شبنامه: بررسی موارد نقض حقوق بشر و تبعیض جاری در ایران

برنامه تلویزیون رها ؛ ۲۷ امین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو (نشست جانبی وضعیت اقلیت های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر