امروز حتی در خیابانهای شهرهای اروپایی کسی به خود اجازه سرکوب نمازگزاران را نمیدهد


پیروان طریفت درویشی  مانند عموم مسلمانان جهان، اهل نماز و روزه هستند. در نظام حاکم بر ایران که مدعی اسلام است !!! روزه گیران را به بند و سیاهچال میندازند و نمازگزاران را مورد ضرب و شتم و سرکوب عریان قرار میدهند و به زن و مرد و پیر و جوان هم رحم نمیکنند!  اما برعکس در خیابانها و کوچه ها و بلوارهای بزرگ و کوچک شهرهای غربی که اکثریت مردمش مسیحی و حکومتشان نیز لائیک و غیر دینی است، مسلمانان در اوقات نماز در وسط خیابانها صف میبندند و نماز خود را آزادانه اقامه میکنند. جوامع متمدن غرب که مدعی برپایی نظام اسلامی نیستند با نمازگزاران چنین رفتاری دارند چون حقوق بشر و حقوق شهروندی را محترم میشمارند. در ایران نمازگزاران و روزه گیران سرکوب میشوند چون چپاولگران بیت المال با سوء استفاده ابزاری از دین، حرمتی برای حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق پیروان ادیان قائل نیستند. همه را سرکوب میکنند اعم از مسلمان و غیر مسلمان. اعم از عابر یا نمازگزار. اساس سلطه آنها بر خشونت گستری استوار است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر