرفانهای نوظهور"  پرداخت !  گزارش اباطیل اظهار شده توسط این "عنصر تکفیری بیچاره از خدا بیخبر" و از چپاولگران بیت المال مسلمانان و غاصب کرسی نمایندگی مردم مشهد و کلات - که خبر از تمایلات اهریمن پرستانه او میدهد- در سایتهای حکومتی انتشار یافته است. در زیر به نقل از سایت تابناک مواضع این عنصر دین ستیز و آخوند قلابی را مورد بازبینی قرار میدهیم:

ظهور فاشیسم عریان اسلام ستیز در طرح تکفیری ارائه شده در مجلس

طرح مقابله با تصوف توسط تعدادی از غاصبان کرسی نمایندگی مجلس به هیات رئیسه مجلس ارائه شد

با پیشنهاد این طرح؛ نبرد شوالیه های شیطان و شیطان پرستان، که با ترفند و غصب، در کرسی نمایندگی مجلس نشانده شده اند، اساس اسلام وقرآن مجید و معارف دین مبین محمدی را نشانه رفته اند. امری که از چشم جهانیان پوشیده نیست و در آئینه افکار عمومی مردم دنیا و بخصوص مسلمانان عالم پیشاپیش محکوم و ورشکسته است.

گزارش این فضاجت تاریخی برای ستیزه با مکتب توحید اسلام و معارف قرآن مجید به شرح زیر است:

علی یونسی در گفتگو با خبرنگاران تایید کرد که مسئله دراویش دارد حل میشود!

علی یونسی مشاور ویژه رئیس جمهور دولت یازدهم در امور اقوام و ادیان - که روز گذشته از غرفه موسسه رسانه ای خبر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها بازدید می کرد- در پاسخ بسیار کوتاه به پرسش یکی از خبرنگاران درمورد وضعیت درویشها اظهار داشت: "مسئله دراویش دارد حل میشود"
گپ و گفت کوتاه "وزیر اسبق اطلاعات" به گزارش خبرگزاری "خبرآنلاین" به شرح زیر است:

دعوت به مناظره برای پرده برداری از دروغ و نیرنگ علیه عرفان و اسلام حقیقی

دکتر سید مصطفی آزمایش، عبدالحسین خسروپناه ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران را برای شرکت در مناظره علنی از طریق اسکایپ دعوت کرد. 

لینک نسخه کامل تحلیل و بررسی اتهامات و دروغهای عبدالحسین خسروپناه که ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران را بر عهده دارد ، با شواهد و مدرکهای مستدل و قابل دسترسی برای همگان.

بازخوانی قتل خلیل عالی‌‌نژاد، هنرمند کورد آئین یارسان، در سوئد

خلیل عالی‌‌نژاد ، هنرمند کورد کرمانشاهی پیرو آئین یارسان ، در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۰ توسط ماموران جمهوری اسلامی در سوئد به قتل رسید. متن زیر گزارشی است از یک وب سایت سوئدی که در ۱۸ نوامبر ۲۰۰۵ منتشر شده است و برای اولین بار ترجمه آن در خودنویس منتشر می‌شود.

دشمنی با اهل الله بیشتر و بیشتر آشکار میشود

بدون هیچ شرحی اقدام به انتشار مطلب شیطانی برعلیه اهل الله مینمائیم.
این مطالب قبلا در کتابهای ضد توحیدی و تفرقه انگیز مانند "درکوی صوفیان" انتشار یافته بوده است.

اخبار به ظاهر نامرتبط ولی مربوط به یکدیگر درسایتهای امنیتی

مشاهده میشود که فضای سایبری مرتبط به جریان اطلاعاتی- امنیتی- مطبوعاتی موسوم به "افسران جنگ نرم" زیر مجموعه "بسیج"-"سپاه" و سایرنهادهای اطلاعاتی آکنده از یک موج جدید شده که بسیار قابل تامل و دقت است. بدون هیچ شرحی اقدام به انتشار دونمونه از مقالات رسانه ای این موج تازه بپاخاسته میکنیم:
الف- استفتاء و فتوا از ملاهای حوزه قم برعلیه به اصطلاح "شبکه های عرفان"

ابراز خشم پیروان فرقه ضاله بیچاره تکفیری از انتشار مجدد یک کتاب تاریخی

اخیرا انتشارات "امیرکبیر" دست به چاپ "رساله فی السیرو سلوک" اثر جناب "بحر العلوم" علامه آیه العظمی سید محمد مهدی طباطبائی بروجردی زده و مجدداً این کتاب را با  تیراژ 3000 جلد و بهای 1500 تومان برای چهارمین بار روانه بازار نشر و کتاب ایران نموده است. اهمیت این کتاب درآن است که علامه سید بحرالعلوم از مراجع حقیقی و از مسلمان بزرگوار زمان خود، شرح ملاقات و نشست و برخاست خودرا با یکی از دراویش بیخویش و صوفیان صافی ضمیر طریقت نعمت اللهیه به رشته تحریر درآورده است.
پیش از این مرحوم نایب الصدر شیرازی معصومعلیشاه صاحب کتاب مشهور "طرائق الحقایق" در صفحه 14 از مقدمه  مجلد ثالث ص 178 کتابش در ضمن شرح احوال پدرش - قطب العارفین حضرت حاج زین العابدین رحمتعلیشاه متوفی در 1278 هجری قمری در هفتادسالگی می نویسد : "... و رساله ای از سیدبحرالعلوم اعلی الله مقامه در عرفان به خط ایشان دیدم که جزوی هم شرح اربعینات خود را ضمیمه فرموده بود برای حاج عبدالعظیم هراتی که اظهار ارادت خدمت آن حضرت می نمود."

شکی نیست و مسلم است که مردم هرروز بیش از پیش جذب صفای باطن و خلوص نیت درویشها میشوند


یکبار  دیگر مشاهده میکنیم که دروغپردازانِ بیچارهء فرقهء ضالهء تکفیریِ مسلطِ بر کلیهء نهادهایِ اطلاعاتیِ رژیم در ایران دست به یک حرکت ضدفرهنگی جدید برای مغزشویی "بسیجیان" و شرکت کنندگان در به اصطلاح "حلقه های" موسوم به "صالحین" زده اند.
این روش عبارت است از طرح یک سناریوی شوم و سیاه در قالب یک مقالهء چند سطری!! اما مقاله ای چندسطری که در هر سطر آن به طور مکرر ، از کلیدواژه های خاصی استفاده میشود. کلیدواژه هایی که در "ناخودآگاه مخاطب از همه جا بیخبر" فرو مینشیند، و او را به وادی ضلالت و گمراهی و دروغ و تزویر و پروپاگاندا در میغلطاند.

واکنش ذلیلانه سایتهای تکفیری- داعشی درونمرزی نسبت به گزارش دکتراحمدشهید در ژنو

به دنبال گزارش روشنگرانه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت فاجعه بار نقض مستمر حقوق بشر در ایران سایتهای تکفیری -داعشی درونمرزی - که خمپاره چی های پروپاگاندای رژیم آخوندی به شمار میروند-  به شلیک گلوله های دروغ و نیرنگ پرداختند و یک آتشبازی با فشفشه های نم زده آغاز نمودند!!
در زیر نمونه ای از این اباطیل را به نقل از سایت تکفیری بیچاره موسوم به انقلاب نیوز وابسته به دستگاه های اطلاعاتی محمود علوی نقل میکنیم