اعتصاب غذای دراویش زندانی وارد دوازدهمین روز خود شد

دوازدهمین روز اعتصاب غذای ده درویش گنابادی محبوس در زندان اوین آغاز شد
در اثر استمرار مدت اقامت در شرایط غیر انسانی سیاهچال اوین، سلامتی آقایان حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو و افشین کرم پور  بطور جدی رو به وخامت گذاشته و با افت ده کیلویی وزن بدن مقارن شده است. 
دراویش زندانی پیشتر اعلام کرده بودند در صورت عملی نشدن وعده دادستانی مبنی بر بازگرداندن آقایان رضا انتصاری و فرشید یداللهی – دو درویش تبعید شده به زندان رجایی شهر - و همچنین رسیدگی پزشکی به دراویش بیمار در مراکز تخصصی درمانی، اعتصاب غذای خود را از اعتصاب تر به اعتصاب خشک تبدیل خواهند کرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر