اعلام اعتصاب غذای نامحدود دراویش گنابادی زندانی


گزارش تصویری - بی بی سی فارسی : جمعی از دراویش گنابادی زندانی در زنداهای اوین تهران و نظام شیراز در اعتراض به تضییع حقوقشان در زندان دست به اعتصاب غذای نامحدود دسته جمعی زده اند.

این دروایش با انتشار بیانیه ای اهداف و خواسته های خود از اعتصاب غذای دسته جمعی شان را ابراز داشته اند.

بگفته اعتصاب غذاکنندگان، این اعتصاب در اعتراض به محدودیتهای اعمال شده بر دراویش زندانی صورت می گیرد؛ دراویش زندانی در بیانیه خود از مقامات خواسته اند تا نسبت به آنچه "نقض حقوق درویشان" خوانده میشود، پاسخگو باشند. اعتصاب غذاکنندگان در بیانیه خود اظهار داشته اند تا احقاق حقوقشان به اعتصاب غذای خود در زندان ادامه خواهند داد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر