بازداشت درویشان گنابادی در اعتراض به ادامه بازداشت همکیشانشان


تعدادی از درویشان پیرو طریقت نعمت اللهی گنابادی در اعتراض به ادامه بازداشت همکیشانشان در خیابانهای اطراف دادستانی تهران بازداشت شدند.

روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ نزدیک به ۴۳۰ تن از درویشان گنابادی در اعتراض به نگاه امنیتی مسئولان بر پیروان این طریقت صوفیانه و بازداشت غیرقانونی همکیشان و وکلای دربند با ضرب و شتم بازداشت شدند.

گزارشها از بازداشت و ضرب و شتم زنان درویشان همراه با کودکانشان در خیابان بهشت تهران – کوچه معراج محل برگزاری مراسم عبادی سلسله گنابادی حکایت دارد.

پیشتر جمعی از پیروان طریقت گنابادی ضمن همدردی و همدلی با درویشان دربند خواستار پایان بخشیدن به رفتارهای غیرقانونی آمران و مأموران خودکامه دستگاه قضایی شده بودند.

خانواده های درویشان زندانی و جمعی از پیروان طریقت گنابادی همچنین اعلام کرده اند، در قالب تجمعی اعتراضی با دست ها و چشم های بسته در مقابل دادستانی تهران برای احقاق حقوق درویشان دربند تجمع خواهند کرد.

تجمع روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ این گروه از دراویش در اعتراض به وضعیت نابسامان درویشان در بند در زندانهای اوین تهران و نظام شیراز که در هفته های اخیر با انتشار بیانیه و وصیت نامه دست به اعتصاب غذای نامحدود و دسته جمعی زده اند صورت می گیرد.

پیروان این طریقت صوفیانه بدلیل اعتقاداتشان از سوی مقامات جمهوری اسلامی مورد آزاد و اذیت قرار می گیرند؛ بطوریکه تاکنون چندین محل برگزاری مراسم عبادی ایشان از سوی نیروهای حکومتی با همکاری دستگاههای قضایی – اطلاعاتی و امنیتی تخریب و تعدادی از پیروان آنها با اتهامات واهی بازداشت و وکلای مدافع ایشان تنها به جرم دفاع قانونی از حقوق موکلین خود در زندان بسر می برند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر