این وزیر اطلاعات زیر عبای ملایی، ردای شیطان پرستی بر دوش دارد


حسن روحانی باید بیدرنگ به کار تجدید نظر در ترکیب کابینه خود اقدام نماید و بیش از این بی آبرویی و فضاحت برای خود نخرد.

اظهارات تحریک آمیز و هنجار شکن محمود علوی وزیر اطلاعات تحمیلی بر کابینه روحانی برعلیه دراویش ودستور العمل گسترده به معلمان سراسر کشور برای تفتیش عقاید دانش آموزان و یکسان شمردن درویشی و بی دینی - که پرده از نهاد شیطان پرست خود محمودعلوی برمیدارد- ، دیگر آبرویی برای دولت روحانی برجا نگذاشته و امروز نیز سرکوبهای گسترده و وسیع خانواده ها و اقوام درویشهای زندانی و در حال اعتصاب غذا درس سطح شهرهای تایید دیگری بر بی اعتنایی کامل وزیر تحمیلی اطلاعات نسبت به منشور حقوق شهروندی ادعایی دولت روحانی دارد!

هنوز جوهر منشور به اصطلاح حقوق شهروندی ادعایی حسن روحانی خشک نشده و هنوز طنین بیانات علی یونسی مشاور ریاست جمهوری در امور اقوام و ادیان خاموش نگشته که چماقداران گسیل شده توسط محمود علوی همراه با مزدوران اسلام ستیز روانه شده از محافل افراطی وابسته به بسیج - اطلاعات سپاه - اطلاعات قوه قضائیه به شیوه تکفیری های داعش به حمله گسترده به دراویش بی پناه و ستمکش و عدالت طلب روی آورده اند. دیگر حسن روحانی و کابینه او با جه رویی در میان این گردو خاک و دود و دم عظیم که چشم جهانیان را آزرده کرده میتواند دم از اعتدال بزند؟!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر