دراین حرکت دستجمعی، یک نفر نمیتواند بگوید چون مخالف هستم، خلاف دیگران عمل میکنممحافل ارتجاعی وابسته به "نهادهای خودسر ! امنیتی - مطبوعاتی- ضد اطلاعاتی "در به اصطلاح اتاقهای خالی از فکر عنکبوت بسته خود سرگرم بررسی طرح های مکارانه ای میباشند تا با به اجرا درآوردن آنها به خیال خود افرادی را به عنوان "عناصر نفوذی" متقاضی تشرف در طریقه نعمت اللهی گنابادی بنمایند، و سپس در مرحله ءبعدیِ این طرح خبیثانه ، بکوشند تا این "عناصر نفوذی "را بنوبه خود به ایجاد ارتباط با برخی از شرکت کنندگان در مراسم عبادی در حسینیه ها سوق دهند. هدف از این طرح تباه آن است که با پخش شایعات مسموم ،سعی در جذب اشخاص زودباور و ساده لوح بنمایند. دستگاه های اطلاعاتی - امنیتی میکوشند تا بااستفاده از این " عناصر نفوذی- جذبی "حلقه های پراکنده ای در داخل حوزه دراویش ایجاد کرده و اتحاد و همدلی استوار دراویش را مخدوش نماید. مقاله هایی که در سایت های تکفیری بیچاره از قبیل ادیان نیوز و "صوفی" انتشار یافته، پشتِ پرده این دست و پا زدنهای از پیش ورشکسته را نمایان میسازد.

مقاله ها به شرح زیر است:

مقاله از سایت تکفیری بیچاره موسوم به ادیان نیوز

به گزارش ادیان نیوز، اتاق فکر فرقه سیاسی نورعلی تابنده با حمایت اربابان خارجی خود پس از یک جریان سازی از پیش تعیین شده حرکت سیاسی خود را آغاز کرد تا با استفاده ابزاری از فقرای این فرقه در زمان حساس به امتیازگیری داخلی و خارجی بپردازد. با شروع جلسات ۵+۱ و سفر رئیس جمهور به نیویورک حرکت سیاسی از پیش تعیین شده این فرقه وارد فاز عملی شد . قطب سیاسی فرقه صوفیه ملاسلطان بیچاره در جلسه یکشنبه ۳۰ شهریور که در خانقاه تهران برگزار شد گفت: در راه عرفان زحمت، دعوا و داد و بیداد است! در این حرکت دست جمعی یک نفر نمی‌تواند بگوید چون من مخالف هستم بنابراین خلاف حرف دیگران عمل می‌کنم.مدتی بود این چنین همدلی را فراموش کرده بودیم ولی خوشبختانه امروز این همدلی محقق شد و فوایدی از این همدلی دیدیم و خواهیم دید! 

مقاله از سایت تکفیری بیچاره موسوم به "صوفی"


باید به صراحت بگویم که فرقه از هر یک از اعضا، پیشنمازها و مشایخ استفاده ی ابزاری می کند که در شان و کرامت انسان نیست.
1- از نظر کمیت جزء متظاهری سلسله باشد
2- پول ماهیانه (عشریه) خود را به موقع بپردازد
3- در بدنه جامعه تبلیغ و تخریب را عهده دار و انجام دهد بدینصورت که فرقه را تعریف نموده و ادله ها ی توجیهی ارائه دهد و به غیر از فرقه هر منطق دیگری را تخریب نماید و اگر منطقی قوی از فرقه نیز مشاهده کرد چشم خود را به آن فرو بندد.

و اما سهم پیشنماز بیشتر از عضو میباشد؛ باید جمع اعضاء را جمع تر کند به هرقیمتی حتی با توجیه و یا به غلط پاسخگوی عضو باشد حال جواب عضو را بداند یا نداند و باید کتابهایی خوانده شده در مجالس فرقه را در صورت لازم معنی کند حال هر معنی، مهم این است اعضاء را در یکدست کردن نگاهشان به رئیس فرقه هماهنگ نماید و سهم شیخ بیشتر از دیگران است.

لذا باید اعضای که تلاش کرده و فردی را در بیرون از فرقه آماده نموده است را پیش شیخ ببرند و او را شیخ دستگیری نموده که مهم افزایش تعداد و کمیت نفراست نه اینکه تازه وارد را بجایی برسانند.

و ممکن است تازه وارد و یا اعضاء جدید دیگر نذورات مالی به شیخ هدیه کنند که مال شیخ است هر چند رئیس فرقه کمک مالی را تا زمانی که شیخ ظاهرالصلاح باشد به او می نماید و به سفارش شیخ ممکن است رئیس فرقه به دیگران نیز کمک نماید.

دراین قسمت لازم بیادآوریست که اعضاء پولدار فرقه شناسایی و با کار فرهنگی روی آنها از سرمایه های آنها نیز برای فرهنگ سازی فرقه استفاده می کنند.

این سوال پیش می آید که آیا مشایخ پیشنمازها حق کار فرهنگی را دارند؟ بلی. برای داخل فرقه و در جهت منافع فرقه؛ ولی حق ندارند اندیشه ها و نقادی های خود را مکتوب نموده و به بیرون از فرقه انتقال دهند.
دراینمورد مثالی زده میشود: اعضاء فرقه می توانند لمس کنند که هرچه شرح مثنوی مولوی و هر چه کار قرآنی و قرآن پژوهی و کارعرفانی و غیره صورت می گیرد توسط افراد عالم و لایق در بیرون از فرقه صورت می گیرد و در جامعه رایج می گردد.
حتی اعضاء مجبوراٌ وقتی به انتظار خود از فرقه نمیرسند و آن چیزی و صدایی را که از فرقه انتظار دارند نمی شنوند، بلکه از بیرون از فرقه میشنوند فوراٌ مجبوراٌ به فرهنگ فرقه مراجعه نموده و آن صدای بیرون را توجیح نمایند که آن صاحب صدا از اعضاء فرقه ماست.
ولی اعضاء منصف می گویند این صداها باید از گلوی مشایخ ما درآید چرا از بیرون فرقه بگوش می رسد، بعداٌ می فهمند دو علت دارد 
1- یکی اینکه مشایخش براساس بردگی و رادیکالی به بزرگی رسیده نه بر اساس شایستگی علمی و اصلاٌ توان اینکار را ندارند 
2- اگر بعضاٌ از مشایخ این بنیه را هم نسبی داشته باشند توقیف رئیس فرقه نمی گذارد که شیخ نور خود را که از نور رئیس فرقه پرنورتراست در معرض دید بگذارد.

۱ نظر:

  1. سایت تکفیری ادیان نیوز چند سال قبل با افشاگری و روشنگری شما به جرگه سایت های ورشکسته پیوست و دیگر جای در بین مردم نتوانست پیدا کند. اکنون با ورشکستگی و کپی برداری سایت تکفیری ادیان نیوز و صوفی نت مزدوران اطلاعاتی و نفوذی سایتی به نام فتنه نیوز راه انداختند که این سایت منبع اصلی تمام سایت های تکفیری قرارگرفته و تمام سایت های دیگر از این سایت نقل قول میکنند. سایت ورشکسته ادیان نیوز و صوفی نت هم تمامی مطالب خود را از این سایت بی پدر مادر نقل کرده اند.
    لطفا الکی این سایت ها را بزرگ نکنید چون فقط فتنه نیوز عامل فتنه است که با همکاری آقایان اداره میشود و با پول و... درویش نما ها را میخرند و عامل نفوذی دارند. ولی این سگان بدانند که هیچ غلطی نمیتوانند انجام دهند.

    پاسخحذف