گسترش هرچه بیشتر فرقه های تکفیری بیچاره در میان "عبا-عمامه ای"های حوزوی در قم

در راستای پر و بال دادن هرچه بیشتر به فرقه های ضالهء بیچارهء تکفیری، بر مبنای یک طرح شیطانی و تفرقه انگیز آخوندک تکفیری بیچاره عبدالرحیم بیرانوند برای "تربیت مبلغ ضد اسلام "به نهاوند رفت. این آخوندک که سابقه شرارت های متعددی در پرونده سیاه اعمال ضد اسلامی اش ثبت شده، برای اجرای برنامه مهندسی شده فروپاشندن شیرازه وحدت جامعه ایرانی که سرشار از تنوع است، با دریافت بودجه های کلان که حاصل چپاول بیحد و حساب بیت المال است، در زیر چتر حمایت محمود علوی به جنب و جوش تازه ای پرداخته است.


اکنون با گذشت نزدیک به یک سال و چند ماه از ریاست جمهوری حسن روحانی و شدت گرفتن فعالیتهای شیطانی گروه های تکفیری در شهرها و شهرستانهای ایران، توخالی بودن و پوشالی بودن وعده های انتخاباتی بیش از پیش آشکار میگردد.

جندی پیش شیطان پرستان ضد اسلام با آویختن بنرهایی در سطح شهر ملایر کوشیده بودند به تخریب اسلام راستین و طریقت تصوف نعمت اللهی بپردازند که با خشم و عصیان بیدرنگ مردم مواجه شدند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر