همدلی و همراهی "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" با دراویش دربند و خانواده هایشان


جمعی از حامیان ، اعضا و هواداران نهادهای حقوق بشری بویژه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران در روزهای اخیر با انتشار بیانیه ای خطاب به علی یونسی مشاور ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی هشدار داده بودند که در صورت عدم تحقق خواسته های برحق دراویش دربند و خانواده های آنها و رفع نگاه امنیتی حکومت بر جامعه دراویش ایران در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا و کانادا ، دست به برگزار تجمعات اعتراضی خواهند زد.
به همین منظور ظهر امروز - یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۳ – اعضا و هوادران این نهاد حقوق بشر در میدان ترافالگار شهر لندن در کشور بریتانیا که یکی از میادین پرتردد شهر لندن بشمار میرود با در دست داشتن پلاکارد و با سر دادن شعارهایی دست به برگزار حرکتی اعتراضی در همدلی و همراهی با دراویش در بند و خانواده هایشان زدند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر