محصولات بنجُل و مضحک کارخانه سایتهای تکفیری-داعشی علیه دراویش

کار فلاکت و ورشکستگی سایتهای تکفیری - داعشی در تقابل و رویارویی با مکتب تصوف و درویشی که اسلام ناب قرآنی است، واقعا از مرز بیچارگی فراتر رفته است. گردانندگان این قبیل سایتها که دغدغه هر شبشان "ساندویچ و ساندیس" روز بعد است، انواع لاطائلات را در پای منقلهای تریاک از مغزهای پر ازبیماریشان بیرون میریزند و روز بعد آن خیالات بیمارگونه را روانه فضای مجازی مینمایند. غافل از این که هریک از این مقاله، سند جداگانه برخصومت و عداوت ذاتی این انسان نماها با اساس اسلام و توحید است.
مطالبی که در زیر به نظر خوانندگان عزیز میرسد نمونه های گویایی از این ورشکستگی و سرشگستگی بزرگ گردانندگان این سایتها، و روسای مسند نشین حامی این سایتها است.
ماجرای رختخواب و تلفن نصف شب!   


دیده بان، ماجرای جالب و شنیدنی فردی که نصف شب با نورعلی تماس می‌گیرد و دست برقضا خود نورعلی(توی رختخواب) تلفن و برمی‌دارد سه ربع ساعت در خصوص مسائل پشت پرده فقری با فرد تماس‌گیرنده صحبت می‌کند، البته جنسیت فرد تماس گیرنده و صحبت‌های اصلی رد و بدل‌شده میان این دو فرد از سوی تابنده مشخص نگردید...

به گزارش موسسه راهبردی دیده‌بان، چندی پیش فایل صوتی از صحبت‌های سرکرده دراویش گنابادی(نورعلی تابنده) به دست ما رسید که خلاصه‌ای از این مذاکرات را جهت نحوه کرامت‌سازی مدعیان دورغین در متن ذیل اشاره کرده ایم.
تابنده: در خیلی پیش که شامم خورده بودم رفته بودم تو رختخواب بخوابم تلفن زنگ زد، برا ی اینکه کسی دیگه‌ای بیدار نشه بلند شدم خودم تلفن رو برداشتم.
فرد تماس‌گیرنده: آقا تابنده خود شما هستید؟
تابنده: گفتم بله!
فرد تماس گیرنده: قطب چیز شما هستید؟
تابنده: بله بفرمایید! شروع کرد به انتقادات و فلان و اینها، البته حرف‌هایی بلاجواب داشت و یه حرفش جالب بود.
فرد تماس‌گیرنده: که شما می‌گویید همه باید درویش باشند و مرید شما باشند!
تابنده: بله ما می‌گوییم همه باید درویش باشن چون درویشی یه چیز عمومی است یه چیز اختصاص نیست.
فرد تماس‌گیرنده: پس چرا هرکی میاد گاهی یه عده‌ای رو رد می‌کنید؟ نباید رد کنید کسی رو.
تابنده: حالا بهش یه جوابی دادم!!! بعد خیلی صحبت کردیم و اینا، سه ربع ساعت تلفن طول کشید اون آخر که خداحافظی کردیم و اینا...
فرد تماس‌گیرنده: این نکته رو هم بگم به شما خوشم اومد از تلفن شما برای اینکه اول خودتون برداشتید بعداً هرچی گفتم با حوصله گوش کردید و بعضی‌ها رو هم جواب دادید.
تابنده: من خیلی متأسفم که این منظورتون عملی نشد.
و ماجرای کرامت‌سازی این مدعیان دروغین که ادعای سعادمندی بشر را به دست خودشان دارند به این شکل صورت می‌گیرد، اقطاب و شیوخی که رابطه‌های نامشروع متعددی را با بعضی از افراد گرونده به مسلک از خود ساخته خود دارند، دلیل ارتباط نامشروعشان با افراد را رساندن آن فرد (متعرض‌شده) به مقامات و نورانیت الهی می‌باشد، حال آیا این افراد در مقابل با نوامیس خود چنین رفتاری می‌کنند؟ آیا نوامیس و نزدیکان خود را هم به مقامات بالای عرفانی و نورانی به این شکل می‌ر‌‌سانند؟! ماجرای حاج بابا خواجه گراشی (یکی از شیوخ دراویش گنابادی) که به چندین دختر متعرض شد و بعد هم به دستور نورعلی تابنده به علت فراموشی و پیری از منسب خود عزل گردید، خود گواهی بر ظلم آشکار این مدعیان دوروغین است.
دبیر گروه فرق و ادیان موسسه راهبردی دیده‌بان
همچنین در فضای ظلمانی "سایتهای دیده بان و ادیان نیوز - دو سایت تکفیری- داعشی بیچاره ضد درویشی"  در مقاله دیگری به ردیف کردن برچسبهای نوظهور برعلیه دراویش مبادرت شده است که شرح و تفصیل آن را در زیر مشاهده میکنید:

 موسسه ای بنام Small Media – قسمت اول
 دوشنبه، 28 مهر 1393 ساعت 13:49
 این موسسه درسایت خود اهداف فعالیت‌هایش را کمک به گردش آزاد جریان اطلاعات درجوامع بسته معرفی می‌کند و تحقیق و تحلیل و انتشارگزارشات را راهی برای ارتقاع آن می‌داند، اخیراً درگزارشی با موضوع اقلیت‌های مذهبی در ایران، فعالیت آنلاین آن‌ها را موردبررسی قرار می‌دهد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر