برخورد حکومت ایران با درویشان در دومین روز تحصن مقابل دادستانی تهرانمنابع خبری دراویش گنابادی می گویند در دومین روز تحصن گروهی از دراویش مقابل دادستانی تهران مأموران امنیتی به معترضان حمله کرده اند و عده ای از آنها را بازداشت و به زندان اوین برده اند.

به گزارش سایت مجذوبان نور علی رغم قول مسئولان قضایی است که گفته بودند بخواسته های آنها بطور عاجل رسیدگی می کنند. در روزهای گذشته بیش از دو هزار نفر از دراویش در ایران اعلام کرده اند در حمایت از اعتصاب غذای ۹ درویش زندانی در خانه های خود اعتصاب می کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر