حمله زبونانه همزمان سایت صوفی نت به پارلمان اروپا و "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران"


سایت تبهکار و تکفیری بیچاره موسوم به صوفی نت با مشاهده حمایت عظیم اعضای پارلمان اروپا از افشاگریهای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران به غیظ و خشم شدید آمده و نهایت سرافکندگی و ذلت چپاولگران بیت المال و سرکوب کنندگان آزادی در ایران را ناشیانه در بوقهای پروپاگاندای مخصوص به خود به حساب "ملت ایران گذاشته است. درحالی که این قبیل فرافکنیها و هزینه کردن از حساب "مردم و ملت ایران"!!!   دیگر حتی عوام را هم نمیفریبد، تاچه رسد به اهل فن و خواص خبره را!!

مقاله اسف انگیز سایت موسوم به صوفی نت که توسط داعشی- تکفیریهای بیچاره تفرقه انگیز ضد اسلام و ضد ایران و ضد ملت ایران اداره میشود به شرح زیر است:زارا نورانی از اعضای فرقه دراویش گنابادی در ملاقات با اعضای پارلمان اروپا و بنیاد  به اصطلاح دفاع از دمکراسی، با پرچم حمایت از زندانیان دراویش گنابادی به دنبال افزایش فشار و تحریم ها بر ملت ایران است.به گزارش صوفیه نت؛ زارا نورانی از اعضای فرقه دراویش گنابادی به نمایندگی از کمیته به اصطلاح حمایت از حقوق بشر در ایران در دیدار با چند نفر از اعضای پارلمان اروپا از آزاد نبودن فرقه های ضاله در ایران شکایت کرد.در این دیدار که همزمان با نشست تیم دیپلماسی ایران با گروه 5+1 برگزار شده است، زندانیان وابسته به دراویش گنابادی را که به دلیل داشتن شاکی خصوصی در زندان هستند را زندانیان فرقه های اقلیت ایران معرفی کرده و این را نشانه نبود آزادی در ایران معرفی کردند.طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای مقابله با فرقه های ضاله و جریان های شیطان پرستی از جمله مواردی بود که در این دیدار توسط خانم نورانی مطرح شده و خواستار اعمال فشار بر دولت حسن روحانی و تحریم بیشتر کشور ایران برای آزادی این گروه ها شدند.رومانا جردن، تیونه کلمام، برنو ترترایس و... همان افرادی هستند که از فرقه تروریستی مجاهدین خلق حمایت می کنند و از حامیان تندروی اسرائیل اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر