نامه سرگشاده "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" خطاب به حجت الاسلام علی یونسینامه سرگشاده "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" خطاب به حجت الاسلام علی یونسی مشاور ریاست جمهوری در امور مربوط به گروه های قومی و دینی در ایران

جناب حجت الاسلام علی یونسی


چنانچه اطلاع دارید مدتی است فشارهای سرکوبگرانه توسط جریان های افراطی بر علیه مسلمانان راستین و شاگردان مکتب قرآن مجید یعنی دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی به اوج خود رسیده، و این دراویش چنان به جان آمده اند که برای اعتراض به وضع اسفبار کنونی با انتشار وصیتنامه های خودشان در زندانهای اوین و نظام شیراز دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و مطالبات خویش را نیز به صراحت اعلام داشته اند. ازجانب دیگر بی اعتنایی ممتد مسئولان قوه قضائیه در امر رسیدگی به مطالبات قانونی دراویش زندانی و خانواده های نگران آنها باعث شده که جمع کثیری از دوستداران این عزیزانِ دربند از سراسر شهرهای میهن به جانب تهران روانه شوند و خود را شریک شکنج و رنج آنها بدانند و خواهان دستگیری و زندانی شدن خود به علامت ابراز نشانهء همدلی گردند.


جناب حجت الاسلام


امروز شخص شما با توجه به مسئولیتی به شما واگذار شده در قبال این وضعیت نمیتوانید بیش از این سکوت اختیار کنید.

خاصه آن که در همین کابینه دولت یازدهم به ریاست آقای دکترحسن روحانی، شخصی موسوم به محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات از مواضعی واپس گرایانه به سبک و سیاقِ شکنجه گران و "انکیزیتورهایِ" سیاهچالهای قرون وسطا سخن میگوید و معلمان سراسر کشور را به عدول از مسئولیت آموزشی خود فراخوانده و آنها را مامورانِ مجبور به خدمت در "سیستم نوظهورِ تفتیش عقاید" و "انکیزیسون تکفیری" در قرن بیست و یکم میلادی در ایران بر علیه دانش اموزان دوره های ابتدایی و متوسطه میکند !! میدانید که چنین امری به این صراحت مسبوق به سابقه در تاریخ ایران نبوده، و حتی نمونه مشابهی در سی و پنج سال دوران پس از روی کار آمدن نظامی که شما در آن مشاور ریاست جمهوری اش به شمار میروید نداشته است. به نظر میرسد آقای محمود علوی در ان جلسه کذایی با معملمان سراسر کشور که طی آن مبادرت به بیان چنان اظهارات شاذّ و محیرالعقولی کرد تحت تاثیر ایدوئولوژی و افکار تند گروه موسوم به "داعش" قرار داشته است!


جناب حجت الاسلام


سال قبل وقتی به عنوان مشاور ریاست جمهوری در امور گروه های قومی و دینی قبول مسئولیت کردید با خوشبینی ابراز داشتید که در کمتر از یکسال آینده (که اکنون به سر امده و چند ماه هم از ان سپری شده!) و به طور تدریجی فشارهای وارده توسط عناصر نفوذی در گروه های تندرو را خنثی و حقوق شهروندی دراویش و پیروان سایر مکاتب و مذاهب را بر اساس اصول مندرج در منشور حقوق شهروندی [که مشاوران حقوقی ریاست جمهوری - از جمله خانم دکتر الهام امین زاده - نسبت به انتشار ان اقدام کرده بود] مقرر خواهید داشت. اما در ظرف یکسال و چند ماه گذشته شاهد بودیم که چنان که خود شما یاداوری کردید: "عده ای در این مملکت هستند که نمیخواهند اجازه دهند که حقوق گروه های قومی و دینی در ایران احقاق شود". پرسش اینجاست که پس وظیفه کارگزاران دولتی در این میان چیست؟ بی اعتنایی؟!


مسلما مردم نسبت به احقاق حقوق انسانی و اساسی خود بی اعتنا نیستند و بی تفاوت نخواهند نشست. میان دراویش نیز اتحاد و همدلی نیرومندی برقرار است. دراویش، اهل سیاست بازی و حزب گرایی نمیباشند و مقوله درویشی یک مقوله امنیتی نیست. بی اعتنایی به خواسته برحق و انسانی و قانونی دراویش میتواند عواقب خطیری به بار آورد که نمونه آن را در خیزش هموطنان بختیاری در یازده شهر و در پنج استان بطور همزمان همه شاهد بودند.


از جانب دیگر صاحبانِ وجدانهای بیدار در آمریکا و کانادا و کشورهای اروپا نسبت به نقض مستمر حقوق شهروندی هموطنان مسلمان پیرو مکتب درویشی در ایران بیتفاوت نیستند و از همین هفته جاری در بزرگترین شهرها و پایتختهای جهان دست به تظاهرات گسترده برای بیان همبستگی خود با دراویش زندانی و در حال اعتصاب غذا خواهند زد. علاوه بر این اگر بازهم شاهد بی اعتنایی به رسیدگی به خواسته های قانونی دراویش زندانی باشیم، مدیران بیکفایت دستگاه های امنیتی و قضائی در ایران شاهد خواهند بود که چگونه شهروندان کشورهای آزاد جهان در ادامه بیان همبستگی خود با "دراویش معترض" بطور داوطلبانه اعتصاب غذای نامحدود و بسیار گسترده ای را در شهرهای دور و نزدیک غرب آغاز خواهند نمود.


انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران 

پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۳ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ 

برلین- تورنتو- واشنگتن
پایگاه اطلاعرسانی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر