آنچه در دوران دولت یازدهم میگذرد باور کردنی نیست!

در دوران دولت به اصطلاح مدعی " اعتدال و امید"، مشاهده میشود که با کمال تاسف، هرروزه مراکز جدید تفرقه انگیز و فرقه گرایانه با هدف فروپاشاندن وحدت جامعه، مانند قارچ اززمین میرویند و با اخذ بودجه های ستگین از خزانه بیت المال، مبلغ و خطیب برعلیه اعتقاد هموطنانمان "تولید ناخالص ضد ملی" میکنند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر