واکنش صریح اعتراضی در پارلمان اروپا در مورد ادامه سرکوب دراویش گنابادی


بیانیه گروه  "ای- پی - پی" در پارلمان اروپا برای آزادی بیدرنگ 9 درویش دربند از سیاهچالهای ایران
کارگروه "ای پی پی" با صدور بیانیه ای خواستار توقف سرکوبهای دراویش گنابادی توسط  عملیات سازمان دهی شده و مداوم نهادهای گوناگون برخوردار از حاشیه های امنیتی  به نقض مستمر حقوق اساسی و آزادیهای انسانی واکنش نشان داد.
در این بیانیه یادآوری شده که در حالی که هموطنان زرتشتی و سایر گروه های دینی غیر مسلمان از آزادیهای نسبی برخوردارند دراویش پیرو مکتب تصوف که مسلمان میباشند به طور سازمانیافته در زیر سرکوب نهادهای مختلف قرار دارند و در اعتراض به این وضعیت نابسامان نه تن از دراویش برای بیش از یک ماه دست به اعتصاب غذا در زندانهای تهران و شیراز زدند. در این بیانیه به حوادث خونین کوار در سال 2011 که منجر به شهادت مهندس وحید بنانی یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی شد نیز عطف نظر شده است. صادر کنندگان این بیانیه با نام بردن از نه تن از وکلا و مدافعان حقوق بشر و همکاران سایت مجذوبان نور آقایان حمیدرضا مرادی سروستانی، مصطفی دانشجو، امید بهروزی، افشین کرمپور، کسری نوری، رضا انتصاری، امیر اسلامی، فرشید یداللهی، و مصطفی عبدی- که معترضانه به اظهارات آقای محمود علوی (که درویشی را معادل بی دینی و شیطان پرستی شمرده بود) دست به اعتصاب غذا زده بودند،  خواهان آزادی بیدرنگ و بیقید و شرط آنها شده اند.
شایسته یادآوری است که عده ای از اعضاء انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران در هفته های قبل ضمن ملاقاتهای متعدد با اعضای پارلمان اروپا نسبت به بی تفاوتی  افکار بین المللی درمورد فاجعه سرکوب گروه های قومی و دینی در ایران وبخصوص بیعملی نسبت به سرنوشت دراویش زندانی هشدار داده بودند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر