گزارش ویژه بی بی سی ؛ بررسی علل فشار بر دراویش گنابادی در سالهای اخیر
در دومین روز تحصن گروهی از دراویش گنابادی مقابل دادستانی تهران مأموران امنیتی عده ای از آنها را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده اند. به گزارش سایت مجذوبان نور از منابع خبری دراویش گنابادی بازداشت دراویش معترض علیرغم قول دیروز مسئولان قضایی صورت گرفته که گفته بودند که به خواسته های آنان بطور عاجل رسیدگی می کنند. 

بیش از ۲۰۰۰ نفر از دراویش در ایران اعلام کرده اند در حمایت از اعتصاب غذای ۹ درویش زندانی اعتصاب غذا می کنند


سعیده هاشمی - بی بی سی فارسی - گزارش می دهد: 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر