صدای «فریاد خاموش دراویش» هستیم؛ تجمع انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در پی خلف وعده مقامات قضایی


گزارش تصویری - روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ - مقارن با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴ میلادی – تظاهراتی در شهر لندن پایتخت بریتانیا برگزار شد.

این حرکت همبستگی در راستای سلسله تظاهرات زنجیره ای در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا و کانادا به همت انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران ، ساعت ۱۲ تا ۱۴ بوقت محلی برگزار گردید.

این تجمع در اعتراض به تداوم بازداشت دراویش دربند در ایران و "خلف وعده مقامات مسئول قضایی" مبنی بر رسیدگی به وضعیت دراویش در بند در ایران صورت گرفت.

جمعی از حامیان ، هواداران و اعضا انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران با دردست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آنها تصاویری از دراویش دربند نقش بسته بود ، با نواختن آلات موسیقی سنتی ایرانی در میدان ترافالگار لندن فریاد تظلم خواهی دراویش دربند و خانواده هایشان را بگوش شهروندان و جهانگردان رساندند؛ در میدان ترافالگار صدای آهنگین دف ، تنبک ، تار و تنبور طنین انداز بود.

بگفته یکی از اعضا فعال این نهاد حقوق بشر : «این حرکت در همدلی و هبستگی با دراویش دربند در یکی از میادین اصلی شهر لندن برگزار شد. تا بدینوسیله فریاد تظم خواهی دراویش را بگوش جهانیان و نهادهای حقوق بشری برسانیم. ما با برگزاری این سلسله تظاهرات زنجیره ای خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی بویژه دراویش زندانی هستیم و در راه احقاق خواسته مان از هیچ راهی فروگذار نمی کنیم. در این زمینه فعالیتهای حقوق بشری گسترده ای هم داشته ایم : از آنجمله تماس با نهادهای حقوق بشری مؤثر بین المللی نظیر سازمان عفو بین الملل ، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران ، مقامات عالی رتبه حقوق بشری بین المللی.»

در هفته های اخیر ، جمعی از دراویش پیرو طریقت نعمت اللهی گنابادی سلطانعلیشاهی در اعتراض به وضعیت نگران کننده دراویش اعتصاب غذا کننده در زندانهای نظام شیراز و اوین تهران تجمع سکوتی در برابر دادستانی تهران و دادگستری برگزار کردند.


دراویش معترض در این حرکت همبستگی با دست های بهم گره کرده همچون زنجیر متصل با سکوت ضمن تجمع در مقابل دو نهاد مهم قضایی کشور (دادستانی و دادگستری) ، خواستار رسیدگی به وضعیت بلاتکلیف همکیشان دربندشان و برداشتن نگاه امنیتی حاکمیت بر جامعه دراویش ایران شدند.

پیشتر ۹ تن از دراویش گنابادی دربند در اعتراض به اعمال محدودیت و عدم رسیدگی قضایی به وضعیت همکیشان در بندشان و همچنین سیطره نگاه امنیتی مقامات حکومتی بر دراویش ایران اعلان اعتصاب غذای نامحدود کرده بودند.

بگفته دکتر سیدمصطفی آزمایش ، مدیرمسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران ، اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات در جمع رؤسای آموزش و پرورش مناطق کشور ، نگرانی در مورد جامعه دراویش ایران را ضروری می سازد.

دکتر آزمایش در گفتگو با رسانه های بین المللی و سخنگویان انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران در نشست های حقوق بشری بین المللی –نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل منتحد - نسبت به اظهارات اخیر وزیر اطلاعات و تشدید فشارها بر جامعه دراویش ایران هشدار داده بودند.

تنی چند از اعضا هیأت های علمی دانشگاه ها و اساتید اهالی ادب و عرفان که خود را پیرو اهل سلوک معرفی کرده اند نیز نسبت به نگاه امنیتی مسئولان بر جامعه دراویش هشدار داده اند. متن این نامه در روزنامه اطلاعات منتشر شده است.

سازمان عفو بین الملل اخیرا در بیانیه ای نسبت به وضعیت دراویش دربند که اعلان اعتصاب غذای نامحدود کرده بودند هشدار داده بود.

دکتر احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران ، در گزارش اخیر خود نسبت به وضعیت گروههای قومی – عقیدتی ابراز نگرانی کرده بود. وی در بخشی از گزارش خود به وضعیت دراویش زندانی و خانواده های آنان اشاره کرده است. گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد ایران نیز به نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران دامن میزند. کمیساریای عالی حقوق بشر وزارت امور خارجه آلمان هم اخیرا در بیانیه ای نسبت به وضعیت سلامت دراویش اعتصاب غذاکننده و خانواده های آنها به مقامات مسئول حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده بود.


علی رغم افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران بویژه نقض سیستماتیک و آشکار حقوق گروههای قومی – عقیدتی – مذهبی در ایران ، تشدید فشارها بر این گروهها در هفته های اخیر افزایش یافته است. تا آنجا که تنها یک روز پس از وعده نماینده وزیر دادگستری مبنی بر رسیدگی به وضعیت دراویش دربند در یک مهلت یک هفته ای، اتوبوسی حامل خانمهای میانسال پیرو طریقت گنابادی که از مشهد به تهران در حرکت بودند با فشار مقامات امنیتی – انتظامی وادار به بازگشت به این شهر شدند.

به این ترتیب شاهدیم که نه تنها فشارها بر پیروان این طریقت صوفیانه در ایران کم نشده بلکه افزایش نیز داشته است.

پس از وعده نماینده وزیر دادگستری با حضور در جمع دراویش معترض در مقابل دادگستری مبنی بر رسیدگی به وضعیت دراویش دربند و خانواده هایشان، ۹ درویشی که در زندان دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بودند بطور موقت اعتصاب غذای خود را شکستند.در پی «خلف وعده» مقامات مسئول قضایی نسبت به رسیدگی به وضعیت دراویش دربند ، بار دیگر گروهی از مدافعان حقوق بشر عضو این نهاد حقوق بشری در تجمعی با عنوان «فریاد خاموش دراویش» در ایران، همزمان حرکتی را در شهرهای لندن بریتانیا و استکهلم سوئد شکل داده اند.

بگفته اعضا این نهاد مدافع حقوق بشر بین المللی این حرکت های زنجیره ای تا احقاق کامل حقوق زندانیان عقیدتی – قومی - مذهبی در ایران ادامه خواهد یافت.

برگرفته از سایت : در داخل ایران 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر