باز انتشار مطلب یک سایت در سایتهای دیگر برای دریافت مواجب و بودجه از بیت المال است!

تکرار فرافکنی های سایتهای زنجیره ای تکفیری بیچاره و باز انتشار مقاله یک سایت در سایتهای مشابه، برهانی بر تهیدستی معنوی چپاولگران بیت المال است. امروز مردم جهان شاهدند که دستگاه های وابسته به وزارت اطلاعات و سازمانهای اطلاعاتی بسیج - سپاه - قوه قضائیه و سایرنهادهای موازی اطلاعاتی هرروز در این شهر و آن شهر درجهارگوشه کشور معرکه ای تازه به راه میندازند و به خیال خودشان امام جمعه و فرماندار و رئیس شورای تامین استان را یکجا جمع میکنند و بنرهای آنتی صوفی و اسلام ستیزی برپا میکنند و به پرچمداران راستین اسلام اهانت و بی احترامی مینمایند، و دل مردم جامعه را از خود آکنده از نفرت و انزجار مینمایند، و از سوی دیگر در فضای مجازی به تهمت پراکنی و توهین و برچسب زنی روی می آورند و بر بی آبرویی خود در ابعاد بین المللی دامنه گسترده تری میبخشند. نمونه این امر باز انتشارِ مقاله منتشره درسایت تکفیری بیچارهِ موسوم به صوفی نت (به قلم محمود علوی وزیر اطلاعات در پشت یک اسم مستعار) است که به فاصله فقط یک روز، از سایت بیچاره تکفیری موسوم به ادیان نیوز سر درآورده است. دلیل این بازنشخواریها و تکرار مکرر مقاله های آقای وزیر در سایتهای مختلف این است که هر یک از این پایگاه های سایبری باید بیلانی از عملکرد خود را درپایان هرماه ارائه دهد تا جیره و مواجب آن ماه را از کیسه بیت المال و از دست آقای محمود علوی وزیر تحمیلی اطلاعات دریافت دارد.
مقاله کذایی آقای وزیر محمودعلوی که در سایت تکفیری بیچاره موسوم به صوفی نت دیروز دوشنبه انتشار یافته بود و امروز سه شنبه در سایت بیچاره تکفیری موسوم به ادیان نیوز منتشر میشود در دنباله می آید. برای خنده و مطایبه!

به گزارش ادیان نیوز، اعضای فرقه صوفیه ملاسلطانی در واکنش به روشنگری هایی که در رسانه ها انجام می شود به فحاشی و تهمت زنی روی آورده اند.

افراد سعی می کنند با القابی از قبیل شیاطن پرست، دروغ پرداز، تکفیری بیچاره، سومار، مارمولک و به مخاطبین خود اعلام کنند که منتقدان فرقه دراویش مخالف آزادی اند.

پس از انتشار مقاله "ارتباط منافقین با دراویش بدون روتوش" مصطفی آزمایش با انتشار توهین های مختلف حامد صرافپور نویسنده این مقاله را یکی از "مزدوران رژیم ایران" خواند و اعلام کرد: یکی از "کادرهای دوره دیده اطلاعاتی" که در سالهای گذشته بارها درصددِ نفوذِ ناکام به "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" -به قصد سمپاشی و متلاشی کردن این "مجموعه فعال حقوق بشری و حقوق شهروندی"- بود ، اخیراً با بی احتیاطی و ناشی گری زائدالوصف پرده از طرح های "نوظهورِ" یک سالِ اخیرِ "نهادهای اطلاعاتی رژیم" به کنار زده است".

پس از انتشار پاسخ آقای صرافپور نسبت به این توهین ها و برچسب ها، مصطفی آزمایش با ادبیاتی متفاوت اما با منطق اختصاصی خود اعلام کرد: "مهم نیست مقاله ای در داخل کشور نوشته شود یا در خارج کشور ؛ همچنان که مهم نیست که مقاله نویس در داخل کشور اقامت داشته باشد یا در خارج کشور! آنچه مهم است این است که مقاله در "کجا" منتشر میشود."

پاسخ آزمایش نشان از قبول سخنان حامد صرافپور دارد. سخنانی که بخشی از شباهت های فرقه رجوی و فرقه دراویش در آن نیز بیان شد.اما عقل انسان حکم می کند هنگامی که حقی را یافت بدون توجه به اینکه در کجاست باید پیرو آن بود.

اما نگاه این افراد که ناشی از یک نگاه بسه فرقه گرایی است این اجازه را به آنان نمی دهد.اما واقعیت این است که صرافپور ابتدا این نوشته را در صفحه شخصی فیس بوکش منتشر کرده بود که سایت صوفیه نت این مطلب را تنها بازنشر کرد. 


اما آیا صفحه شخصی آقای صرافپور هم مخالف آزادی است؟

این منطق آقای آزمایش نشان می دهد که ایشان با این که حق را پذیرفته است اما قبول ندارد.

سایت صوفیه نت نیز از این که ابتدا منبع مقاله آقای صرافپور را ذکر نکرده است از ایشان پوزش می طلبد اما این کار بدین جهت انجام شد که کاربران با منطق این فرقه بیشتر آشنا شوند.

همچنین در مورد یادداشت کوچ مشروعیت از نجف به لندن این افراد با ادبیات تند و تکفیری مانند خود این یادداشت را دروغی بزرگ دانسنتند و در توجیه مخاطبین خود اعلام کردند:"سایت های زنجیره ای تکفیری بیچاره از اباطیل پراکنی، به دروغگوی روی اورده اند!

اما چرا کسی نیست به این یاوه گویان یادآوری کند که اگرچه گوبلز وزیر تبلیغات آلمان هیتلری گفته بود که "دروغ هرچه بزرگتر باشد، باور کردنش راحتتر است" اما یاوه گویی با دروغگویی تفاوت دارد!"پس از این واکنش بود که صوفیه نت مصاحبه حجت الاسلام حسن صادقی نسب امام جمعه گناباد در این باره منتشر کرد.

صادقی نسب در این فیلم با اشاره به دیدار خود به همراه چند تن از علمای گناباد با آیت الله سیستانی بیان کرد:آیت الله سیستانی گفتند که آقای تابنده به نجف آمده بودند و درخواست ملاقات داشتند که این فرصت را به ایشان ندادم و آنان را رد کردم.

پس از انتشار این فیلم دراویش سکوت کردند و تنها توهین های آنان بر جای ماند.

نمونه های دیگری از توهین به حامد صرافپور 

 منبع: صوفیه نت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر