حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی - عقیدتی در ایران


در حمایت از اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی - عقیدتی منجمله درویشان گنابادی در سیاهچالهای حکومت جمهوری اسلامی ایران ، جمعی از فعالان حقوق بشر با همراهی اعضا انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران دست به برگزاری تجمع زدند.


این تجمع روز شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ در شهر هامبورگ آلمان در برابر ساختمان بانک ملّی ایران برگزار شد.

در این گردهمایی شرکت کنندگان با پوستر بزرگی از تصاویر زندانیان سیاسی – عقیدتی و وکلای زندانی خواستار آزادی مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی – عقیدتی منجمله دراویش زندانی و وکلای مدافع ایشان شدند.

شرکت کنندگان با بر چهره داشتن ماسکهایی از تصاویر آقایان موسوی و کروبی خواستار پایان بخشیدن به حبس و حصر رهبران مخالفان اعتراضات سال ۱۳۸۸ شدند.

این تجمعات و گردهمایی ها با هدف آگاهی افکار عمومی در سراسر کشورهای اروپا ، آمریکا و کانادا برگزار میشود.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران در سالیان اخیر با برگزاری سلسله تجمعات اعتراضی و گردهمایی در نقاط مختلف اروپا ، کانادا و آمریکا ، دفاع از حقوق شهروندی عموم هموطنان را در سرلوحه اهداف این نهاد حقوق بشری می داند.

این مجموعه حقوق بشری با برگزاری نشستها و گردهمایی های حقوق بشری با رایزنی و بهره گیری از آراء و نظرات جمعی از صاحبنظران ، وکلا ، حقوقدانان و اندیشمندان در صدد تنظیم منشور حقوق شهروندی بویژه حقوق شهروندی تنوعهای قومی – عقیدتی در ایران است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر