تیشک تی وی؛ بررسی وضعیت حقوق تنوعهای قومی - عقیدتی در ایران


گزارش تصویری تیشک تی - وی : بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و حقوق تنوعهای قومی - عقیدتی در ایران در برنامه تیشک تی وی با جمال پورکریم 
تلویزیون تیشک در برنامه صفحه ای دیگر به بررسی وضعیت حقوق تنوعهای قومی - عقیدتی در ایران با اجرای جمال پورکریم پرداخته است. 
در این برنامه دکترسیدمصطفی آزمایش مدیرمسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران به وضعیت پیروان طرایق تصوف خصوصا دراویش گنابادی می پردازد و طیب طاهری محقق کورد یارسانی به وضعیت حقوق پیروان طریقت یارسان اهل حق و، سیمین فهندژ سخنگوی جامعە جهانی بهائیان به وضعیت حقوق بهائیان اشاره می کنند. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر