عدم کمک به زلزله زدگان شهرستان آبدانان بخاطر 'درویش بودن'

 منبع : کارگاه آموزشی شهروندیار ۱ نظر:

ناشناس گفت...

چرا مزخرف می گین؟؟؟؟؟؟
کدوم مسئول؟
کجا؟
شایعه درست می کنین. جوسازی تا کجا؟
به کافر و.. کمک می کنه ایران بعد به ایرانی نه؟!؟!؟!؟
خجالت بکشین دروغگوها

ارسال یک نظر